Покажи Публикации - 4096bits
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 217
1  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Arch XFerience-Българска дистрибуция ли е? -: Oct 22, 2019, 11:41
Изобщо не те зная кой си, но ако в момента си ми пред очите, такъв шамар ще ти шибна, че ще ти грее до средата на февруари. По-зле и от дете си. Те поне спират, като се уморат. Ти изглежда си луд, щото само те нямат умора. И ти личи.
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Arch XFerience-Българска дистрибуция ли е? -: Oct 20, 2019, 09:02
Да, ако искаш да пратиш нещо в трета глуха чрез hosts, го хвърляш към 0.0.0.0.
3  Хумор, сатира и забава / Кошче / Re: Въпрос за книжки -: Oct 18, 2019, 15:20
Не зная, как е бил Питоня преди, обаче на мен ми харесва. Класовете си имат своето място. Каквото и да съм си правил до сега, не ми се е налагало да се занимавам с класове все още.
4  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Arch XFerience-Българска дистрибуция ли е? -: Oct 17, 2019, 19:02
Хващал съм се в такива ситуации и е много конфузно.
5  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Arch XFerience-Българска дистрибуция ли е? -: Oct 17, 2019, 16:49
Eдва ли е до психика. Хората приоритизират едно пред друго, но в своята същност повечето ситуации са, ако не същите, то подобни. И е странно, защо в един случай се мисли по един начин, в друг, който се различава само привидно, се разсъждава различно. Предполагам и аз съм така, също без да се усещам. Сигурно за доста неща.  :D
6  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Arch XFerience-Българска дистрибуция ли е? -: Oct 17, 2019, 16:26
@4096bits
И цял ден да се чудех какво да напиша, нямаше да се сетя за по-точен и по-конкретен отговор от твоя  ;D
Евалата братле
Казваш, че го разбираш, обаче аз не го разбирам. Защо е решил, да не се доверява на хората, сътворили която и да е система, а се доверява на нас за съвет, да го насочим към нещо конкретно? Значи може да се довери на абсолютно непознати и, ако се замисли за абсурдността на тази ситуация, тревогите му ще изчезнат на мига.
7  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Arch XFerience-Българска дистрибуция ли е? -: Oct 17, 2019, 16:06
Нещо ми се губи тук...
Не си толкова богат, че да купуваш евтино, пък пробваш всякакви екзотични дистрибуции и очакваш какво? Купуваш си един RedHat и си спокоен. Ще имаш поддръжка и ще можеш винаги да ги тормозиш с въпроси. Дори виждам, че можеш да се посъветваш и с експерт "Сигурност".

Аз ще ти кажа същото, като @XFerience. Имаш два варианта. Или си правиш дистрото сам от нулата ( също ще те насоча към http://www.linuxfromscratch.org/ ) или ще трябва да се довериш на нещо/някого. В крайна сметка, не е толкова страшно. Правиш го всеки ден със сигурност. Доверяваш се на шофьора на таксито, че ще те закара жив, на останалите, че няма да те блъснат докато ходиш по тротоара. На асансьорния техник, където и да си в някоя сграда. На жена си, че няма да сбърка солта с нещо къде по-опасно. Да изброявам ли? Аз съм принуден да работя с Windows, въпреки че не понасям тази система и зная, че изобщо не е сигурна. Самата система ме шпионира, какво означава за разни приложения. И въпреки това я ползвам всеки ден, че и с пари работя. Рискувам, но не мисля за това. Ако спреш и ти да мислиш толкова много, може би ще си намериш нещо най-накрая и всъщност ще започнеш да го ползваш по предназначение. Да ти служи на теб.

За твое сведение, каквато и система да инсталираш, има едно нещо наречено Intel ME/AMD PSP, което може да те шпионира когато си поиска.

Може би имаш и трети вариант. Замалко да го забравя.

Щях да забравя и четвъртия.

