Автор Тема: Проблем при настройката на виртуалните сървъри на proftpd  (Прочетена 1736 пъти)

angie_bg

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 842
 • Distribution: Ubuntu 10.04
 • Window Manager: Gnome
  • Профил
  • WWW
ProFTPD Version 1.3.4a
Linux angies-server 3.2.0-91-generic-pae #129-Ubuntu SMP Wed Sep 9 11:27:47 UTC 2015 i686 i686 i386 GNU/Linux


Здравейте, идеята ми е да имам 2 вида достъп до ftp сървъра: анонимен на порт 21 и с автентикация на друг порт, напр. на 1234. При предишните ми опити (без вирт. сървъри) форма за автентикация излизаше само при липсата на секция <Anonymous>, а при наличието ѝ, когато искам да вляза като регистриран потребител трябва името/паролата да въведа като открит текст в url. Всъщност ме устройва и влизането на анонимните потребители да е с anonymous/email, ако се ползва някаква форма за автентикация. До момента не открих как да направя това.

Използвам примера от http://www.proftpd.org/docs/configs/virtual.conf с леки модификации:
Цитат
#
# Proftpd sample configuration for Virtual Hosts and Virtual Roots.
#
# Note that FTP protocol requires IP based virtual host, not name based.
#
# http://www.proftpd.org/docs/configs/virtual.conf
# First virtual server
<VirtualHost example.eu>
  ServerName                    "Virtual.com's FTP Server"

  MaxClients                    10
  MaxLoginAttempts              1

  # DeferWelcome prevents proftpd from displaying the servername
  # until a client has authenticated.
  DeferWelcome                  on

  # Limit normal user logins, because we only want to allow
  # guest logins.
  <Limit LOGIN>
    DenyAll
  </Limit>

  # Next, create a "guest" account (which could be used
  # by a customer to allow private access to their web site, etc)
  <Anonymous /srv/ftp>
    User                        angie
    Group                       angie
#    AnonRequirePassword                on

    <Limit LOGIN>
      AllowAll
    </Limit>

    HideUser                    root
    HideGroup                   root

    # A private directory that we don't want the user getting in to.
    <Directory logs>
      <Limit READ WRITE DIRS>
        DenyAll
      </Limit>
    </Directory>
  </Anonymous>
</VirtualHost>
# Another virtual server, this one running on our primary address,
# but on port 4000.  The only access is to a single anonymous login.
<VirtualHost example.eu>
  ServerName                    "Our private FTP server"
  Port                          1234
  Umask                         027

  <Limit LOGIN>
    DenyAll
  </Limit>

  <Anonymous /srv/ftp/anonymous>
    User                        ftp
    Group                       nogroup
    UserAlias                   anonymous ftp

    <Limit LOGIN>
      AllowAll
    </Limit>

    <Limit WRITE>
      DenyAll
    </Limit>

    <Directory incoming>
      <Limit WRITE>
        AllowAll
      </Limit>
    </Directory>
  </Anonymous>
</VirtualHost>

