Покажи Публикации - Dojnow
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: [1] 2 3 ... 5
1  Хардуер за Линукс / Десктопи / Re: Бавен трансфер от стар SSD и избор на М.2 SSD -: Dec 31, 2019, 14:00
Добре де, за какво фрагментиране става въпрос? Аз ли недоразбирам или темата е за SSD?
Първият параграф в Performance Consistency https://www.anandtech.com/show/6722/plextor-m5m-256gb-msata-review/3 Всяка памет, вкл. SSD и RAM, в която се записват, изменят и изтриват (структури от) данни се фрагментира. Един файл може да се помести в един или повече последователни 512 KB, 1 MB, 2 MB, ... блокове, а може да е разпръснат и в непоследователни, което не е добре за скоростта на запис и износването, както трябва да се има предвид и "Partitions Alignment".
2  Хардуер за Линукс / Десктопи / Re: Бавен трансфер от стар SSD и избор на М.2 SSD -: Dec 31, 2019, 10:57
 От
Код:
man fstrim
"Running fstrim frequently, or even using mount -o discard, might negatively affect the lifetime of poor-quality SSD devices. For most desktop and server systems the sufficient trimming frequency is once a week. Note that not all devices support a queued trim, so each trim command incurs a performance penalty on whatever else might be trying to use the disk at the time."
 и Solid state drive/Continuous TRIM https://wiki.archlinux.org/index.php/Solid_state_drive#Continuous_TRIM :
 "Note: Continuous TRIM is not the most preferred way to issue TRIM commands among the Linux community. For example, Ubuntu enables periodic TRIM by default [5], Debian does not recommend using continuous TRIM [6] and Red Hat recommends using periodic TRIM over using continuous TRIM if feasible. [7]", както и предупреждението по-горе.
 и SSDOptimization/Mounting SSD filesystems https://wiki.debian.org/SSDOptimization#Mounting_SSD_filesystems :
 "The "discard" options is not needed if your SSD has enough overprovisioning (spare space) or you leave (unpartitioned) free space on the SSD."
 Обяснението е дадено в Plextor M5M (256GB) mSATA Review https://www.anandtech.com/print/6722/plextor-m5m-256gb-msata-review в параграфите съдържащи "garbage collection" и "over-provisioning".
 Така че просто (дори с Continuous TRIM) трябва да се оставя достатъчно неизползвано пространство на диска, което е валидно и за HDD, но там е за минимизиране на фрагментирането.
3  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: защо трябва да преинсталирам Debian wheezy ? -: Oct 24, 2019, 02:15
Да, ето веднага давам:

Независимо какво ще сложа в /etc/apt/sources.list (от опитите ми до сега)

командата apt-get update дава следната грешка
E: Release file for http://archive.debian.org/debian-security/dists/wheezy/updates/Release is expired ....
Код:
apt-get -o Acquire::Check-Valid-Until=false update
или
Код:
echo "Acquire::Check-Valid-Until \"false\";" > /etc/apt/apt.conf.d/100disablechecks
или
в sources.list се слага [trusted=yes] (не знам кога е въведена тази опция в apt, т.е дали работи в толкова остарели версии)
Код:
deb [trusted=yes] http://archive.debian.org/debian/ squeeze main contrib
Като сложих в Google E: Release file for http://archive.debian.org/debian-security/dists/wheezy/updates/Release is expired още най-отгоре излезе решение и обяснение на проблема: https://unix.stackexchange.com/questions/2544/how-to-work-around-release-file-expired-problem-on-a-local-mirror , така че проблемът не е в Debian, а във Вас. Валидни хранилища за 8 Jessie са:
deb http://ftp.bg.debian.org/debian/ jessie main non-free contrib
deb http://security-cdn.debian.org/debian-security/ jessie/updates main contrib non-free
deb http://archive.debian.org/debian/ jessie-backports main contrib non-free
4  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Mint 18.3 KDE и менютата на Firefox -: Jul 21, 2018, 23:00
Самомодериране
5  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Mint 18.3 KDE и менютата на Firefox -: Jul 21, 2018, 21:22
Самомодериране
6  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Mint 18.3 KDE и менютата на Firefox -: Jul 15, 2018, 00:29
Виновникът не е KDE-то. Пробвай https://appimage.org, да ти спестя търсенето  https://bintray.com/probono/AppImages/download_file?file_path=Firefox-61.0.glibc2.7-x86_64.AppImage .
7  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Mint 18.3 KDE и менютата на Firefox -: Jul 12, 2018, 23:10
Самомодериране
8  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: LatexDraw -: May 22, 2018, 17:00
Въпросът е: Изпълнява ли "LaTeXDraw can be used to 1) generate PSTricks code;"
dimitar88, Да--Не!? Дори с OracleJDK?
LaTeX (/ˈlɑːtɛx/), латексът е нещо съвсем друго, както Силициевата долина -- Силиконовата долина България, територията на чалгаджийките.
9  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: LatexDraw -: May 21, 2018, 22:48
Здравей, направих всичко както е описано, инсталирах всички необходимо. Деинсталирах версия 2.0.8 и инсталирах 3.3.8. Сега при натискането на бутона "ТеХ", прозореца се отваря и примерно пиша следното " $ \frac{1}{2} $  ", но не се отпечатва нищо.
apt install --no-install-recommends texlive-pstricks latexdraw -> 351 MB of additional disk space will be used. Съжалявам, твърде много е за да го пробвам. Може би трябва нещо и от Recommended packages: fonts-dejavu-extra ruby | ruby-interpreter tk ps2eps texlive-extra-utils texlive-font-utils
Когато натисна върху бутона " Т - Add text ", както е описано тук: https://github.com/arnobl/latexdraw/wiki/Manual#latex-text-rendering
Пиша примерно a^2, следователно трябва да се отпечата - a 2 . Но се отпечатва същото a^2
От Manual-а: "For Linux users, make sure you use the OracleJDK and not the OpenJDK (that does not work correctly). ..."; "Do you have LaTeX and some required packages installed? The required packages are: ``pstricks,pstricks-add`, `pst-grad`, `pst-plot`, `geometry`, `pst-tools`."
Въпросът е: Изпълнява ли "LaTeXDraw can be used to 1) generate PSTricks code;" (http://latexdraw.sourceforge.net/) - ако да, то кодът го сложете в редактор (https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors) и там включвайте текст, формули и всичко останало.
10  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: LatexDraw -: May 20, 2018, 20:55
Потърсихте ли "LatexDraw you must define the path of your latex editor in the preferences window" -> https://tex.stackexchange.com/questions/95515/where-are-the-latex-binaries-stored-in-linux-latexdraw-configuration https://sourceforge.net/p/latexdraw/support-requests/3/ Инсталирани ли са recommend-пакетите texlive-* (https://packages.debian.org/sid/latexdraw), както и 'latex editor' като напр. Kile или за GTK-лагера - gedit-latex-plugin .
11  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Автоматично влизане без мениджър на вход -: May 15, 2018, 19:10
1. Всеки потребител би трябвало да има файла .profile , където накрая се добавя:
 [[ -z $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]] && exec startx
Понеже нямам такъв файл в потребителската директория, може ли да го направя и да сложа само този ред в него?
Като го гледам - да. Напр. в друг комп. съм сложил links http://ipv4.icanhazip.com/ #curl http://ifconfig.me за да показва публичния му адрес. Да добавя, че startx е в пакета xinit, който го няма: apt install xinit .

# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
   . "$HOME/.bashrc"
    fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

 [[ -z $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]] && exec startx

Въпросът на Cybercop е съвсем рационален и конкретен. ... Самомодериране
12  Хардуер за Линукс / Лаптопи / Re: Linux Mint на Macbook Air -: May 14, 2018, 19:20
Вместо от отточния канал надолу, чиста вода от извора Debian https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Apple -> https://wiki.debian.org/MacBookPro https://wiki.debian.org/MacBook
13  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Автоматично влизане без мениджър на вход -: May 14, 2018, 18:41
@ Dojnow : Благодаря ! Упътването ми се вижда прекалено лесно.
С коя графична среда си го тествал ? Предполагам, че вместо startx, трябва да напиша startxfce4, щом съм с тази сесия.
KDE, LxQt, навремето GNUStep (wmaker), fvwm95, ... startkde дава "$DISPLAY is not set or cannot connect to the X server" за startlxqt не си спомням и в момента не мога да проверя.
1. Всеки потребител би трябвало да има файла .profile , където накрая се добавя:
 [[ -z $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]] && exec startx
2. Във файла /lib/systemd/system/getty@.service слагам # пред реда, започващ с ExecStart=-/sbin/agetty ... и добавям на нов ред:
ExecStart=-/sbin/agetty --noclear -a potrebitelskotoime %I $TERM
След обновяване на systemd се налага изпълнение на т.2, но може би да не се налага, ако се направи така:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=173388
https://lists.debian.org/debian-user/2016/02/msg01037.html https://storma.wordpress.com/2012/11/28/debian-systemd-autologin-without-a-display-manager/ https://wiki.archlinux.org/index.php/Xinit#Autostart_X_at_login https://wiki.archlinux.org/index.php/Automatic_login_to_virtual_console https://wiki.gentoo.org/wiki/X_without_Display_Manager
14  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Автоматично влизане без мениджър на вход -: May 13, 2018, 21:53
http://www.linux-bg.org/forum/index.php?topic=47892.msg301228#msg301228 nano  /lib/systemd/system/getty@.service (ExecStart=-/sbin/agetty --noclear -a potrebitelskotoime %I $TERM); nano  ~potrebitelskotoime/.profile (в края се добавя  [[ -z $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]] && exec startx) Проверено, работи.
15  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Въпроси по Kubuntu 17.10 и Mint 18.3 xfce -: Apr 08, 2018, 23:03
?№4 Решение(то) е https://www.plop.at/en/bootmanagers.html стартира от FD, CD, HD.
например в lilo.conf
image="/пълен/път до/plpbt.bin"
# или
#image=/път/отново\ до/plpbt.bin
label=Plop
А хардуерната некрофилия, макар и интересна в един момент писва.
Опита ли с USB-CD на старата шайга?
Комп. от 2003-та Athlon XP 2100+   (1733 MHz), само SSE(1), не зарежда от каквото и да е в Bios-а USB-*, с минимален Debian и минимален LxQt + Konqueror - 65-74 MB, на диска заема ~ 1GB, YouTube върви, сайтовете - също.
Страници: [1] 2 3 ... 5