Но за третия и четвъртия вариант ще трябва отново да се довериш на хората, които ги правят. Ако не можеш, единствения начин е да си го направиш сам. Още веднъж - линка за това е http://www.linuxfromscratch.org/ . Но като гледам е http не https, та не можеш да си сигурен, дали наистина отваряш техния сайт или само изглежда така.
8  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Arch XFerience-Българска дистрибуция ли е? -: Oct 17, 2019, 13:37
Хм! В момента в който пипнеш Питон, си се допрял до ООП. Всичко там е обект.
Затова и в езика има една функция за проверка на обект, която е наречена isinstanse. Което си е видно и от името ѝ - дали обектът е инстанция на някой клас:
Цитат
isinstance(object, classinfo)
    Return true if the object argument is an instance of the classinfo argument...


Код:
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul  8 2019, 20:34:20) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> num = 0
>>> help(num)
Help on int object:

class int(object)
 |  int([x]) -> integer
 |  int(x, base=10) -> integer
 |
 |  Convert a number or string to an integer, or return 0 if no arguments
 |  are given.  If x is a number, return x.__int__().  For floating point
 |  numbers, this truncates towards zero.
 |
 |  If x is not a number or if base is given, then x must be a string,
 |  bytes, or bytearray instance representing an integer literal in the
 |  given base.  The literal can be preceded by '+' or '-' and be surrounded
 |  by whitespace.  The base defaults to 10.  Valid bases are 0 and 2-36.
 |  Base 0 means to interpret the base from the string as an integer literal.
 |  >>> int('0b100', base=0)
 |  4
 |
 |  Methods defined here:
 |
 |  __abs__(self, /)
 |      abs(self)
 |
 |  __add__(self, value, /)
 |      Return self+value.
 |
 |  __and__(self, value, /)
 |      Return self&value.
 |
 |  __bool__(self, /)
 |      self != 0
 |
 |  __ceil__(...)
 |      Ceiling of an Integral returns itself.
 |
 |  __divmod__(self, value, /)
 |      Return divmod(self, value).
 |
 |  __eq__(self, value, /)
 |      Return self==value.
 |
 |  __float__(self, /)
 |      float(self)
 |
 |  __floor__(...)
 |      Flooring an Integral returns itself.
 |
 |  __floordiv__(self, value, /)
 |      Return self//value.
 |
 |  __format__(self, format_spec, /)
 |      Default object formatter.
 |
 |  __ge__(self, value, /)
 |      Return self>=value.
 |
 |  __getattribute__(self, name, /)
 |      Return getattr(self, name).
 |
 |  __getnewargs__(self, /)
 |
 |  __gt__(self, value, /)
 |      Return self>value.
 |
 |  __hash__(self, /)
 |      Return hash(self).
 |
 |  __index__(self, /)
 |      Return self converted to an integer, if self is suitable for use as an index into a list.
 |
 |  __int__(self, /)
 |      int(self)
 |
 |  __invert__(self, /)
 |      ~self
 |
 |  __le__(self, value, /)
 |      Return self<=value.
 |
 |  __lshift__(self, value, /)
 |      Return self<<value.
 |
 |  __lt__(self, value, /)
 |      Return self<value.
 |
 |  __mod__(self, value, /)
 |      Return self%value.
 |
 |  __mul__(self, value, /)
 |      Return self*value.
 |
 |  __ne__(self, value, /)
 |      Return self!=value.
 |
 |  __neg__(self, /)
 |      -self
 |
 |  __or__(self, value, /)
 |      Return self|value.
 |
 |  __pos__(self, /)
 |      +self
 |
 |  __pow__(self, value, mod=None, /)
 |      Return pow(self, value, mod).
 |
 |  __radd__(self, value, /)
 |      Return value+self.
 |
 |  __rand__(self, value, /)
 |      Return value&self.
 |
 |  __rdivmod__(self, value, /)
 |      Return divmod(value, self).
 |
 |  __repr__(self, /)
 |      Return repr(self).
 |
 |  __rfloordiv__(self, value, /)
 |      Return value//self.
 |
 |  __rlshift__(self, value, /)
 |      Return value<<self.
 |
 |  __rmod__(self, value, /)