Нямам искане за някакъв вид автентикация, но винаги, независимо дали на порт 21 или на порт 1234, ми излиза форма за въвеждане на име и парола, като се влиза в домашната директория на потребителя, чието име/парола са въведени. Това ме навежда на мисълта, че виртуалните сървъри не работят. proftpd -d 10 не дава някакво важно съобщение за грешка:
Цитат
angie@angies-server:/etc/proftpd$ sudo proftpd -d 10
angies-server proftpd[8318]: using PCRE 8.12 2011-01-15
angies-server proftpd[8318]: using TCP receive buffer size of 87380 bytes
angies-server proftpd[8318]: using TCP send buffer size of 16384 bytes
angies-server proftpd[8318]: testing Unix domain socket using S_ISFIFO
angies-server proftpd[8318]: testing Unix domain socket using S_ISSOCK
angies-server proftpd[8318]: using S_ISSOCK macro for Unix domain socket detection
angies-server proftpd[8318]: ROOT PRIVS at mod_core.c:358
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_ctrls_admin.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_tls.c'
angies-server proftpd[8318]: mod_tls/2.4.3: compiled using OpenSSL version 'OpenSSL 1.0.0e 6 Sep 2011' headers, but linked to OpenSSL version 'OpenSSL 1.0.1 14 Mar 2012' library
angies-server proftpd[8318]: mod_tls/2.4.3: using OpenSSL 1.0.0e 6 Sep 2011
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_radius.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_quotatab.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_quotatab_file.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_quotatab_radius.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_wrap.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_rewrite.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_load.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_ban.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_wrap2.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_wrap2_file.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_dynmasq.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_exec.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_shaper.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_ratio.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_site_misc.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_sftp.c'
angies-server proftpd[8318]: mod_sftp/0.9.8: compiled using OpenSSL version 'OpenSSL 1.0.0e 6 Sep 2011' headers, but linked to OpenSSL version 'OpenSSL 1.0.1 14 Mar 2012' library
angies-server proftpd[8318]: mod_sftp/0.9.8: using OpenSSL 1.0.0e 6 Sep 2011
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_sftp_pam.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_facl.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_unique_id.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_copy.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_deflate.c'
angies-server proftpd[8318]: mod_deflate/0.5.5: using zlib 1.2.3.4
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_ifversion.c'
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_tls_memcache.c'
angies-server proftpd[8318]: mod_tls_memcache/0.1: notice: unable to register 'memcache' SSL session cache: Memcache support not enabled
angies-server proftpd[8318]: loading 'mod_ifsession.c'
angies-server proftpd[8318]: RELINQUISH PRIVS at mod_core.c:380
angies-server proftpd[8318]: disabling runtime support for IPv6 connections
angies-server proftpd[8318]: DenyFilter: compiling regex '\*.*/'
angies-server proftpd[8318]: <IfModule>: using 'mod_dynmasq.c' section at line 58
angies-server proftpd[8318]: retrieved UID 108 for user 'proftpd'
angies-server proftpd[8318]: retrieved GID 65534 for group 'nogroup'
angies-server proftpd[8318]: ROOT PRIVS at mod_log.c:588
angies-server proftpd[8318]: RELINQUISH PRIVS at mod_log.c:593
angies-server proftpd[8318]: <IfModule>: using 'mod_quotatab.c' section at line 108
angies-server proftpd[8318]: <IfModule>: using 'mod_ratio.c' section at line 112
angies-server proftpd[8318]: <IfModule>: using 'mod_delay.c' section at line 120
angies-server proftpd[8318]: <IfModule>: using 'mod_ctrls.c' section at line 124
angies-server proftpd[8318]: ROOT PRIVS at mod_ctrls.c:112
angies-server proftpd[8318]: RELINQUISH PRIVS at mod_ctrls.c:114
angies-server proftpd[8318]: <IfModule>: using 'mod_ctrls_admin.c' section at line 132
angies-server proftpd[8318]: ROOT PRIVS at mod_core.c:358
angies-server proftpd[8318]: retrieved UID 0 for user 'root'
angies-server proftpd[8318]: retrieved GID 0 for group 'root'
angies-server proftpd[8318]: <Directory logs>: adding section for resolved path '/logs'
angies-server proftpd[8318]: <Directory incoming>: adding section for resolved path '/incoming'
angies-server proftpd[8318]: <IfModule>: skipping 'mod_vroot.c' section at line 127
angies-server proftpd[8318]: RELINQUISH PRIVS at mod_core.c:380
angies-server proftpd[8318]: <Directory /srv/www/>: adding section for resolved path '/srv/www/'
angies-server proftpd[8318]: ROOT PRIVS at mod_core.c:358
angies-server proftpd[8318]: RELINQUISH PRIVS at mod_core.c:380
angies-server proftpd[8318] localhost:
angies-server proftpd[8318] localhost: Config for Angie's FTP Server:
angies-server proftpd[8318] localhost: IdentLookups
angies-server proftpd[8318] localhost: DeferWelcome
angies-server proftpd[8318] localhost: MultilineRFC2228
angies-server proftpd[8318] localhost: DefaultServer
angies-server proftpd[8318] localhost: ShowSymlinks
angies-server proftpd[8318] localhost: TimeoutNoTransfer
angies-server proftpd[8318] localhost: TimeoutStalled
angies-server proftpd[8318] localhost: TimeoutIdle
angies-server proftpd[8318] localhost: DisplayLogin
angies-server proftpd[8318] localhost: DisplayChdir
angies-server proftpd[8318] localhost: ListOptions
