от bop_bop_mara(7-11-2012)

Заради намалелите продажби, по-рано през тази есен от AMD обявиха, че ще намалят персонала си с 15%. На провеждащата се в момента в Барселона конференция LinuxConEurope стана ясно, че част от тази мярка е и закриването на техния център за изследвания в областта на операционните системи (Operating System Research Center, съкр. OSRC) в Дрезден. Съкращението обхваща около 25 човека. Повечето от тях вече са предупредили в пощенския списък на разработчиците на Linux, че служебните им електронни пощи не са достъпни и са оставили новите си контакти.

Разработчиците в OSRC се занимаваха с осигуряването на поддръжка за Linux на сървърните процесори на AMD, на технологиите PowerNow!, Turbo Core, IMMU, KVM и други. На практика, това са хората с най-съществен програмен принос в областта на поддръжката на най-новите процесори и чипове на AMD, като включително са помагали в интеграцията на промените в комерсиалните дистрибуции Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux Enterprise.

Според информацията, друг важен отдел на AMD - този, който се занимава с разработка на драйвъри с отворен код за графичните продукти на компанията - за момента остава непокътнат.

Източник: The H<< Moondrake GNU/Linux 2012 Alpha 2 | Enlightenment DR 0.17.0 Alpha >>