Покажи Публикации - Soulstealer
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: 1 [2] 3 4 ... 12
16  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / popa3d -: Aug 16, 2005, 09:43
Добре, реших си проблемите с доставката на писмата до пощенските кутии, сега остана само един проблем, а именно pop3 сървъра не ми приема паролите... Това не мога да разбера защо е... Някой дали може да ми помогне ?
мерси '<img'>
17  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Игра с IPTABLES -: Aug 12, 2005, 19:35
На клиентската машина трябва да има следното (ако си написал това което ти дадох за пример)
IP (което и да е между 192.168.0.2 и 192.168.0.254)
netmask 255.255.255.0
GW 192.168.0.1 (ако това е IP-то на вътрешният ти interface)
DNS който си искаш (работещ и "отворен за света") или 192.168.0.1 ако имаш bind конфигуриран на твоята машина
и да не забравиш единичката в ip_forward '<img'>
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
18  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Игра с IPTABLES -: Aug 12, 2005, 18:24
Ами просто flush-ни iptables и на ново:
iptables -t nat -F
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j SNAT --to 10.1.0.5
19  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / popa3d -: Aug 12, 2005, 17:50
Първо. Знам, че документа е стар, но не можах да намеря по-нов.
Второ. Това за локалните потребители вече ми е ясно, пък и не ми е болка.
Трето. Какво по-точно те притеснява в aliases?
Четвърто. Потребителя тест го създадох със perl скрипта add-popa3d-user, като преди това го patch-нах за postfix support (което всъщност само ми икономисва малко писане(самия patch)).
Пето. Какво мислиш за първите четири ? '<img'>
Шесто. Изглежда, че нещата трябва да се решат във virtual таблицата, но не ми е ясно как точно...
Седмо. Защо подяволите не мога да се "authenticate-на" на ши*ания pop3 сървър? Не ми приема паролата...
Осмо. Мерси за вниманието '<img'>
Девето. Бях направил
Примерен код
iptables -A INPUT -s ! my.net.wo.rk -p tcp --dport 25 -j DROP

и се чудя защо не мога да получавам писма '<img'>
20  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / popa3d -: Aug 12, 2005, 00:24
Ето това ми е конфигурацията на postfix:
Примерен код
root@mailserver:~# cat /etc/postfix/main.cf |grep -v "^#"
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
mail_owner = postfix
myhostname = mail.domain.name
mydomain = mail.domain.name
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = ip.add.re.ss
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain,
        mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain
local_recipient_maps =
unknown_local_recipient_reject_code = 550
mynetworks = my.ne.tw.ork/22, 127.0.0.0/8
alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases
alias_database = hash:/etc/postfix/aliases
home_mailbox = Maildir/
mail_spool_directory = /var/spool/mail
virtual_transport = virtual
virtual_mailbox_base = /home/virtual/popa3d/127.0.0.1/mail
virtual_mailbox_maps = hash:/etc/postfix/vmailbox
virtual_mailbox_domains = hash:/etc/postfix/vmaildomains
virtual_minimum_uid = 100
virtual_uid_maps = static:1004
virtual_gid_maps = static:12
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
debug_peer_level = 2
debug_peer_list = ip.ad.dr.ess
debugger_command =
         PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
         xxgdb $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
mailq_path = /usr/bin/mailq
setgid_group = postdrop
html_directory = no
manpage_directory = /usr/man
sample_directory = /etc/postfix
readme_directory = no
root@mailserver:~#

и
Примерен код
root@mailserver:~# cat /etc/postfix/master.cf |grep -v "^#"
ip.add.re.ss:smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
127.0.0.1:smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
pickup    fifo  n       -       n       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       n       -       0       cleanup
qmgr      fifo  n       -       n       300     1       qmgr
tlsmgr    unix  -       -       n       1000?   1       tlsmgr
rewrite   unix  -       -       n       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       n       -       0       bounce
defer     unix  -       -       n       -       0       bounce
trace     unix  -       -       n       -       0       bounce
verify    unix  -       -       n       -       1       verify
flush     unix  n       -       n       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
smtp      unix  -       -       n       -       -       smtp
relay     unix  -       -       n       -       -       smtp
        -o fallback_relay=
showq     unix  n       -       n       -       -       showq
error     unix  -       -       n       -       -       error
discard   unix  -       -       n       -       -       discard
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       n       -       -       lmtp
anvil     unix  -       -       n       -       1       anvil
scache    unix  -       -       n       -       1       scache
maildrop  unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}
old-cyrus unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
cyrus     unix  -       n       n       -       -       pipe
  user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
root@mailserver:~#

и ето какво става, ако се опитам да си пратя писмо от abv.bg примерно:
Примерен код
Aug 11 23:41:54 mailserver postfix/virtual[1194]: 8634544BD77: to=<test@domain.name>, relay=virtual, delay=200608, status=deferred (mailbox /home/virtual/popa3d/127.0.0.1/mail/test: cannot open file: Permission denied)


Примерен код
root@mailserver:~# cd /home/virtual/popa3d/127.0.0.1/mail/
root@mailserver:/home/virtual/popa3d/127.0.0.1/mail# ls -l
total 0
-rw-rw----  1 vmail  mail    0 2005-08-11 16:29 test
root@mailserver:/home/virtual/popa3d/127.0.0.1/mail#


Примерен код
root@mailserver:~# id vmail
uid=1004(vmail) gid=12(mail) groups=12(mail),105(popa3d)
root@mailserver:~#