angies-server proftpd[8318] localhost: DenyFilter
angies-server proftpd[8318] localhost: PassivePorts
angies-server proftpd[8318] localhost: UserID
angies-server proftpd[8318] localhost: UserName
angies-server proftpd[8318] localhost: GroupID
angies-server proftpd[8318] localhost: GroupName
angies-server proftpd[8318] localhost: Umask
angies-server proftpd[8318] localhost: DirUmask
angies-server proftpd[8318] localhost: AllowOverwrite
angies-server proftpd[8318] localhost: TransferLog
angies-server proftpd[8318] localhost: QuotaEngine
angies-server proftpd[8318] localhost: Ratios
angies-server proftpd[8318] localhost: DelayEngine
angies-server proftpd[8318] localhost: /srv/www/
angies-server proftpd[8318] localhost:  Limit
angies-server proftpd[8318] localhost:   AllowUser
angies-server proftpd[8318] localhost:  ShowSymlinks
angies-server proftpd[8318] localhost:  TimeoutNoTransfer
angies-server proftpd[8318] localhost:  TimeoutStalled
angies-server proftpd[8318] localhost:  TimeoutIdle
angies-server proftpd[8318] localhost:  DisplayLogin
angies-server proftpd[8318] localhost:  DisplayChdir
angies-server proftpd[8318] localhost:  ListOptions
angies-server proftpd[8318] localhost:  DenyFilter
angies-server proftpd[8318] localhost:  Umask
angies-server proftpd[8318] localhost:  DirUmask
angies-server proftpd[8318] localhost:  AllowOverwrite
angies-server proftpd[8318] localhost:  TransferLog
angies-server proftpd[8318] localhost:  Ratios
angies-server proftpd[8318] localhost:
angies-server proftpd[8318] localhost: Config for Virtual.com's FTP Server:
angies-server proftpd[8318] localhost: /srv/ftp/
angies-server proftpd[8318] localhost:  /logs
angies-server proftpd[8318] localhost:   Limit
angies-server proftpd[8318] localhost:    DenyAll
angies-server proftpd[8318] localhost:   HideUser
angies-server proftpd[8318] localhost:   HideGroup
angies-server proftpd[8318] localhost:   MaxClients
angies-server proftpd[8318] localhost:  Limit
angies-server proftpd[8318] localhost:   AllowAll
angies-server proftpd[8318] localhost:  UserName
angies-server proftpd[8318] localhost:  GroupName
angies-server proftpd[8318] localhost:  HideUser
angies-server proftpd[8318] localhost:  HideGroup
angies-server proftpd[8318] localhost:  MaxClients
angies-server proftpd[8318] localhost: Limit
angies-server proftpd[8318] localhost:  DenyAll
angies-server proftpd[8318] localhost: MaxClients
angies-server proftpd[8318] localhost: MaxLoginAttempts
angies-server proftpd[8318] localhost: DeferWelcome
angies-server proftpd[8318] localhost: /srv/www/
angies-server proftpd[8318] localhost:  Limit
angies-server proftpd[8318] localhost:   AllowUser
angies-server proftpd[8318] localhost:  MaxClients
angies-server proftpd[8318] localhost:
angies-server proftpd[8318] localhost: Config for Our private FTP server:
angies-server proftpd[8318] localhost: /srv/ftp/anonymous/
angies-server proftpd[8318] localhost:  /incoming
angies-server proftpd[8318] localhost:   Limit
angies-server proftpd[8318] localhost:    AllowAll
angies-server proftpd[8318] localhost:   Umask
angies-server proftpd[8318] localhost:  Limit
angies-server proftpd[8318] localhost:   DenyAll
angies-server proftpd[8318] localhost:  Limit
angies-server proftpd[8318] localhost:   AllowAll
angies-server proftpd[8318] localhost:  UserName
angies-server proftpd[8318] localhost:  GroupName
angies-server proftpd[8318] localhost:  UserAlias
angies-server proftpd[8318] localhost:  Umask
angies-server proftpd[8318] localhost: Limit
angies-server proftpd[8318] localhost:  DenyAll
angies-server proftpd[8318] localhost: Umask
angies-server proftpd[8318] localhost: /srv/www/
angies-server proftpd[8318] localhost:  Limit
angies-server proftpd[8318] localhost:   AllowUser
angies-server proftpd[8318] localhost:  Umask
angies-server proftpd[8318] localhost: ROOT PRIVS at mod_delay.c:425
angies-server proftpd[8318] localhost: RELINQUISH PRIVS at mod_delay.c:430
angies-server proftpd[8318] localhost: mod_lang/0.9: binding to text domain 'proftpd' using locale path '/usr/share/locale'
angies-server proftpd[8318] localhost: mod_lang/0.9: using locale files in '/usr/share/locale'
angies-server proftpd[8318] localhost: mod_lang/0.9: skipping possible language 'it': not supported by setlocale(3); see `locale -a'
angies-server proftpd[8318] localhost: mod_lang/0.9: skipping possible language 'ru': not supported by setlocale(3); see `locale -a'
angies-server proftpd[8318] localhost: mod_lang/0.9: skipping possible language 'zh_CN': not supported by setlocale(3); see `locale -a'
angies-server proftpd[8318] localhost: mod_lang/0.9: skipping possible language 'zh_TW': not supported by setlocale(3); see `locale -a'
angies-server proftpd[8318] localhost: mod_lang/0.9: skipping possible language 'bg_BG': not supported by setlocale(3); see `locale -a'
angies-server proftpd[8318] localhost: mod_lang/0.9: skipping possible language 'fr_FR': not supported by setlocale(3); see `locale -a'
angies-server proftpd[8318] localhost: mod_lang/0.9: skipping possible language 'ja_JP': not supported by setlocale(3); see `locale -a'
angies-server proftpd[8318] localhost: mod_lang/0.9: skipping possible language 'ko_KR': not supported by setlocale(3); see `locale -a'
angies-server proftpd[8318] localhost: mod_lang/0.9: added the following supported languages: en_US.UTF-8, en_US
angies-server proftpd[8318] localhost: retrieved group ID: 65534
angies-server proftpd[8318] localhost: setting group ID: 65534
angies-server proftpd[8318] localhost: SETUP PRIVS at main.c:3325
angies-server proftpd[8318] localhost: ROOT PRIVS at main.c:2295
angies-server proftpd[8318] localhost: RELINQUISH PRIVS at main.c:2304

