Покажи Публикации - angie_bg
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: 1 [2] 3 4 ... 57
16  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Anonymous достъп до proftpd -: Oct 01, 2015, 19:41
Ачо, първоначално там беше потребителят ftp, но го изтрих (преди опитите):
Цитат
cat /etc/ftpusers
# /etc/ftpusers: list of users disallowed FTP access. See ftpusers(5).

root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
nobody
17  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Anonymous достъп до proftpd -: Oct 01, 2015, 19:27
Брада, единствената съществена разлика между материала, който си посочил и моят конф. файл, е в това, че при мен се посочва (от друг източник) директория "~ftp", а в другия случай - "/home/ftp". Създадох домашна директория на ftp потребителя, дадох ѝ необходимите права, но това не решава проблема:
Цитат
Connected to ftp.mysite.org (1.2.3.4).
220 ProFTPD 1.3.4a Server (Debian) [::ffff:192.168.2.3]
Name (ftp.mysite.org:angie): anonymous
331 Password required for anonymous
Password:
530 Login incorrect.
Login failed.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
18  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Anonymous достъп до proftpd -: Oct 01, 2015, 18:03
Здравейте,
Инсталирах си на домашния сървър (Ubuntu 12.04) proftpd. Когато влизам като регистриран потребител всичко е наред. Когато обаче се опитам да вляза с anonymous, получавам съобщение за невярна парола. Независимо дали въвеждам като парола ел. поща или нещо друго. Конфигурационният ми файл е на практика копиран от примерния файл на сайта на приложението:
Цитат
<Anonymous ~ftp>
  # Allow logins if they are disabled above.
  <Limit LOGIN>
    AllowAll
  </Limit>

  # Maximum clients with message
  MaxClients         5 "Sorry, max %m users -- try again later"

  User            ftp
  Group            ftp
  AnonRequirePassword      off
  # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
  UserAlias         anonymous ftp

  # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
  <Limit WRITE>
    DenyAll
  </Limit>

  # An upload directory that allows storing files but not retrieving
  # or creating directories.
  <Directory uploads/*>
    <Limit READ>
      DenyAll
    </Limit>

