от Андрей(31-10-2004)

Вече достъпна за сваляне от Интернет е новата версия на популярната СУРБД с отворен код MySQL. Тази версия е от 4.0 клона, който отдавна беше обявен за стабилен (в момента за стабилни са обявени 3 клона : 3.23, 4.0 и 4.1). В стабилна версия рядко се добавя нещо ново, но тази версия прави изключение, въпреки че новите неща не са много. Поправени са доста програмни грешки спрямо версия 4.0.21.
Повече информация на английски може да се прочете тук. Новата версия може да се свали от тук. Българското огледало, за сваляне, се намира тук.

Приятно инсталиране (компилиране).


<< Отвореният код и изкуството | OpenBSD 3.6 >>