Покажи Публикации - Ивайло ГЕОРГИЕВ
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 4
1  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Re: Проблем с драйверите за видео карта Ati mobility radeon hd 3470 hybrid X2 -: Nov 17, 2009, 06:34
Цитат
Кой е този друг драйвер ?
Свободния дрйвер (ati, radeon, radeonhd, etc...)
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Re: Проблем с драйверите за видео карта Ati mobility radeon hd 3470 hybrid X2 -: Nov 16, 2009, 22:09
Свали си драйверите от официалния сайт на ati (http://www.amd.com/uk/Pages/AMDHomePage.aspx)

Изпълни командата:
sudo ./ati-driver...името_на_драйвера.pkg --buildandinstallpkg

Рестартирай системата!

Стискам ти палци да стане. При  мен стана най-сетне на същата карта, след доста опити още от излизането на Karmic. Но някак си нещо не съм доволен от поведението на драйвера, дори може би с другия бе по-добре.

Успех и дано съм бил полезен!
3  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu -: Nov 06, 2008, 18:12
Не! Благодаря за помощта, но аз собственоръчно се справих с проблема. За съжаление няма вярно мнение по въпроса. Какъв е проблема подробно е описано тук http://nxadm.wordpress.com/2008/10/31/bug-ubuntu-810-and-older-nvidia-video-cards/ . Или с две думи Ubuntu 8.10 идва с нов Xorg, който за сега не поддържа драйвърите на Nvidia за по-стари карти. Докато оправят проблема, спокойно и безпроблемно мога да бъдат свалени и инсталирани Beta драверите на Nvidia от тук http://www.nvnews.net/vbulletin/forumdisplay.php?s=cb28fc2412e825555b047d8be9150374&f=14 . И все благодаря, че се опитахте да помогнете! Благодаря! [_]3
4  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu -: Nov 06, 2008, 15:05
На новата Intrepid Ibex версия на дистрибуцията няма legacy драйвери, пробвал съм и с 71.xx драйвери - не става, не става и с export CC="gcc-4.1". ???
5  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu -: Nov 06, 2008, 12:19
Ами след като инсталирах gcc-4.1, опитах се да инсталирам *.run файла, но ми излезе съобщение, че не може да открие cc компилатор и пак не става или
Код:
Unable to find the development tool `cc` in your path; please make sure
       that you have the package 'gcc' installed.  If gcc is installed on your
       system, then please check that `cc` is in your PATH.
. Бих искал да изразя своето почитане към някои хора които са ми познати от други форуми и уебсайтове със своите изключителни трудове като gaara. Само го моля за извинение, но не разбрах точно какви точно команди да изпълня и ще го помоля да ми ги напише точно. Благодаря!
Ще поместя и грешката, която дава когато се опитвам да го инсталирам с помощта на envy
Код:
Error! Could not locate nvidia.ko for module nvidia in the DKMS tree.
You must run a dkms build for kernel 2.6.27-7-generic (i686) first.
Done.
6  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / [РЕШЕН] Проблем с NVIDIA под новото Ubuntu -: Nov 05, 2008, 10:51
Дистрибуцията е Ubuntu 8.10, а видеокартата GeForce2 MX 100/200. Проблемът се състои в това че не мога да подкарам драйвъра й по никакъв начин. Начини по които съм опитвал:
1. Система -> Hardware Drivers - списъкът е празен, не ми показва никакви драйвъри

2.
Код:
#apt-get install module-assistant nvidia-kernel-common
#m-a prepare
#m-a auto-install nvidia

Резултат:
Installation of the nvidia-kernel-source source failed.  Ignoring this package. Maybe you need to add something to sources.list, maybe the contrib and non-free archives.   

3. С envy резултатът е аналогичен

4.
Код:
sudo apt-get install module-assistant pkg-config xorg-dev xserver-xorg-dev
m-a prepare
sudo killall gdm
sudo sh NVIDIA-96......run
Резултат: Unable to build the NVIDIA kernel module
За по-подробно ето какво има в /var/log/nvidia-installer.log

