Покажи Публикации - tommy.bg
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 5
1  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Новата социална мрежа Google+ -: Aug 11, 2011, 18:30
мерси
2  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Новата социална мрежа Google+ -: Aug 11, 2011, 10:25
някой да прати и на мен:
tkacarski@gmail.com
3  Програмиране / Общ форум / Re: C++ задача - имена и егн -: Mar 12, 2011, 16:21
Мисля, че се получи. Благодаря на всички които помогнаха.
4  Програмиране / Общ форум / Re: C++ задача - имена и егн -: Mar 11, 2011, 23:42
Не включва. Не искам някой да ми пише задачата искам идея
5  Програмиране / Общ форум / Re: C++ задача - имена и егн -: Mar 11, 2011, 23:25
трябва да е само с материала от увод в програмирането с масиви цикли и т.н
6  Програмиране / Общ форум / Re: C++ задача - имена и егн -: Mar 11, 2011, 22:44
А как ще стане въвеждането на повече от един човек?
7  Програмиране / Общ форум / C++ задача - имена и егн -: Mar 11, 2011, 21:21
Здравейте. За домашно ни дадоха една задача. Задачата е следната: Да се въведе име и егн на n брой хора и след това да се изведът по следния начин:

1. Името | Егн-то
2. Името | Егн-то

Пробвах с двумерен масив обаче за въвеждането на егн не е удобно защото за всяко число от егн-то трябва да натискам ентер. Пробвах с цикъл (for) но така се препокриват.
Надявам се някой да ме насочи към това какво трябва да използвам.
Благодаря предварително на тези дето помогнат.
8  Програмиране / Web development / Re: Php файл да качва видео клип и да пише в xml файл -: Mar 04, 2011, 18:02
Затворил съм го . Интервали  няма, както и нови редове. Ето как съм го затворил:
Код
GeSHi (PHP):
 1.  if (validateInput($request, $response, $config))
 2.  
 3.           uploadFile($request, $response, $config);
 4.  
 5.           describeFile($request, $response, $config);
 6.  
 7.  
 8.           getList($response, $config);
 9.  
 10.           view($response, $config);
 11. ?>
9  Програмиране / Web development / Re: Php файл да качва видео клип и да пише в xml файл -: Mar 04, 2011, 17:49
Цитат
278.
       
 279.
      view($response, $config);


PS: PHP 5.3+

А версията която ползвам е 5.2.12
10  Програмиране / Web development / Re: Php файл да качва видео клип и да пише в xml файл -: Mar 04, 2011, 17:31
backtolife, какво се нервиш? В началото бях споменал, че никога не съм се занимавал с php. За това, че човека ми е написал 500 реда код съм му наистина благодарен. До колкото виждам проблема идва от там, че версията която използват в суперхостинг е по-стара и за това не тръгва.
11  Програмиране / Web development / Re: Php файл да качва видео клип и да пише в xml файл -: Mar 04, 2011, 17:09
Същата работа
12  Програмиране / Web development / Re: Php файл да качва видео клип и да пише в xml файл -: Mar 04, 2011, 02:01
Версията на php e 5.2.12. Хоства се в superhosting.bg
13  Програмиране / Web development / Re: Php файл да качва видео клип и да пише в xml файл -: Mar 03, 2011, 22:08
Значи махнах кавичките и на останалите и сега ми дава грешка "Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/evraziab/public_html/upload.php on line 456"