 |      Return value%self.
 |
 |  __rmul__(self, value, /)
 |      Return value*self.
 |
 |  __ror__(self, value, /)
 |      Return value|self.
 |
 |  __round__(...)
 |      Rounding an Integral returns itself.
 |      Rounding with an ndigits argument also returns an integer.
 |
 |  __rpow__(self, value, mod=None, /)
 |      Return pow(value, self, mod).
 |
 |  __rrshift__(self, value, /)
 |      Return value>>self.
 |
 |  __rshift__(self, value, /)
 |      Return self>>value.
 |
 |  __rsub__(self, value, /)
 |      Return value-self.
 |
 |  __rtruediv__(self, value, /)
 |      Return value/self.
 |
 |  __rxor__(self, value, /)
 |      Return value^self.
 |
 |  __sizeof__(self, /)
 |      Returns size in memory, in bytes.
 |
 |  __str__(self, /)
 |      Return str(self).
 |
 |  __sub__(self, value, /)
 |      Return self-value.
 |
 |  __truediv__(self, value, /)
 |      Return self/value.
 |
 |  __trunc__(...)
 |      Truncating an Integral returns itself.
 |
 |  __xor__(self, value, /)
 |      Return self^value.
 |
 |  bit_length(self, /)
 |      Number of bits necessary to represent self in binary.
 |
 |      >>> bin(37)
 |      '0b100101'
 |      >>> (37).bit_length()
 |      6
 |
 |  conjugate(...)
 |      Returns self, the complex conjugate of any int.
 |
 |  to_bytes(self, /, length, byteorder, *, signed=False)
 |      Return an array of bytes representing an integer.
 |
 |      length
 |        Length of bytes object to use.  An OverflowError is raised if the
 |        integer is not representable with the given number of bytes.
 |      byteorder
 |        The byte order used to represent the integer.  If byteorder is 'big',
 |        the most significant byte is at the beginning of the byte array.  If
 |        byteorder is 'little', the most significant byte is at the end of the
 |        byte array.  To request the native byte order of the host system, use
 |        `sys.byteorder' as the byte order value.
 |      signed
 |        Determines whether two's complement is used to represent the integer.
 |        If signed is False and a negative integer is given, an OverflowError
 |        is raised.
 |
 |  ----------------------------------------------------------------------
 |  Class methods defined here:
 |
 |  from_bytes(bytes, byteorder, *, signed=False) from builtins.type
 |      Return the integer represented by the given array of bytes.
 |
 |      bytes
 |        Holds the array of bytes to convert.  The argument must either
 |        support the buffer protocol or be an iterable object producing bytes.
 |        Bytes and bytearray are examples of built-in objects that support the
 |        buffer protocol.
 |      byteorder
 |        The byte order used to represent the integer.  If byteorder is 'big',
 |        the most significant byte is at the beginning of the byte array.  If
 |        byteorder is 'little', the most significant byte is at the end of the
 |        byte array.  To request the native byte order of the host system, use
 |        `sys.byteorder' as the byte order value.
 |      signed
 |        Indicates whether two's complement is used to represent the integer.
 |
 |  ----------------------------------------------------------------------
 |  Static methods defined here:
 |
 |  __new__(*args, **kwargs) from builtins.type
 |      Create and return a new object.  See help(type) for accurate signature.
 |
 |  ----------------------------------------------------------------------
 |  Data descriptors defined here:
 |
 |  denominator
 |      the denominator of a rational number in lowest terms
 |
 |  imag
 |      the imaginary part of a complex number
 |
 |  numerator
 |      the numerator of a rational number in lowest terms
 |
 |  real
 |      the real part of a complex number

