Автор Тема: WiFi USB Adapter LevelOne WUA-0614  (Прочетена 7619 пъти)

Drakula

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 319
 • Distribution: Gentoo
 • Window Manager: KDE 4
  • Профил
WiFi USB Adapter LevelOne WUA-0614
« -: Nov 02, 2010, 01:06 »
Здравейте, колеги,

Опитвам се подкарам споменатата в заглавието USB WiFi джаджа. Нещо удрям на камък и понеже нямам повече идеи, имам нужда от дружеско побутване.

Та, Linux-ът e Gentoo AMD64, kernel 2.6.34-gentoo-r12
Рутерът поддържа B,G и N стандарт и е настроен да бачка с WPA2-PSK

Ето какво се изписва в dmesg при включване на нещото в USB порта:
Цитат
hub 1-0:1.0: state 7 ports 10 chg 0000 evt 0010
ehci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus port 4 status 001803 POWER sig=j CSC CONNECT
hub 1-0:1.0: port 4, status 0501, change 0001, 480 Mb/s
hub 1-0:1.0: debounce: port 4: total 100ms stable 100ms status 0x501
ehci_hcd 0000:00:02.1: port 4 high speed
ehci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus port 4 status 001005 POWER sig=se0 PE CONNECT
usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
ehci_hcd 0000:00:02.1: port 4 high speed
ehci_hcd 0000:00:02.1: GetStatus port 4 status 001005 POWER sig=se0 PE CONNECT
usb 1-4: default language 0x0409
usb 1-4: udev 3, busnum 1, minor = 2
usb 1-4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8171
usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-4: Product: RTL8188S WLAN Adapter
usb 1-4: Manufacturer: Manufacturer Realtek
usb 1-4: SerialNumber: 00e04c000001
usb 1-4: usb_probe_device
usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-4: adding 1-4:1.0 (config #1, interface 0)
drivers/usb/core/inode.c: creating file '003'

Оказа се, че Realtek си имат драйвер за RTL8188S WLAN Adapter. За съжаление, когато драйверът се зареди и се вдигне мрежата с
Код:
ifconfig wlan0 up
системата замръзва толкова качествено, че не успява да напише и един символ в /var/log/messages

Опитът с WinXP64bit драйвера с ndiswrapper също не даде добри резултати. При извикването на
Код:
modprobe ndiswrapper
получавам грешка "Безусловно прекъснат", огромен чаршаф в dmesg. Опитите за
Код:
rmmod ndiswrapper
пропадаха с съобщение, че устройството се било ползвало.

На няколко места (например тук)четох, че RTL8188S може да работи с драйвер за RTL8192. Оказа се, че ядрото има вграден staging driver за това желязо (Device drivers ->Staging drivers -> Realtek RTL8192SU Wireless LAN NIC driver). С този драйвер засега май съм стигнал най-далече :)

След зареждането на драйвера
Код:
insmod /usr/src/linux/drivers/staging/rtl8192su/r8192s_usb.ko
стартирам и wpa_supplicant. Ето съдържанието на неговия конфигурационен файл (/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf):
Цитат
# The below line not be changed otherwise we refuse to work
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

# Ensure that only root can read the WPA configuration
ctrl_interface_group=0

# Let wpa_supplicant take care of scanning and AP selection
ap_scan=1


network={
   ssid="Drake"
   proto=WPA WPA2
   key_mgmt=WPA-PSK
   pairwise=CCMP TKIP
   group=CCMP TKIP
   #psk="моята_тайна_думичка"
   psk=изгенерирания _от_wpa_passphrase_ключ
   priority=5
}