Код
GeSHi (PHP):
 1.      <?php
 2.  
 3.         function validateInput($request, &$response, $config)
 4.  
 5.      {
 6.  
 7.      if (!$request['submitted'])
 8.  
 9.      return false;
 10.  
 11.      $hasError = false;
 12.  
 13.  
 14.      if (empty($request['desc']))
 15.  
 16.      {
 17.  
 18.      $response['errors'][] = "Полето 'Description' е задължително.";
 19.  
 20.      $hasError = true;
 21.  
 22.      }
 23.  
 24.  
 25.  
 26.      if ($request['file']['error'] !== UPLOAD_ERR_OK)
 27.  
 28.      {
 29.  
 30.     $errorMap = array
 31.  
 32.      (
 33.  
 34.     UPLOAD_ERR_INI_SIZE => "The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini.",
 35.  
 36.      UPLOAD_ERR_FORM_SIZE => "The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form.",
 37.  
 38.      UPLOAD_ERR_PARTIAL => "The uploaded file was only partially uploaded. ",
 39.       UPLOAD_ERR_NO_FILE => "No file was uploaded.",
 40.  
 41.      UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR => "Missing a temporary folder. Introduced in PHP 4.3.10 and PHP 5.0.3. ",
 42.  
 43.      UPLOAD_ERR_CANT_WRITE => "Failed to write file to disk. Introduced in PHP 5.1.0. ",
 44.  
 45.      UPLOAD_ERR_EXTENSION => "A PHP extension stopped the file upload. PHP does not provide a way to ascertain which extension caused the file upload to stop; examining the list of loaded extensions with phpinfo() may help. Introduced in PHP 5.2.0.",
 46.  
 47.      );
 48.  
 49.  
 50.  
 51.      $response['errors'][] = $errorMap[$request['file']['error']];
 52.  
 53.      return false;
 54.  
 55.      }
 56.  
 57.  
 58.  
 59.      if (file_exists($config['destinationDir'] . '/' . $request['file']['name']))
 60.  
 61.      {
 62.  
 63.      $response['errors'][] = $request['file']['name'] . " вече съществува. ";
 64.  
 65.      $hasError = true;
 66.  
 67.     }
 68.  
 69.  
 70.  
 71.      if ($request['file']['name'] > $config['maxFileSize'])
 72.  
 73.      {
 74.  
 75.      $response['errors'][] =  "Файлът има размер по-голям от разрешения. (" .
 76.  
 77.      $request['file']['size'] . " > " . $config['maxFileSize']. ")";
 78.  
 79.      $hasError = true;
 80.  
 81.      }
 82.  
 83.  
 84.  
 85.      if (!in_array(strtolower(pathinfo( $request['file']['name'], PATHINFO_EXTENSION)), $config['allowedExtensions']))
 86.  
 87.      {
 88.  
 89.      $response['errors'][] =  "Файлове с такова разшорение не са разрешени за качване.";
 90.  
 91.      $response['errors'][] =  "Разрешените разширения са " . implode(', ', $config['allowedExtensions']);
 92.  
 93.      $hasError = true;
 94.  
 95.      }
 96.  
 97.  
 98.  
 99.      return !$hasError;
 100.  
 101.     }
 102.  
 103.  
 104.  
 105.      function uploadFile($request, &$response, $config)
 106.  
 107.      {
 108.  
 109.      move_uploaded_file($request['file']['tmp_name'], $config['destinationDir'] . '/' . $request['file']['name']);
 110.  
 111.      $response['messages'][] = "Качено в " . $config['destinationDir'] . '/' . $request['file']['name'];
 112.  
 113.      }
 114.  
 115.  
 116.  
 117.      function getList(&$response, $config)
 118.  
 119.      {
 120.  
 121.      $response['files'] = glob($config['destinationDir'].'/*.*');
 122.  
 123.      }
 124.  
