от RED(29-05-2000)

На този адрес dukeofurl.n3.net/reviews/misc/mandrake71/ можете да прочетете какво да очаквате от Mandrake 7.1.


<< Новините от LUG-BG семинара | Утре започва семинара на LUG-BG >>