Датa: [21-07-2019]
Автор: неизвестен

Програмата служи за отчитане на мрежови трафик минаващ през вашият
рутер/гейтуей. Базирана е на библиотеката libpcap и работи като userspace
демон. Възможности за разделяне на мрежовия трафик на 4 категории:
- международен
- пиъринг
- директен
- локален
Отчетения трафик се съхранява в база данни като за момента се поддържат
MySQL и Oracle. Тъй като използва libpcap за събиране на мрежовата информация
програмата работи на следните (за момента) операционни системи:
- Linux
- FreeBSD
- OpenBSD
- Solaris
- NetBSD

Промени:

Проблема с лимита на 2gb трафик към IP в периода за 1 час е отстранен. Сега лимита е 4Gb към IP до запис в SQL базата тоест по default 5 минути (flush 300)
killall -HUP презарежда пиъринг мрежите
Добавена поддръжка за PPP интерфейс
Оптимизиран SQL код който работи доста по-бързо
Добавена поддръжка на Oracle
Добавена поддръжка за NetBSD
Документацията е пренаписана наново като вече я има и на български. Добавен FAQ.
Поправени са няколко малки бъга които могат да доведат до загуба на трафик при специфични случаи.
Autoconf поддръжката е пренаписана което отстранява някои основни проблеми при компилация на *BSD (вече не е нужно да се ползва gmake)  

сваляне: http://netacct-mysql.gabrovo.com/download/netacct-mysql-0.78.tar.gz

Лиценз: GPL

<<PHPcounter( вер. 1.1.2) | VS Live GNU/Linux( вер. 07-02-2005)>>