 125.  
 126.  
 127.      function describeFile($request, &$response, $config)
 128.  
 129.      {
 130.  
 131.      libxml_use_internal_errors(true);
 132.  
 133.      $xml = simplexml_load_file($config['destinationFile']);
 134.  
 135.      if (!$xml)
 136.  
 137.      {
 138.  
 139.      $response['errors'][] = "Failed loading XML\n";
 140.  
 141.      foreach(libxml_get_errors() as $error)
 142.  
 143.      {
 144.  
 145.             $response['errors'][] = $error->message;
 146.  
 147.         }
 148.  
 149.      return false;
 150.  
 151.      }
 152.  
 153.  
 154.  
 155.      $file = $xml->addChild('file');
 156.  
 157.      $file->addChild('name', $request['file']['name']);
 158.  
 159.      $file->addChild('description', $request['desc']);
 160.  
 161.      file_put_contents($config['destinationFile'], $xml->asXML());
 162.  
 163.      }
 164.  
 165.  
 166.  
 167.      function view($response, $config)
 168.  
 169.      {
 170.  
 171.      $pageTemplate = <<<EOT
 172.  
 173.      <html>
 174.  
 175.      <head>
 176.  
 177.      <style type="text/css">
 178.  
 179.      .error
 180.  
 181.      {
 182.  
 183.      border : 1px solid red;
 184.  
 185.      background-color: #ffa0a0;
 186.  
 187.      color: #220000;
 188.  
 189.      text-align : center;
 190.  
 191.      padding : 20 20;
 192.  
 193.      margin : 10;
 194.  
 195.      }
 196.  
 197.      .message
 198.  
 199.      {
 200.  
 201.      border : 1px solid green;
 202.  
 203.      background-color: #a0ffa0;
 204.  
 205.      color : #220000;
 206.  
 207.      text-align : center;
 208.  
 209.      padding : 20 20;
 210.  
 211.      margin : 10;
 212.  
 213.      }
 214.  
 215.  
 216.  
 217.      .files
 218.  
 219.      {
 220.  
 221.      border : 1px solid black;
 222.  
 223.      padding : 20;
 224.  
 225.      margin : 10;
 226.  
 227.      }
 228.  
 229.  
 230.  
 231.      .form
 232.  
 233.      {
 234.  
 235.      border : 1px solid black;
 236.  
 237.      padding : 20;
 238.  
 239.      margin : 10;
 240.  
 241.      }
 242.  
 243.      </style>
 244.  
 245.      </head>
 246.  
 247.      <body>
 248.  
 249.      %s
 250.  
 251.      %s
 252.  
 253.      %s
 254.  
 255.      %s
 256.  
 257.      </body>
 258.  
 259.      </html>
 260.  
 261.      EOT;
 262.  
 263.  
 264.  
 265.      $listItemTemplate = <<<EOT
 266.  
 267.         <li>%s</li>
 268.  
 269.      EOT;
 270.  
 271.  
 272.  
 273.      $listTemplate = <<<EOT
 274.  
 275.      <div class="files">
 276.  
 277.      <ol>
 278.  
 279.      %s
 280.  
 281.      </ol>
 282.  
 283.      </div>
 284.  
 285.      EOT;
 286.  
 287.  
 288.  
 289.      $errorTemplate = <<<EOT
 290.  
 291.      <div class="error">%s</div>
 292.  
 293.      EOT;
 294.  
 295.  
 296.  
 297.      $messageTemplate = <<<EOT
 298.  
 299.      <div class="message">%s</div>
 300.  
 301.      EOT;
 302.  
 303.  
 304.  
 305.      $formTemplate = <<<EOT
 306.  
 307.      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" class="form">
 308.  
 309.      <input type="hidden" name="submitted" value="1" />
 310.  
 311.      <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="%d" />
 312.  
 313.      <label for="file">Filename:</label><input type="file" name="file" id="file" />