Код:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Wed Nov  5 10:13:09 2008
installer version: 1.0.7

option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  precompiled interfaces  : true
  no ncurses color        : false
  query latest version    : false
  OpenGL header files     : true
  no questions            : false
  silent                  : false
  no recursion            : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  no kernel module        : false
  force SELinux           : default
  no X server check       : false
  no cc version check     : false
  force tls               : (not specified)
  X install prefix        : (not specified)
  X library install path  : (not specified)
  X module install path   : (not specified)
  OpenGL install prefix   : (not specified)
  OpenGL install libdir   : (not specified)
  utility install prefix  : (not specified)
  utility install libdir  : (not specified)
  doc install prefix      : (not specified)
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
  RPM file list           : (not specified)

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> Installing NVIDIA driver version 96.43.07.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
   that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.27-7-generic/build'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.27-7-generic/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.27-7-generi
   c/build SYSOUT=/lib/modules/2.6.27-7-generic/build'...
   NVIDIA: calling KBUILD...
   make CC=cc  KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.27-7-generic/build SUBDIRS=
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv modules
   test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
    echo; \
    echo "  ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
    echo "         include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
   sing."; \
    echo "         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
   ."; \
    echo; \
    /bin/false)
   mkdir -p /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/.tmp_vers
   ions ; rm -f /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/.tmp_
   versions/*
   make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07
   -pkg1/usr/src/nv
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/.nv.o
   .d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.3.2/include -D__KERNEL_
   _  -Iinclude  -I/usr/src/linux-headers-2.6.27-7-generic/arch/x86/include -in
   clude include/linux/autoconf.h -
   Iubuntu/include  -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-stric
   t-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -O2 -m32 -msoft
   -float -mregparm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i
   586 -mtune=generic -ffreestanding -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-
   unwind-tables -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -Iinclude/asm-x86/mach-
   default -fno-stack-protector -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-c
   alls -pg -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz6107/N
   VIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wsw
   itch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar
   -Werror -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -
   D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"96.43.07\" -UDEBUG -U_DEBU
   G -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)"
   -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86
   -96.43.07-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv.
   o /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c
   In file included from include/linux/bitops.h:17,
                    from include/linux/kernel.h:15,
                    from include/linux/sched.h:52,
                    from include/linux/utsname.h:35,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv-linux.h:19,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   include/asm/bitops.h: In function ‘set_bit’:
   include/asm/bitops.h:60: warning: pointer of type ‘void *’ used in arith
   metic
   include/asm/bitops.h: In function ‘clear_bit’:
   include/asm/bitops.h:97: warning: pointer of type ‘void *’ used in arith
   metic
   In file included from include/linux/list.h:6,
                    from include/linux/preempt.h:11,
                    from include/linux/spinlock.h:50,
                    from include/linux/seqlock.h:29,
                    from include/linux/time.h:8,
                    from include/linux/timex.h:57,
                    from include/linux/sched.h:54,
                    from include/linux/utsname.h:35,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv-linux.h:19,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
   include/linux/prefetch.h:57: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   In file included from include/linux/utsname.h:35,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv-linux.h:19,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   include/linux/sched.h: In function ‘object_is_on_stack’:
   include/linux/sched.h:1969: warning: pointer of type ‘void *’ used in ar
   ithmetic
   In file included from include/asm/dma-mapping.h:9,
                    from include/linux/dma-mapping.h:52,
                    from include/asm-generic/pci-dma-compat.h:7,
                    from include/asm/pci.h:94,
                    from include/linux/pci.h:983,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv-linux.h:85,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   include/linux/scatterlist.h: In function ‘sg_virt’:
   include/linux/scatterlist.h:199: warning: pointer of type ‘void *’ used
   in arithmetic
   In file included from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h:106:27:
   error: asm/semaphore.h: No such file or directory
   In file included from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv-linux.h:108,
                    from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   include/linux/highmem.h: In function ‘zero_user_segments’:
   include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   In file included from /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c:14:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h: In fun
   ction ‘nv_execute_on_all_cpus’:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h:627: er
   ror: too many arguments to function ‘on_each_cpu’
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
   ‘__nv_setup_pat_entries’:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:836: warning:
   comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
   ‘__nv_restore_pat_entries’:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:862: warning:
   comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
   ‘nv_kern_cpu_callback’:
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1188: warning
   : comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1191: error:
   too many arguments to function ‘smp_call_function’
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1195: warning
   : comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1198: error:
   too many arguments to function ‘smp_call_function’
   make[3]: *** [/tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src/nv/nv.o
   ] Error 1
   make[2]: *** [_module_/tmp/selfgz6107/NVIDIA-Linux-x86-96.43.07-pkg1/usr/src
   /nv] Error 2
   NVIDIA: left KBUILD.
   nvidia.ko failed to build!
   make[1]: *** [module] Error 1
   make: *** [module] Error 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.