    <Limit STOR>
      AllowAll
    </Limit>
  </Directory>
#LoginPasswordPrompt on
</Anonymous>
Потребителят ftp е създаден при инсталацията. Някакви идеи?
19  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Kernel panic при зареждане на Ubuntu 12.04 -: Feb 10, 2015, 19:35
@Malin, благодаря за полезния линк! След като го разгледах, и последващите го, се установи нещо, което явно съм забравил (или никога не съм знаел) - Grub 1 (поне в CentOS-овската му версия) не разпознава UUID, или грешката е моя, тъй като не съм записал root=UUID=11c8..., a root=12c8... След редактиране на записа в grub.conf до вида:
Цитат
title Ubuntu
   root (hd0,7)
   kernel /boot/vmlinuz-3.2.0-69-generic root=/dev/sda8 ro quiet splash xforcevesa nomodeset VGA=795 noacpi nohz=off clocksource=jiffies
   initrd /boot/initrd.img-3.2.0-69-generic
всичко е наред.
20  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Kernel panic при зареждане на Ubuntu 12.04 -: Feb 02, 2015, 18:38
Здравейте,
на диска ми бяха инсталирани:
sda1: Windows XP
sda8: Ubuntu 12.04
Тъй като почти 8 години не съм използвал Windows-а, инсталирах на първия дял CentOS 6, като предварително си записах параметрите, с които стартира Ubuntu:
Цитат
setparams 'Ubuntu, with Linux 3.2.0-69-generic'
recordfail
savedefault
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos8)'
search --no-floppy --fs-uuid --set-root=12c8e5c2-2495-4a59-ba7e-95e02d141dec
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-69-generic root=UUID=12c8e5c2-2495-4a59-ba7e-95e02d141dec ro quiet splash xforcevesa nomodeset VGA=795 noacpi nohz=off clocksource=jiffies $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-69-generic
След инсталацията добавих последните два реда към grub.conf на CentOS, като получих:
Цитат
# grub.conf generated by anaconda
#
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You do not have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/sda1
#          initrd /boot/initrd-[generic-]version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title CentOS (2.6.32-504.8.1.el6.centos.plus.i686)
   root (hd0,0)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-504.8.1.el6.centos.plus.i686 ro root=UUID=8c708ec4-b0fa-47d7-b019-8706f1f07a18 nomodeset rd_NO_LUKS LANG=en_US.UTF-8  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us-acentos rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_NO_LVM rd_NO_DM rhgb quiet ipmi_si.trydefaults=0
   initrd /boot/initramfs-2.6.32-504.8.1.el6.centos.plus.i686.img
title CentOS (2.6.32-504.3.3.el6.centos.plus.i686)
   root (hd0,0)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-504.3.3.el6.centos.plus.i686 ro root=UUID=8c708ec4-b0fa-47d7-b019-8706f1f07a18 nomodeset rd_NO_LUKS LANG=en_US.UTF-8  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us-acentos rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_NO_LVM rd_NO_DM rhgb quiet ipmi_si.trydefaults=0
   initrd /boot/initramfs-2.6.32-504.3.3.el6.centos.plus.i686.img
title CentOS (2.6.32-504.3.3.el6.i686)
   root (hd0,0)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-504.3.3.el6.i686 ro root=UUID=8c708ec4-b0fa-47d7-b019-8706f1f07a18 nomodeset rd_NO_LUKS LANG=en_US.UTF-8  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us-acentos rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_NO_LVM rd_NO_DM rhgb quiet ipmi_si.trydefaults=0
   initrd /boot/initramfs-2.6.32-504.3.3.el6.i686.img
title CentOS (2.6.32-504.1.3.el6.centos.plus.i686)
   root (hd0,0)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-504.1.3.el6.centos.plus.i686 ro root=UUID=8c708ec4-b0fa-47d7-b019-8706f1f07a18 nomodeset rd_NO_LUKS LANG=en_US.UTF-8  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us-acentos rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_NO_LVM rd_NO_DM rhgb quiet ipmi_si.trydefaults=0
   initrd /boot/initramfs-2.6.32-504.1.3.el6.centos.plus.i686.img
title CentOS (2.6.32-504.el6.centos.plus.i686)
   root (hd0,0)
   kernel /boot/vmlinuz-2.6.32-504.el6.centos.plus.i686 ro root=UUID=8c708ec4-b0fa-47d7-b019-8706f1f07a18 nomodeset rd_NO_LUKS LANG=en_US.UTF-8  KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=us-acentos rd_NO_MD SYSFONT=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rd_NO_LVM rd_NO_DM rhgb quiet ipmi_si.trydefaults=0
   initrd /boot/initramfs-2.6.32-504.el6.centos.plus.i686.img
title Other
   rootnoverify (hd1,0)
   chainloader +1
title Ubuntu
   root (hd0,7)
   kernel /boot/vmlinuz-3.2.0-69-generic root=12c8e5c2-2495-4a59-ba7e-95e02d141dec ro quiet splash xforcevesa nomodeset VGA=795 noacpi nohz=off clocksource=jiffies $vt_handoff
   initrd /boot/initrd.img-3.2.0-69-generic
Проблемът е, че при опит да се зареди Ubuntu, компът стига до:
Цитат

running /scripts/init-premount --done
kernel panic - not syncing: Attempt to kill init..syscall_call +0x7/0x7
pid: 1, comm: init not tainted 3.2.0-69-generic
и блокира.
Някакви идеи?
21  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Хранилища на CentOS 6.5 -: Oct 04, 2014, 19:32
Цитат
Нормално е да се свързваш с нетера и телепойнт защото са най-близки като хранилища и съответно скоростта на изтегляне е по-висока.
Това ми е ясно. Въпросът е дали е пълно или частично, и дали имам нужда от хранилищата за по-старите версии.
22  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Хранилища на CentOS 6.5 -: Oct 03, 2014, 12:22
Здравейте, имам няколко въпроса за прясноинсталиран Centos 6.5, на които не намерих в мрежата отговор:
1. По подразбиране имам отметнати в „Add/remove Software“ хранилищата CentOS 6 - base, plus и т. н. Предполагам, въпреки че не е изрично написано, че става дума за хранилищата на актуалната версия, т. е. 6.5. Освен това ми се предлагат и хранилища за версии 6.0 - 6.4. Каква е разликата между хранилищата и има ли смисъл да разрешавам тези за по-ниските версии?
2. Според информация от мрежата shutter (екранни снимки) е в хранилището epel. При търсене обаче получавам резултат - липсващ пакет. Най-бързото огледало е на neterra.bg. Възможно ли е тяхното хранилище да не е пълно или може да има друга причина?