 314.  
 315.      <br />
 316.  
 317.      <label for="file">Description:</label><textarea cols="20" rows="5"  name="desc" id="desc"></textarea>
 318.  
 319.      <br />
 320.  
 321.      <input type="submit" name="submit" value="Submit" />
 322.  
 323.      </form>
 324.  
 325.      EOT;
 326.  
 327.  
 328.      $errorView = '';
 329.  
 330.      $messageView = '';
 331.  
 332.      $fileListView = 'No files uploaded.';
 333.  
 334.  
 335.      if (!empty($response[errors]))
 336.  
 337.      {
 338.  
 339.      $errorView = sprintf($errorTemplate, implode('<br />', $response[errors]));
 340.  
 341.      }
 342.  
 343.  
 344.  
 345.      if (!empty($response[messages]))
 346.  
 347.      {
 348.  
 349.      $messageView = sprintf($messageTemplate, implode('<br />', $response[messages]));
 350.  
 351.      }
 352.  
 353.      if (!empty($response[files]))
 354.  
 355.      {
 356.  
 357.      $listItemRenderer = function ($fileName) use ($listItemTemplate)
 358.  
 359.      {
 360.  
 361.      return sprintf($listItemTemplate, htmlentities(pathinfo($fileName, PATHINFO_BASENAME), ENT_QUOTES));
 362.  
 363.      };
 364.  
 365.  
 366.  
 367.      $fileListView = sprintf($listTemplate, implode("\n", array_map)
 368.  
 369.      (
 370.  
 371.      $listItemRenderer,
 372.  
 373.      $response[files]))
 374.  
 375.      );
 376.  
 377.      }
 378.  
 379.      $formView = sprintf($formTemplate, $config[maxFileSize]);
 380.  
 381.      printf($pageTemplate, $errorView, $messageView, $formView, $fileListView);
 382.  
 383.      }
 384.  
 385.  
 386.      //-----------------------------------------------------------------------------------------//
 387.  
 388.      $config = array
 389.  
 390.      (
 391.  
 392.      'maxFileSize' => 900000,
 393.  
 394.      'allowedExtensions' => array
 395.  
 396.      (
 397.  
 398.      'jpeg',
 399.  
 400.      'jpg',
 401.  
 402.      'gif',
 403.  
 404.      'bmp',
 405.  
 406.      ),
 407.  
 408.      'allowOverwrite' => false,
 409.  
 410.  
 411.  
 412.      'destinationDir' => 'uploads',
 413.  
 414.      'destinationFile' => 'db.xml',
 415.  
 416.      );
 417.  
 418.      $request = array
 419.  
 420.      (
 421.  
 422.      'submitted' => isset($_POST[submitted]),
 423.  
 424.      'file' => isset($_FILES[file]) ? $_FILES[file] : false,
 425.  
 426.      'desc' => isset($_POST[desc]) ? $_POST[desc] : false,
 427.  
 428.      );
 429.  
 430.      $response = array
 431.  
 432.      (
 433.  
 434.      'errors' => array(),
 435.  
 436.      'messages' => array(),
 437.  
 438.      'files' => array(),
 439.  
 440.      );
 441.  
 442.      if (validateInput($request, $response, $config))
 443.  
 444.      {
 445.  
 446.      uploadFile($request, $response, $config);
 447.  
 448.      describeFile($request, $response, $config);
 449.  
 450.      }
 451.  
 452.  
 453.      getList($response, $config);
 454.  
 455.      view($response, $config);
 456.  
14  Програмиране / Web development / Re: Php файл да качва видео клип и да пише в xml файл -: Mar 03, 2011, 21:29
Дава ми тази грешка "Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in /home/evraziab/public_html/upload.php on line 336"