Има ли някакъв начин въобще да инсталирам този драйвър под тази дистрибуция и ако има, моля помогнете? Сигурно 30 пъти съм го инсталирал без проблем под Debian, макар и най лесно да работеше със скрипта "sgfxi" на Sidux, но тук не става и не става. Предполагам проблемът е в някакъв модул в ядрото който не може да се компилира иначе серията драйвъри си е правилната - 96, а ядрото е 2.6.27-7-generic . Моля помогнете :(
7  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Nautilus като подразбиращ файлов браузър -: Nov 02, 2007, 19:30
Здравейте, дистрибуцията е Debain Testing, графичната среда - GNOME. Реших да пробвам xfce, но не ми допадна, проблемът е, че сега иска да отваря всички директории с Thunar по подразбиране, дори след деинстлирането му. Как да настоя Nautilus да бъде той по подразбиране?
8  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем с gnome desktop -: Aug 04, 2007, 01:40
Много ти благодаря! Имаше ефект по твоя начин  '<img'>9  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем с gnome desktop -: Aug 03, 2007, 09:18
Здравейте! Реших да премина след 3 годишна работа с KDE на GNOME, тъй като ми се наложи да го ползвам за около месец на едно Ubuntu преди време, но незнайно как доста ми хареса и ми се видя много по-удобно за работа. За производителността мисля, че няма смисаъл от коментар. Въпросът ми е малко глупав, може би и отговорът му е елементарен. След инсталацията на GNOME на моя Debian Testing на десктопа му се появиха така наречените стандартни икони или това са Домашна папка, Този компютър, Кошчето, монтираните дялове на Win-а. Както прочетох в ръководството за GNOME на български, тези икони не могат да бъдат изтрити. А аз искам да ви попитам има ли някакъв начин да бъдат махнати?
10  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем с интерфейса на qt-програми под xfce -: Mar 07, 2007, 17:34
Здравейте, използвам XFCE 4.3.99.2 на моя Debian Testing. Проблемът ми се изразява в това, че интерфейсът на бутоните, лентите и менютата на QT-базираните приложения е много груб и неоформен (пример - qBittorrent, KBEDic, Skype). Същият проблем имах и с GTK-базирани приложения, когато ползвах KDE, но го реших като си качих пакета gtk-qt-engine. Какъв пакет трябва да си кача, за да се справя проблема? На компютъра си нямам друга графична среда в момента.11  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Kplayer -: Jan 27, 2007, 10:12
Ами аз точно го тегля от http://kplayer.sourceforge.net/#downloads , но не мога да го инсталирам от архива, както съм описал по-горе. А какви хранилища да добавя, като са дадени само за  Debian. Като добавя тях ми изписва несъвместимост.12  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Kplayer -: Jan 26, 2007, 23:24
Много харесвам Kplayer, ползвал съм го преди на Fedora. Как да го инсталирам на моето Kubutnu, не можах да намеря *.deb, за това свалих архива от тук, но като изпълня командата описана в INSTALL-а:

sudo make -f Makefile.dist

ми изписва следната грешка:

./admin/cvs.sh: 651: --version: not found
*** AUTOCONF NOT FOUND!.
*** KDE requires autoconf 2.53 or newer
make[1]: *** [cvs] Error 1
make: *** [all] Error 2

Как да го инсталирам? Ако знаете пратете ми директен линк към deb-файл за Kubuntu
13  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем със shutdown -: Jan 26, 2007, 11:45
Като напиша въпросната команда резултатът е:

FATAL: Error inserting apm (/lib/modules/2.6.17-10-386/kernel/arch/i386/kernel/a                                                                            pm.ko): No such device


Какво да правя?
14  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем със shutdown -: Jan 25, 2007, 18:42
Здравейте, когато си изключвам Kubuntu-то, спират се всички процеси и компютърът остава в положение power down, вместо да се изключи. Преди не го правеше на същата дистрибуция. Какво да направя, че да се оттърва от този проблем?
15  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем с изграждането на live cd -: Dec 10, 2006, 13:35
Благодаря за компетентните отговори  ':angry:'
Страници: [1] 2 3 4