>>>
9  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Arch XFerience-Българска дистрибуция ли е? -: Oct 17, 2019, 12:54
А бе то това е най-добрия метод завинаги. Аз затова нямам uBlock. Обаче има и проблем. И той са под-имената (subdomain). Защото например mail.bg и abv.bg са много, много популярни услуги у нас. Всеки ги ползва. Не ги ползват може би децата и компютърджийте. Всички останали обаче да. Ами техните реклами са на адреси от типа: ads.abv.bg и подобни.
E, още един ред. Или правило в iptables. Които да си призная, не зная, как работят. Ще трябва да се ограмотя.
10  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Arch XFerience-Българска дистрибуция ли е? -: Oct 17, 2019, 12:36
Но съвсем го разбирам човека, защото някога и аз съм бил на неговото място със слаб до нулев Английски.
Все пак, добре е, когато не забравиш и българския.
... моралът на тази история...
Като го прочетох се сетих за поуката от историята в една доста весела песничка (на края на клипа):
https://youtu.be/Gtffv9bpB-U?list=RDGtffv9bpB-U
Благодаря! Бях го забравил отва парче. Страхотна песничка  [_]3

Върнаха го. Този път.

Било уж грешка на алгоритмите за цензуриране.

Преди една-две версии пък премахнаха някакви интерфейси, които правят блокирането по-бързо.

А бе правят, струват ще го махнат накрая. Ще блокират всички реклами, които не са техни или такива дето са си платили и всички ще са щастливи. Гългъл винаги се измъкват сухи.
Ами да пробват! Нахаквам всеки адрес, от който идва реклама в /etc/hosts и да видим, как ще ми ги прокарат до браузъра.  :D
11  Хумор, сатира и забава / Кошче / Re: Въпрос за книжки -: Oct 17, 2019, 12:35
Изобщо не разбирам, за какво говорите  ;D
На мен ми е важно да си свърша работата, пък както ще да се нарича целият сбиротък от език, библиотеки и каквото още има към него.

А и покрай последното ми мъничко творение тук за един от нас, видях, че библиотеките, които не са част от езика, не всякога могат да свършат работа. Та, въпреки че в PyPi има над двеста хиляди проекта, хубаво е да се знаят и възможностите на езика и най-малкото да се пробва да се свърши нещо и по "трудния". Просто защото някога може да удариш на камък.
12  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Arch XFerience-Българска дистрибуция ли е? -: Oct 17, 2019, 12:28
Хм! Що ли са изхвърлили Ublock-а от Хрома?!  :D
Имам го инсталиран, но не съм го отварял от... сигурно месец. Тези добавки не са ли прост JS? Ако вървят на един браузър, би трябвало да вървят на всеки друг.

Отворих го и добавката все още си е там.
13  Хумор, сатира и забава / Кошче / Re: Въпрос за книжки -: Oct 16, 2019, 19:36
Не хваля. Питоня има някакъв webbrowser модул, обаче аз никога не съм го ползвал. Използвам други библиотеки, които не са част от вградените. Selenum, BeautifulSoup. Сравнения няма какво да се правят. Всеки език си има силните страни.
14  Хумор, сатира и забава / Кошче / Re: Въпрос за книжки -: Oct 16, 2019, 17:35
Аз съм много радостен, че започнах да се занимавам.
Преди години един приятел ми викаше, научи Питоня. И аз в отговор го питах, така ли се учи цял програмен език. Искаше да пишем плъгини за графични програми.
Е, един ден просто седнах и започнах. От скука.  ;D Почти нищо не помнех вече от С, та ми беше интересно. Поне познавах повечето концепции. Но тук ставаха по друг начин. Първото ми творение различно от "Hello, World!" беше едно скриптче, което използвах за да ми показва публичното IP в панела или пък, че няма връзка навън. XFCE има един такъв плъгин, дето ти показва изхода от команда. Не знаех още, какво имам на разположение, та беше доста наивно направено, обаче вършеше работа. Сега е хубаво, защото много неща мога да си ги автоматизирам, ако имам нужда. Да извличам разни неща от интернет, без изобщо да отварям браузър. Определено улеснява живота, да поназнайваш леко нещо подобно. Дори направих едно скриптче да играе вместо брат ми някаква браузър базирана игричка, докато той не си е в къщи. Някакви безумно повтарящи се действия. На практика, може да се управлява всичко по този начин. Пък били и графични програми. Затова се радвам и като видя, че малки деца изпитват интерес.

Напоследък с Go се заигравам. Доста различно е.

Порових мъничко. Изглежда Basic е направил истинска революция навремето.
15  Хумор, сатира и забава / Кошче / Re: Въпрос за книжки -: Oct 16, 2019, 12:41
Не, нямаше да насочвам към нищо.
Уважавам чуждия избор, а и не вярвам да не е помислено за момент за по-модерни езици. Видях, че е за дете и не вярвам да има нещо достъпно на български за Смоко например - както му викаш  :D

Аз бях почнал да пиша едно, обаче в момента е на трупчета. Остана на един хард, до който в момента нямам достъп.
Бейсик никога не съм пипал.
Страници: [1] 2 3 ... 217