Цитат
[root@localhost angie]# yum search shutter
Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, replace, security
Determining fastest mirrors
epel/metalink                                            |  25 kB     00:00     
 * base: mirror.telepoint.bg
 * centosplus: mirror.telepoint.bg
 * epel: mirrors.neterra.net
 * extras: mirror.telepoint.bg
 * ius: ius.cu.be
 * updates: mirror.telepoint.bg
adobe-linux-i386                                         |  951 B     00:00     
adobe-linux-i386/primary                                 | 1.2 kB     00:00     
adobe-linux-i386                                                            2/2
base                                                     | 3.7 kB     00:00     
base/primary_db                                          | 3.5 MB     00:01     
centosplus                                               | 3.4 kB     00:00     
centosplus/primary_db                                    | 2.6 MB     00:00     
epel                                                     | 4.4 kB     00:00     
epel/primary_db                                          | 5.2 MB     00:01     
extras                                                   | 3.3 kB     00:00     
extras/primary_db                                        |  19 kB     00:00     
ius                                                      | 2.1 kB     00:00     
ius/primary_db                                           | 126 kB     00:00     
linuxtech                                                | 2.6 kB     00:00     
linuxtech/primary_db                                     | 695 kB     00:00     
updates                                                  | 3.4 kB     00:00     
updates/primary_db                                       | 5.0 MB     00:01     
Warning: No matches found for: shutter
No Matches found
23  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Почистване на диск -: Jul 11, 2014, 09:39
Ubuntu Tweak може да ти помогне да почистиш кеширани пакети, стари ядра и т. н.
24  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: RAR файл не може да се разархивира (Ubuntu 12.04) -: Jul 10, 2014, 10:44
@neter, благодаря за подробните обяснения!
Проверката показа, че нямам инсталирани локали с кодировка cp1251
Цитат
angie@angie-desktop:~$ locale -a
bg_BG.utf8
C
C.UTF-8
en_AG
en_AG.utf8
en_AU.utf8
en_BW.utf8
en_CA.utf8
en_DK.utf8
en_GB.utf8
en_HK.utf8
en_IE.utf8
en_IN
en_IN.utf8
en_NG
en_NG.utf8
en_NZ.utf8
en_PH.utf8
en_SG.utf8
en_US.utf8
en_ZA.utf8
en_ZM
en_ZM.utf8
en_ZW.utf8
POSIX
ru_RU
ru_RU.iso88595
ru_RU.utf8
ru_UA.utf8
Затова добавих в /var/lib/locales/supported.d/bg реда „bg_BG CP1251“ и
Цитат
angie@angie-desktop:~$ sudo dpkg-reconfigure locales
Generating locales...
  bg_BG.CP1251... done
  bg_BG.UTF-8... up-to-date
  en_AG.UTF-8... up-to-date
  en_AU.UTF-8... up-to-date
  en_BW.UTF-8... up-to-date
  en_CA.UTF-8... up-to-date
  en_DK.UTF-8... up-to-date
  en_GB.UTF-8... up-to-date
  en_HK.UTF-8... up-to-date
  en_IE.UTF-8... up-to-date
  en_IN.UTF-8... up-to-date
  en_NG.UTF-8... up-to-date
  en_NZ.UTF-8... up-to-date
  en_PH.UTF-8... up-to-date
  en_SG.UTF-8... up-to-date
  en_US.UTF-8... up-to-date
  en_ZA.UTF-8... up-to-date
  en_ZM.UTF-8... up-to-date
  en_ZW.UTF-8... up-to-date
  ru_RU.ISO-8859-5... up-to-date
  ru_RU.UTF-8... up-to-date
  ru_UA.UTF-8... up-to-date
Generation complete.

След „export LANG=bg_BG.cp1251“ вместо
Цитат
Extracting from LinuxUbuntuFreeBSD2013.rar

Cannot create [Специалист] - Linux (Ubuntu)FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей(2013)/inux3b_day2.wmv
File name too long
Cannot create [Специалист] - Linux (Ubuntu)FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей(2013)/inux3b_day3.wmv
File name too long
.....
получаваме коректното
Цитат
Extracting from LinuxUbuntuFreeBSD2013.rar

Creating    [Специалист] - Linux (Ubuntu)FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей(2013)  OK
Extracting  [Специалист] - Linux (Ubuntu)FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей(2013)/inux3b_day2.wmv  OK
Extracting  [Специалист] - Linux (Ubuntu)FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей(2013)/inux3b_day3.wmv   ОК
...

