от RED(15-05-2018)

Открита е сериозна уязвимост в имплементацията на PGP, която позволява разкодиране на съобщения използващи OpenPGP. В сайта EFAIL.de се демонстрира как това е възможно. За момента се препоръчва да не се декодират писмата директно в пощенската програма и/или да се забрани интерпретирането на HTML в писмо.

Подробностите може да научите от https://efail.de/.


<< TuxCon 2018 | Български проект за сензор за дим в Kicksta.. >>