от Nick Angelow(1-07-2018)

На 30 юни 2018 г. е излязла актуализация на дистрибуцията Raspbian, развивана в рамките на проекта Raspberry Pi. За изтегляне са достъпни два варианта — съкратен (261 Mb), предназначен за актуализиране на сървърни системи и пълен (1,2 Gb). В хранилищата на дистрибуцията за инсталация са достъпни около 35 хиляди пакета.

Повече информация относно новите неща в тази актуализация, може да намерите на страницата на проекта.


<< Актуализация на Debian … | Интервю с Джоел Сполски … >>