от Nick Angelow(13-11-2005)

Специалисти от Linux Center Russia са успели да пуснат под Linux системата 1C:Репетитор

Linux Center Russia ни информира, че специалисти на центъра са успели да пуснат под Wine системата за провеждане на изпити 1C:Репетитор, което позволява разгръщане на инфраструктурата, необходима за провеждането на общият държавен изпит (ЕГЭ), под свободна операционна система, водещо от своя страна до намаляване на разходите за придобиване на Windows.<< Конференцията този месец - събота от 13.00 | Утре е OpenFest 2005 в Пловдив >>