 [_]3
25  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: RAR файл не може да се разархивира (Ubuntu 12.04) -: Jul 08, 2014, 19:38
Под Windows (XP и 2003), с WinRAR въпреки, че имената са на „маймуница“ разархивирането е успешно, файловете се отварят и четат. Това е възможно и с чукване върху име на файл, без пълно разархивиране.
Под linux (Ubuntu 12.04) архивът се разглежда, разархивирането не е възможно, при двойно чукване върху някой .pdf от прозореца на File Roller се получава съобщение за грешка:

Цитат
7-Zip 9.20  Copyright (c) 1999-2010 Igor Pavlov  2010-11-18
p7zip Version 9.20 (locale=en_US.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,1 CPU)

Processing archive: /media/W1/Book/Linux/Linux (Ubuntu FreeBSD). Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей (2013)/LinuxUbuntuFreeBSD2013.rar

can not open output file /home/angie/.cache/.fr-NK3Bhn/[Специалист] - Linux (Ubuntu)FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей(2013)/files/Одноразовые пароли.pdf

Sub items Errors: 1
Не е възможно и преименуване на файловете в архива.
Линк за сваляне: http://mirvideo.tv/obuchenie/102571-linux-ubuntufreebsd-uroven-3-obespechenie-bezopasnosti-sistem-servisov-i-setey-2013-videokurs.html

Не помня дали съм го свалил от Letitbit.net или от Turbobit.net (възможно е да има разлика във файловете).
26  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: RAR файл не може да се разархивира (Ubuntu 12.04) -: Jul 06, 2014, 18:44
@malin, read-only е, защото така съм го свалил. Промяната на правата и/или името винаги води до (7z):
Цитат
...
Extracting  [Специалист] - Linux (Ubuntu)FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей(2013)/files/Ubuntu Hardened
Extracting  [Специалист] - Linux (Ubuntu)FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей(2013)/files
Extracting  [Специалист] - Linux (Ubuntu)FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей(2013)

Sub items Errors: 71
@neter, с unrar резултатът е:
Цитат
...
Cannot create directory [Специалист] - Linux (Ubuntu)FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей(2013)/files
File name too long
Cannot create directory [Специалист] - Linux (Ubuntu)FreeBSD. Уровень 3. Обеспечение безопасности систем сервисов и сетей(2013)
File name too long
Total errors: 92
27  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / RAR файл не може да се разархивира (Ubuntu 12.04) -: Jul 06, 2014, 11:54
Здравейте, имам .rar файл с уроци за linux, като имената на файловете са (предполагаемо) на руски. Всеки опит за разархивиране, конзолно или GUI, завършва с грешка.
[img=http://picbg.net/pic.php?u=66340ESJW4&i=769505][/img]
Намерих комп с Windows XP, където го разархивирах с 7z и ръчно преименувах файловете. Та въпросът е принципен - можем ли да го „излъжем“ да се разархивира под linux и как?
28  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблеми след ъпгрейт до Ubuntu 12.04 -: Jun 06, 2014, 09:13
Ъпгрейтнах до Ubuntu 12.04 и както се очакваше проблемите започнаха. Необходима ми е помощ за решаване на някои от тях:
1. Поради калпава комбинация видеокарта (ATI 9600 Pro) и „глупав“ монитор (ProDisma) мога да работя само с драйвер vesa. Само при Ubuntu 6.x картата и монитора се разпознават коректно, при всички по-следващи версии мониторът изключва със съобщение, че не е настроена коректната разделителна способност:
Цитат
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "Files"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/misc"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/Type1"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
   FontPath   "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
   # path to defoma fonts
   FontPath   "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
   Load   "i2c"
   Load   "bitmap"
   Load   "ddc"
   Load   "dri"
   Load   "extmod"
   Load   "freetype"
   Load   "glx"
   Load   "int10"
   Load   "type1"
   Load   "vbe"
EndSection

Section "InputDevice"
   Identifier   "Generic Keyboard"
   Driver      "kbd"
   Option      "CoreKeyboard"
   Option      "XkbRules"   "xorg"
   Option      "XkbModel"   "pc104"
   Option      "XkbLayout"   "us"
EndSection