А 336 ред е това "if (!empty($response['errors']))" и колко него редовете изглеждат така


 
Код
GeSHi (PHP):
 1. $errorView = '';
 2.  
 3.      $messageView = '';
 4.  
 5.      $fileListView = 'No files uploaded.';
 6.  
 7.  
 8.  
 9.      if (!empty($response['errors']))
 10.  
 11.      {
 12.  
 13.      $errorView = sprintf($errorTemplate, implode('<br />', $response['errors']));
 14.  
 15.      }
 16.  
 17.  
 18.  
 19.      if (!empty($response['messages']))
 20.  
15  Програмиране / Web development / Re: Php файл да качва видео клип и да пише в xml файл -: Mar 02, 2011, 03:55
Това е upload формата

Код
GeSHi (PHP):
 1. <?php
 2. $site_name = $_SERVER['HTTP_HOST'];
 3. $url_dir = " http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF' ]);
 4. $url_this = " http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF' ];
 5.  
 6. // Къде да се записват качените файлове?
 7.  
 8. $upload_dir = "files/";
 9. $upload_url = $url_dir."/files/";
 10. $message ="log.txt";
 11. /************************************************************
 12. Създава директория за качените файлове
 13. ************************************************************/
 14. if (!is_dir("files")) {
 15. if (!mkdir($upload_dir))
 16. die ("няма папка за качените файлове и не можах да създам такава");
 17. if (!chmod($upload_dir,0755))
 18. die ("не можах да сменя правата на 755");
 19. }
 20. /************************************************************
 21. Обслужва заявката на потребителя
 22. ************************************************************/
 23. if ($_REQUEST[del]) {
 24. print "<script>window.location.href='$url_this?message=deleted successfully'</script>";
 25. }
 26. else if ($_FILES['userfile']) {
 27. $message = do_upload($upload_dir, $upload_url);
 28. print "<script>window.location.href='$url_this?message=$message'</script>";
 29. }
 30. else if (!$_FILES['userfile']);
 31. else
 32. $message = "Invalid File Specified.";
 33.  
 34. /************************************************************
 35. Списък с файлове
 36. ************************************************************/
 37. $handle=opendir($upload_dir);
 38. $filelist = "";
 39. while ($file = readdir($handle)) {
 40. if(!is_dir($file) && !is_link($file)) {
 41. $filelist .= "<br><a href='$upload_dir$file'>".$file."</a>";
 42. }
 43. }
 44. function do_upload($upload_dir, $upload_url) {
 45. $temp_name = $_FILES['userfile']['tmp_name'];
 46. $file_name = $_FILES['userfile']['name'];
 47. $file_type = $_FILES['']['exe'];
 48. $file_type = $_FILES['']['mp3'];
 49. $file_type = $_FILES['']['avi'];
 50. $file_type = $_FILES['']['mp3u'];
 51. $file_type = $_FILES['']['php'];
 52. $file_type = $_FILES['']['html'];
 53. $file_type = $_FILES['']['*.*'];
 54. $file_size = $_FILES['userfile']['size'];
 55. $result = $_FILES['userfile']['error'];
 56. $file_url = $upload_url.$file_name;
 57. $file_path = $upload_dir.$file_name;
 58.  
 59. //File Name Check
 60. if ( $file_name =="") {
 61. $message = "Невалиден тип файл";
 62. return $message;
 63. }
 64. //File Size Check
 65. else if ( $file_size > 999999999999999999999) {
 66. print $file_size;
 67. $message = "Размера на файла е много голям.";
 68. return $message;
 69. }
 70. //File Type Check
 71. else if ( $file_type == "text/plain"
 72. || $file_type == "application/force-download"
 73. || $file_type == "application/octet-stream") {
 74. $message = "Не може да качвате скриптови файлове";
 75. return $message;
 76. }
 77. $result = move_uploaded_file($temp_name, $file_path);
 78. if (!chmod($file_path,0755))
 79. $message = "не можах да сменя правата на 755";
 80. else
 81. $message = ($result)?"$file_name($file_type) файла качен успешно." :
 82. "Каченият файл е повреден.";
 83. return $message;
 84. }
 85. ?>
 86. <table style="width: 40%" align="center" valign="top">
 87. <tr>
 88. <td>
 89. <div align="center" style="font-size: 19px; font-weight: bold">
 90. </table>
 91. <body bgcolor="#667987"><center>
 92. <font color=red><?=$_REQUEST[message]?></font>
 93. <form name="upload" id="upload" ENCTYPE="multipart/form-data" method="post">
 94. Качи фаил: <input type="file" id="userfile" name="userfile" size="20">
 95. <input type="submit" name="upload" value="Upload">
 96. </form>
 97. <b>До сега потребителите ни са качили следните файлове:</b>
 98. <hr style="color:yellow; background-color:black; height:1px;
 99. margin-right:0; text-align:right; border:0px">
 100. <?=$filelist?>
 101. </center>
 102. <?
 103. if ($_REQUEST[debug]==1) print "------------------Debugging Info----------------<br>";
 104. if ($_REQUEST[debug]==1) print "site=$site_name<br>dir=$url_dir<br>url=$url_this<br>";
 105. if ($_REQUEST[debug]==1) print "upload dir=$upload_dir<br>upload url=$upload_url<br>";
 106. ?>
 107.  
Страници: [1] 2 3 ... 5