Покажи Публикации - anakinn
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 13
1  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: firebird check console -: Apr 02, 2015, 11:23
Може би тези show version, tables не вършат работа.
Някакъв селект трябва да се подбере, но не знам какъв.
Ще опитам да почопля дали ще излезе нещо.

Дайте ми съвет каква заявка да пусна към базата, за да проверя дали е жива.
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: firebird check console -: Apr 02, 2015, 09:44
Всъщност гледам,че проблема е по-сложен. Когато забие firebird (тествам през едно веп приложение)
и правя заявки от конзолата (show version, show tables и т.н.) те се изпълняват и връщат резултати.

Така, че ще трябва да помисля в друга насока или по друг начин да проверявам дали е "жив"
3  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: firebird check console -: Mar 31, 2015, 17:26
Не, процеса остава. Ако ползвам този начин ще имам много fbserver, коити
работят, но всъщност е забил.
4  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / firebird check console -: Mar 31, 2015, 16:43
Здравейте,

Казуса е следния. Има една стара машина Генту 2.6.12 с firebird 1.5.
По няколко причини ъпгрейда и се отлага доста занапред във времето.
Понякога базата забива и се налага убиването и пускането и наново (/opt/firebird/bin/fbserver start &)

Та искам да направя скрипт/демон, който проверява дали има връзка към базата.
Пробвах един скрипт с телнет, през 15-20секунди, но се оказва, че понякога телнета стои закачен,
а базата забива. Когато забие tcp port 3050 остава отворен, така че и това не върши работа.

Как през конзолен ред мога да листна някоя таблица или нещо подобно ?

Пускайки:
isql /data/simo/db/bazata.fdb -user usera -p parolata;
ме пуска в isql, където трябва да се пишат заявки (show, list и т.н.)

Има ли начин да изкарам някаква информация дали firebird-а работи с един ред през конзолата?

Благодаря !
5  BSD секция / Настройки на софтуер / Re: nagios period check -: Mar 18, 2015, 13:09
Въобще не обърнах внимание на грешката, голям съм...
в commands имам:

като това не го подкарах също
define command {
        command_name  check_nrpe2
        command_line  /usr/local/libexec/nagios/check_nrpe2 -H $HOSTADDRESS$  -c $ARG1$
        }

ползвам
define command {
        command_name  check_root
        command_line  /usr/local/libexec/nagios/check_nrpe2 -H $HOSTADDRESS$  -c check_root
        }

в abs.conf
        check_command                   check_root

е достатъчно
DISK OK - free space: / 7894 MB (78% inode=91%):

Благодаря !
6  BSD секция / Настройки на софтуер / Re: nagios period check -: Mar 18, 2015, 10:54
Изпитвам разни проблеми със снмп и реших да пробвам нрпе.

На abs сървъра инсталирах nrpe, chown nagios:nagios на плъгин директорията
в nrpe.cfg добавих
command[check_data]=/usr/local/libexec/nagios/check_disk -w 20% -c 10% -p /data

На сървъра, където работи нагиос с nrpe.cfg имам:

command[check_storage]=/usr/local/libexec/nagios/check_disk -w 20% -c 10% -p /storage
command[check_data]=/usr/local/libexec/nagios/check_disk -w 20% -c 10% -p /data

/usr/local/libexec/nagios както и файловете вътре са nagios:nagios

в commands.cfg добавих:
define command {
        command_name  check_nrpe2
        command_line  /usr/local/libexec/nagios/check_nrpe2 -H $HOSTADRESS$  -c $ARG1$
        }

в abs.host

define service{
        use                             generic-service         ; Name of service template to use
        host_name                       abs
        service_description             root
#        check_command                   $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADRESS$ -c check_root
        check_command                   check_nrpe2!check_root
        notifications_enabled           1
        contact_groups                  admins
        }

Когато го пускам през конзола:
/usr/local/libexec/nagios/check_nrpe2 -H 192.168.10.19 -c check_root
DISK OK - free space: / 7894 MB (78% inode=91%);| /=2142MB;8728;9819;0;10910

Когато направи проверка през уеб казва:
SERVICE ALERT: abs;root;WARNING;SOFT;1;(null)

Къде бъркам ?

7  BSD секция / Настройки на софтуер / Re: nagios period check -: Mar 13, 2015, 11:17
Така както гледах няма :-)

Благодаря !
8  BSD секция / Настройки на софтуер / Re: nagios period check -: Mar 13, 2015, 11:08
Благодаря, разбрах къде греша
   
OK   03-13-2015 11:02:54   0d 0h 0m 9s   1/3   OK Domain=[CENTRAL] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.9]

пп. има ли как да взема името на хоста, а не групата (CENTRAL) ?
9  BSD секция / Настройки на софтуер / Re: nagios period check -: Mar 13, 2015, 10:46
В момента check_smb изглежда така:
--------------------------------------------------
REVISION=1.0
PROGNAME=`/usr/bin/basename $0`
PROGPATH=`echo $0 | /usr/bin/sed -e 's,[\\/][^\\/][^\\/]*$,,'`

#. $PROGPATH/utils.sh
. /usr/local/libexec/nagios/utils.sh

usage () {
    echo "\
Nagios plugin to check if (anonymous) access to SMB on host works.