Section "InputDevice"
   Identifier   "Configured Mouse"
   Driver      "mouse"
   Option      "CorePointer"
   Option      "Device"      "/dev/input/mice"
   Option      "Protocol"      "ExplorerPS/2"
   Option      "ZAxisMapping"      "4 5"
   Option      "Emulate3Buttons"   "true"
EndSection

Section "Device"
   Identifier   "ATI Technologies, Inc. RV350 AP [Radeon 9600]"
   Driver      "ati"
   BusID      "PCI:1:0:0"
EndSection

Section "Monitor"
   Identifier   "PCD-17SXG9"
   Option      "DPMS"
   HorizSync   28-64
   VertRefresh   43-60
EndSection

Section "Screen"
   Identifier   "Default Screen"
   Device      "ATI Technologies, Inc. RV350 AP [Radeon 9600]"
   Monitor      "PCD-17SXG9"
   DefaultDepth   24
   SubSection "Display"
      Depth      1
      Modes      "1280x1024"
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Depth      4
      Modes      "1280x1024"
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Depth      8
      Modes      "1280x1024"
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Depth      15
      Modes      "1280x1024"
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Depth      16
      Modes      "1280x1024"
   EndSubSection
   SubSection "Display"
      Depth      24
      Modes      "1280x1024"
   EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
   Identifier   "Default Layout"
   Screen      "Default Screen"
   InputDevice   "Generic Keyboard"
   InputDevice   "Configured Mouse"
   InputDevice     "stylus" "SendCoreEvents"
   InputDevice     "cursor" "SendCoreEvents"
   InputDevice     "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection

Section "DRI"
   Mode   0666
EndSection

Използването на горния xorg.conf (от Ubuntu 6), независимо дали с ati или radeon драйвер, води до блокиране на монитора. Допълнително в grub трябва да постави „xforcevesa nomodeset“.
Инсталирах gnome-fallback и xfce4, деинсталирах unity.
1. Липсва декорация на прозорците и панел под gnome. Пробвах да задам windows managera-а с „gnome-wm --replace metacity“, но без успех. Със стартиране на gnome-panel и metacity от терминал нещата се оправят. За момента съм ги поставил в Startup Applications. Има ли по-интелигентен начин?
2. Липсва декорация на прозорците и панел под xfce. Не позволява писане в терминал. За момента не се занимавам с него.
3. (!) Крашване на програми и най-вече на браузърите. Firefox се държи що-годе нормално. Chromium тръгва, но се затваря в най-неочаквани моменти, най-вече при отваряне на по-тежки сайтове като ФБ. Chrome не тръгва изобщо, съобщение за грешка „illegal instruction (core dump)“. При опит за трасиране дава:
Цитат
....
set_robust_list(0xb27a28f0, 0xc)        = 0
futex(0xbf8a9654, FUTEX_WAIT_BITSET_PRIVATE|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 1, NULL, b27a2880) = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
rt_sigaction(SIGRTMIN, {0x86e570, [], SA_SIGINFO}, NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_1, {0x86e5f0, [], SA_RESTART|SA_SIGINFO}, NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RTMIN RT_1], NULL, 8) = 0
getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM_INFINITY}) = 0
uname({sys="Linux", node="angie-desktop", ...}) = 0
--- SIGILL (Illegal instruction) @ 0 (0) ---
+++ killed by SIGILL (core dumped) +++
Illegal instruction (core dumped)
Стартирането с опции --incognito, --disable-extensions или --safe-plugins не променя ситуацията.

Смятате ли, че инсталирането на gnome-shell (Gnome 3) или Mate ще подобри ситуацията? Някакви идеи?
29  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Re: Закупуване на домейн. Технология? -: Jun 02, 2014, 11:13
@dreamdj, благодаря за линка, ще ги имам предвид.
30  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Re: Закупуване на домейн. Технология? -: May 30, 2014, 13:02
@Ачо, както писах в основния си пост - искам да насоча новозакупения домейн не към ip-то си, а към anydomain.noip.com (напр.), който няма статично ip.
Пример:
bgclassics.sytes.net (67.215.65.132)
classicsbg.sytes.net (67.215.65.132)
Адресът 67.215.65.132 е на noip.com. Не мога да задам него, а искам да насоча към някой от виртуалните хостове по-горе. Просто за сигурност, ако утре сменя доставчика, прехвърля сайта на професионален хостинг и т. н. Не знам дали изобщо е възможно като технология, затова задавам (може би) глупави въпроси.
Страници: 1 [2] 3 4 ... 57