Уж го правя както са написали Мирончо и Н. Антонов, ама нещо не става... '<img'>
21  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / popa3d -: Aug 11, 2005, 17:30
Добре ... разбрах, че до сега имах проблем с DNS-a оправих го вече. Сега като си пращам поща от abv.bg не ми се връща никаква грешка, но като гледам
tail -f /var/log/maillog
нищо не се случва...
и нямам и нищо в /home/virtual/popa3d/127.0.0.1/mail
не е нищо де, ама не е това дето трябва
има само празен файл на потребителя, който съм създал
...не мога да разбера какво става...
Примерен код
root@mailserver:~# nmap localhost

Starting nmap 3.75 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2005-08-11 17:26 EEST
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
(The 1658 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT    STATE SERVICE
22/tcp  open  ssh
25/tcp  open  smtp
37/tcp  open  time
110/tcp open  pop3
113/tcp open  auth

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.826 seconds
root@mailserver:~#

демоните работят...
22  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / popa3d -: Jul 28, 2005, 17:56
Става въпрос за локалния трансфер
не мога да пращам към локални пощенски кутии
иначе на теб мога да ти пратя примерно
изпращането на поща не е болка
болката е, че не може да получава...
и не мога да разбера защо
сложих му myorigin и mydomain
и дори сложих local_recipient_maps да е празно
и сега като пращам поща локално и bounce-ва
23  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / popa3d -: Jul 28, 2005, 15:29
Примерен код
root@mailserver:~# tail /var/log/maillog
Jul 28 15:18:02 mailserver postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Jul 28 15:18:02 mailserver postfix/master[5181]: daemon started -- version 2.2.5, configuration /etc/postfix
Jul 28 15:23:52 mailserver postfix/smtpd[8778]: warning: database /etc/postfix/vmailbox.db is older than source file /etc/postfix/vmailbox
Jul 28 15:23:52 mailserver postfix/smtpd[8778]: connect from unknown[85.196.182.22]
Jul 28 15:23:52 mailserver postfix/trivial-rewrite[8780]: warning: do not list domain lannetbg.com in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
Jul 28 15:23:52 mailserver postfix/trivial-rewrite[8780]: warning: do not list domain lannetbg.com in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
Jul 28 15:23:52 mailserver postfix/smtpd[8778]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[85.196.182.22]: 550 <off@lannetbg.com>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<test2@lannetbg.com> to=<off@lannetbg.com> proto=SMTP helo=<laptop>
Jul 28 15:23:52 mailserver postfix/smtpd[8778]: disconnect from unknown[85.196.182.22]
root@mailserver:~#

Това е след като си пратих mail от test2@lannetbg.com до off@lannetbg.com
Но това е може би, защото съм закоментирал mydomain и myorigin в main.cf
24  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / popa3d -: Jul 28, 2005, 15:26
Примерен код
root@mailserver:~# tail /var/log/maillog
Jul 28 15:18:02 mailserver postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
Jul 28 15:18:02 mailserver postfix/master[5181]: daemon started -- version 2.2.5, configuration /etc/postfix
root@mailserver:~#

някаква идея?
25  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / popa3d -: Jul 28, 2005, 15:20
Прав си, но всъщност те проблемите са независими '<img'>
единия проблем е ,че пощата не може да достигне моя postfix, а отделно от това pop3-то не ми приема паролата...
ето сега ще спра postfix, ще изтрия съдържанието на /var/log/maillog после ще пусна postfix и ще си пратя mail от abv.bg
26  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / SlackWare 10.1 => SATA problem -: Jul 28, 2005, 13:06
При мен това ядро не можа да тръгне нещо...
sata.i
стига до някъде и спира и нищо
някъде на ata ide каналите спира
харда ми е MAXTOR 200GB SATA на дъно ASUS P4P800 SE с чипсет Intel 865PE
Има ли друго ядро с поддръжка за други контролери, което да пробвам ?
27  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / popa3d -: Jul 28, 2005, 11:59
Добър ден '<img'>

Питах се дали някой не се е занимавал с popa3d...
Опитах се да го пусна, ама нещо май не работи както трябва...
чета от тук:
Създаване на виртуални пощенски кутии с popa3d и postfix
уж всичко става както трябва
но като се опитам да пратя mail от abv.bg примерно и ми се връща следното:
Примерен код
This is the Postfix program at host ns2.netinfo.bg.

I'm sorry to have to inform you that the message returned
below could not be delivered to one or more destinations.

For further assistance, please send mail to <postmaster>

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the message returned below.

The Postfix program

<test@domain.name>: host ns.domain.name[ip.add.re.ss] said: 550 relaying to
<test@domain.name> prohibited by administrator (in reply to RCPT TO
command)

а като се опитам да се вържа към pop3 сървъра чрез outlook express ми казва, че ми е грешна паролата...
помислих си, че е заради правата на файла дето е в /home/virtual/popa3d/127.0.0.1/auth
понеже собственика и групата му са root и има права само за четене и писане от собственика
направих
chmod 644 /home/virtual/popa3d/127.0.0.1/auth/test
но пак не стана
някой да има идея ?

мерси '<img'>
28  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Tilix + VLAN -: Jul 21, 2005, 14:46
Има ли поддръжка на VLAN в Tilix?
29  Нетехнически теми / Идеи и мнения / Коя е Най-добрата Линукс дистрибуция за новобранци -: Jun 03, 2005, 00:33
Ако смяташ, че най-добре е да започнеш с най-трудното и ако говориме за инсталация - пробвай Gentoo
...и ако след n-тия път го инсталираш  '<img'> и вече си решил, че си UNIX гуру - прибвай Solaris '<img'>
30  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Коя е Най-добрата Линукс дистрибуция за новобранци -: Jun 03, 2005, 00:33
Ако смяташ, че най-добре е да започнеш с най-трудното и ако говориме за инсталация - пробвай Gentoo
...и ако след n-тия път го инсталираш  '<img'> и вече си решил, че си UNIX гуру - прибвай Solaris '<img'>
Страници: 1 [2] 3 4 ... 12