от task_struct(27-07-2009)

Разработчиците на KDE и GNOME представиха чернова на API за хранилище на конфиденциална информация. Целта е създаване на общ интерфейс за приложенията, който работят с пароли сертификати и друга поверителна информация.

Стеф Уолтер (Stef Walter) от GNOME Keyring и Мишел Леополд от KDE Wallet Manager съвместно са работили по идеята за общо API за съхранение на секретна информация. И двете приложения GNOME Keyring и KDE Wallet Manager се използват за съхраняване на поверителна информация, ако се използва Linux операционна система със съответната графична обвивка. За комуникация между приложенията ще се използва D-Bus.

Налично е wiki http://www.freedesktop.org/wiki/Specifi...  за проекта, а обсъждането на идеите става в FreeDesktop.org Authentication mailing list (http://lists.freedesktop.org/archives/a...).

Източник: http://news.idg.bg/softuer/45965_gnome_...


<< Опера иска екран за избор на Browser в ЛИНУКС | Ultimate Linux Experience - LinkedIn група >>