При стартирането на wpa_supplicant
Код:
wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
получаваме следните неща в конзолата
Цитат
Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
ctrl_interface_group='0'
ap_scan=1
Priority group 5
   id=0 ssid='Drake'
ioctl[SIOCSIWPMKSA]: Invalid argument
SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=22 WE(source)=16 enc_capa=0xf
  capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf flags 0x0
netlink: Operstate: linkmode=1, operstate=5
Own MAC address: 00:11:6b:c1:3f:03
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_countermeasures
RSN: flushing PMKID list in the driver
ioctl[SIOCSIWPMKSA]: Invalid argument
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
ctrl_interface_group=0
Added interface wlan0
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b06 len=12
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
Added BSSID 00:00:00:00:00:00 into blacklist
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
BSSID 00:00:00:00:00:00 blacklist count incremented to 2
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b1a len=48
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Trying to get current scan results first without requesting a new scan to speed up initial association
Received 816 bytes of scan results (3 BSSes)
BSS: Start scan result update 1
BSS: Add new id 0 BSSID 70:71:bc:1a:5f:b2 SSID '5eda4a'
BSS: Add new id 1 BSSID 00:11:6b:45:f9:1a SSID 'Drake'
BSS: Add new id 2 BSSID 94:0c:6d:f4:e2:90 SSID 'vasoto'
New scan results available
Selecting BSS from priority group 5
Try to find WPA-enabled AP
0: 70:71:bc:1a:5f:b2 ssid='5eda4a' wpa_ie_len=28 rsn_ie_len=0 caps=0x11
   skip - SSID mismatch
1: 00:11:6b:45:f9:1a ssid='Drake' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x11
   selected based on RSN IE
   selected WPA AP 00:11:6b:45:f9:1a ssid='Drake'
Trying to associate with 00:11:6b:45:f9:1a (SSID='Drake' freq=2412 MHz)
Cancelling scan request
WPA: clearing own WPA/RSN IE
Automatic auth_alg selection: 0x1
RSN: using IEEE 802.11i/D9.0
WPA: Selected cipher suites: group 8 pairwise 8 key_mgmt 2 proto 2
WPA: clearing AP WPA IE
WPA: set AP RSN IE - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 00 00
WPA: using GTK TKIP
WPA: using PTK TKIP
WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 00 00
No keys have been configured - skip key clearing
State: DISCONNECTED -> ASSOCIATING
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
wpa_driver_wext_associate
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
wpa_driver_wext_set_psk
ioctl[SIOCSIWFREQ]: Operation not supported
Association request to the driver failed
Setting authentication timeout: 5 sec 0 usec
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP fail=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portControl=Auto
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b06 len=12
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
Added BSSID 00:11:6b:45:f9:1a into blacklist
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:11:6b:45:f9:1a reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: ASSOCIATING -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b1a len=21
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Wireless event: cmd=0x8b15 len=24
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Disassociation notification
BSSID 00:00:00:00:00:00 blacklist count incremented to 3
CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=0
Disconnect event - remove keys
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: disable timer tick
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
BSSID 00:00:00:00:00:00 blacklist count incremented to 4
No keys have been configured - skip key clearing
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
Setting scan request: 0 sec 0 usec
State: DISCONNECTED -> SCANNING
Starting AP scan for wildcard SSID
Scan requested (ret=0) - scan timeout 5 seconds
^CCTRL-EVENT-TERMINATING - signal 2 received
Removing interface wlan0
No keys have been configured - skip key clearing
State: SCANNING -> DISCONNECTED
В крайна сметка интерфейсът (waln0) е вдигнат, но не е свързан към мрежата :(
Нямам абсолютно никаква представа какво значи всичко това, а и с Google не намерих много релевантна информация. Малко ме притесняват редовете, в които се съдържа "ioctl[SIOCSIWFREQ]". Да не би драйверът да не може да се оправи с джаджата!?


Като краен вариант приемам препоръки за USB WiFi адаптер, който със сигурност бачка безпроблемно под Linux.

Поздрави!

PS: За протокола да отбележа - нещото работи без грижи под Windows 7
« Последна редакция: Nov 02, 2010, 01:08 от Drakula »
Активен

bvbfan

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 1056
 • Distribution: KaOS
 • Window Manager: Plasma 5
  • Профил
Активен

Drakula

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 319
 • Distribution: Gentoo
 • Window Manager: KDE 4
  • Профил
Re: WiFi USB Adapter LevelOne WUA-0614
« Отговор #2 -: Nov 03, 2010, 22:32 »
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-823442.html

Пропуснал съм да отбележа, че и това предложение го пробвах. За съжаление, не даде добри резултати...
След прилагане на двата пача и рекомпилиране на ядрото, при
Код:
ifconfig wlan0
iwconfig wlan0 essid Drake key "ключът_генериран_от_wpa_passhrase"

Интерфейсът е вдигнат, но не е присвоил адрес. Във  /var/log/messages през 4-5 секунди излизат следните редове
Цитат
Nov  3 22:25:38 drakula kernel: rtl819xU:<==SetBWModeCallback8192SUsbWorkItem()
Nov  3 22:25:38 drakula kernel: =================>ieee80211_authentication_req():auth->algorithm is 0
Nov  3 22:25:41 drakula kernel: Linking with Drake,channel:1, qos:1, myHT:1, networkHT:1, mode:10
Nov  3 22:25:41 drakula kernel: ============>HTIOTActIsForcedRTSCTS(), 0
Nov  3 22:25:41 drakula kernel: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IOTAction = 00008400
Nov  3 22:25:41 drakula kernel: ===>ieee80211_associate_procedure_wq(), chan:1
Nov  3 22:25:41 drakula kernel: rtl819xU:==>SetBWModeCallback8192SUsbWorkItem()  Switch to 20MHz bandwidth
Активен

kip

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 162
 • Distribution: Debian, FreeBSD, Arch Linux
 • Window Manager: Gnome,LXDE,XFCE
  • Профил
Re: WiFi USB Adapter LevelOne WUA-0614
« Отговор #3 -: Nov 03, 2010, 23:16 »
Това го ползвам ежедневно с Debian и деривати  :)
Активен

Подобни теми
Заглавие Започната от Отговора Прегледи Последна публикация
Проблем със използване на TP LINK USB wifi adapter в backtrack
Настройка на хардуер
nirbod 15 20367 Последна публикация Oct 08, 2009, 14:11
от jon78
препоръчайте ми alfa usb wifi adapter
Настройка на хардуер
xlxl378901 0 4669 Последна публикация Feb 04, 2010, 00:55
от xlxl378901
GS-27USB-50 GSKY USB Wifi adapter
Настройка на хардуер
stenn 0 5420 Последна публикация Apr 15, 2010, 20:43
от stenn
Проблем с WIFI Adapter Sweex LW058
Настройка на хардуер
LGood 1 4957 Последна публикация Jan 03, 2011, 23:45
от LGood
WiFi без WiFi adapter
Системна Сигурност
likeallother 11 18812 Последна публикация Jun 11, 2018, 17:46
от malin