Usage:
  $PROGNAME -H <host>
  $PROGNAME --help
  $PROGNAME --version
"
}

help () {
    print_revision $PROGNAME $REVISION
    echo; usage; echo; support
}

if [ $# -lt 1 ] || [ $# -gt 2 ]; then
    usage
    exit $STATE_UNKNOWN
fi

while test -n "$1"; do
    case "$1" in
        --help | -h)
            help
            exit $STATE_OK;;
        --version | -V)
            print_revision $PROGNAME $REVISION
            exit $STATE_OK;;
        -H)
            shift
            host=$1;;
        *)
            usage; exit $STATE_UNKNOWN;;
    esac
    shift
done

stdout=`/usr/local/bin/smbclient -U guest -N -L "$host" 2>&1`

if [ $? -eq 0 ]; then
    header=`echo "$stdout" | grep Server= | head -n 1`
    echo "OK $header"
    exit $STATE_OK
else
    err=`echo "$stdout" | head -n 1`
    echo "CRITICAL SMB anon access: $err"
    exit $STATE_CRITICAL
fi
---------------------------------------------------------------
commands.cfg
define command{
        command_name    check_smb
        command_line    /usr/local/etc/nagios/plugins/check_smb $HOSTADDRESS$
        }
-----------------------------------------------------------------
abs.cfg
define service{
        use                             generic-service         ; Name of service template to use
        host_name                       abs
        service_description             chec_smb
        check_command                   check_smb
        notifications_enabled           1
        contact_groups                  admins
        }


Когато мине нагиоса казва:
nagios.log
SERVICE ALERT: abs;chec_smb;UNKNOWN;HARD;3;Nagios plugin to check if (anonymous) access to SMB on host works

В services виждам:
     UNKNOWN   (for 0d 0h 2m 46s)
Status Information:   Nagios plugin to check if (anonymous) access to SMB on host works.

Usage:
check_smb -H <host>
check_smb --help
check_smb --version
\n

и

 UNKNOWN   (for 0d 0h 4m 29s)
Status Information:   Nagios plugin to check if (anonymous) access to SMB on host works.

Usage:
check_smb -H <host>
check_smb --help
check_smb --version
\n

10  BSD секция / Настройки на софтуер / Re: nagios period check -: Mar 12, 2015, 18:54
В commands слагам

define command{
        command_name    check_smb
        command_line    /usr/local/etc/nagios/plugins/check_smb $HOSTADDRESS$
        }


B abs.conf дописвам
define service{
        use                             generic-service         ; Name of service template to use
        host_name                        abs
        service_description            smb
        check_command                check_smb
        notifications_enabled           1
        }

и резултата е (NULL)
нещо пропускам ...
11  BSD секция / Настройки на софтуер / Re: nagios period check -: Mar 12, 2015, 17:06
Да, така ми се струва по-правилно. Оставих нагиоса на по-голям период от
време да проверява и си написах демон на две машини за тези два сървиза.

Друго да питам, че и там не ми е ясно.

Плъгините на нагиос къде се слагат ?
тук -> /usr/local/libexec/nagios  ?

Да кажем искам да ползвам това
После трябва да се опише някъде и как се ползва точно, може ли пример?
12  BSD секция / Настройки на софтуер / Re: nagios period check -: Mar 06, 2015, 10:35
Съгласен съм.
Това искам да го ползвам за 2-3 сървиса (от сумарно 100-120), за които е ясно, че
в 90% от случаите алармата е истинска и затова ми се иска тях да ги следа
малко по-често отколкото другите.

Точно както е описано там - услуги с висок приоритет.
13  BSD секция / Настройки на софтуер / Re: nagios period check -: Mar 05, 2015, 18:32
Нещо с това unit time бъркам нещата.

Добавяйки тези в сървиса
        max_check_attempts              2
        check_interval                  30s
        retry_interval                  1

проверява на 90секунди някъде 2 пъти.
14  BSD секция / Настройки на софтуер / Re: nagios period check -: Mar 05, 2015, 16:08
Доста съм гледал из него както и примери из нета, но или не схващам, или концептуално бъркам,
или и аз не знам вече. Така както съм настроил услугите ми харесва, просто някои искам да ги направя
по-критични така да се каже.

Пробвах и така:
define service{
#        name                            special-service
#        host_name                      abs#
#       service_description             proftpd
#        check_command                   check_tcp!21
#        notifications_enabled           1
#       contact_groups                  admins
#        max_check_attempts              3
#       check_period                    24x7
#        normal_check_interval           20
#        retry_check_interval            3
#        notification_interval           60
#        }

пак използва същите интервали за време на реакция.
15  BSD секция / Настройки на софтуер / nagios period check -: Mar 05, 2015, 10:53
Здравейте,

Прегледах темите за нагиос, но не открих това, което търся.
Freebsd 9.3, nagios 3.5

Това, което ме интересува е периода на проверка на дадена услуга в нагиос.
Ползвам следните настройки:
nagios.cfg
command_check_interval=-1

в abs.cfg

define host{
        host_name               abs
        use                     freebsd-server
        address                 192.168.10.19
        check_period            24x7
        check_interval          5
        retry_interval          1
        max_check_attempts      7
        check_command           check-host-alive
        notification_period     24x7     
        notification_interval   3         
        notification_options    d,r       
        contact_groups          admins
        register                1
        }

define service{
        use                             generic-service     
        host_name                       abs
        service_description             HTTP
        check_command                   check_http
        notifications_enabled           1
        contact_groups                  admins
        }

Когато спря апачето на машина, нагиос проверява 3 пъти през 3 минути и чак тогава
изпраща мейл. Като цяло това може би не е лоша практика, но има ли начин за определени
услуги, когато те са недостъпни да направи 2,3,4,5 проверки през 30 секунди примерно?

Т.е. регулярното проверяване на услуга/хост да си бъде през 5/10мин, но когато нещо падне
да прави по-често проверката, с цел по-бързо известяване.
Страници: [1] 2 3 ... 13