Пробвах и двата вирт. сървъра да се различават и по име, напр. example.eu и ftp.example.eu. Резултатът е същият. Някакви идеи?
Активен

gosho_tr

 • Участници
 • ***
 • Публикации: 11
  • Профил
Ето ти набързо скалъпено решение за убунту(може да си го донаточиш):
----------------------------------------------------------------------------------------
В proftopd.conf променяш следното:

 DefaultRoot   ~     /това е ако желаеш потребителите да не могат да се шляят в директории кото не са техни/

/Забраняваш достъпа на всички/
<Limit LOGIN>
DenyALL
</Limit>

 <Anonymous ~ftp>
   User                         ftp
   Group                                nogroup
   UserAlias                    anonymous ftp
   RequireValidShell            off
   MaxClients                   10
   DisplayLogin                 welcome.msg
   DisplayChdir         .message
   <Directory *>

/Разрешаваш достъпа на Anonymous/
     <Limit WRITE>
       DenyAll
     </Limit>
   </Directory>
<Limit LOGIN>
AllowALL
</Limit>

 </Anonymous>

Include /etc/proftpd/virtuals.conf

---------------------------------------------------------------------------------------
Ето  и съдържанието на virtuals.conf

<VirtualHost 0.0.0.0>
Port                    1234
Umask                   022
ServerName              "Allow access for system users"
DefaultRoot             ~
MaxLoginAttempts        3
RequireValidShell       no
AllowOverwrite          yes
</VirtualHost>

Активен

angie_bg

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 842
 • Distribution: Ubuntu 10.04
 • Window Manager: Gnome
  • Профил
  • WWW
Gosho_tr,
благодаря за решението  [_]3. Получи се това, което желаех, но имам още 2 въпроса:
1. Възможно ли е вместо адрес на виртуалния хост да се използва домейн? Защото в примерния файл virtuals.conf, създаден при инсталацията на proftpd е написано: "# Note that FTP protocol requires IP based virtual host, not name based.", а в примерите от цитирания линк е: "<VirtualHost ftp.virtual.com>", т. е. name based virtual host.
2. Възможно ли е, и ако да - как, да излиза и при анонимните потребители форма за регистрация, при която те да въвеждат име напр. anonymous, а за парола - (произволна) електронна поща?
Поздрави, А.
Активен

runtime

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 805
 • Distribution: Ubuntu 14.04
 • Window Manager: Unity
 • LZ1DOT
  • Профил
  • WWW
1. Не е проблем да си ползваш имена
Цитат
DNS names, too, can be used with the <VirtualHost> configuration directive
2. Не съм напълно сигурен, но до колкото се сещам сървъра няма такава опция. Ще трябва да си направиш някакво къстъм решение през web да се регистрират и да ги пише във файла.
Активен

gosho_tr

 • Участници
 • ***
 • Публикации: 11
  • Профил
По точка 2. хвърли едно око тук, може и да сътвориш нещо с тази опционалност:
http://www.proftpd.org/docs/directives/linked/config_ref_AnonRequirePassword.html
« Последна редакция: Aug 12, 2016, 13:34 от gosho_tr »
Активен

angie_bg

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 842
 • Distribution: Ubuntu 10.04
 • Window Manager: Gnome
  • Профил
  • WWW
Здравейте,
Благодаря много за съветите! Всичко работи, както си го представям, но това което ме тормози, е че при влизане във ftp сървъра от команден ред (ftp1.jpg) или с Filezilla (ftp2.jpg) той иска парола за анонимния потребител, а когато влизам чрез браузър (ftp3.jpg) - не. Защо?


Активен

Acho

 • Напреднали
 • *****
 • Публикации: 3472
 • Distribution: Slackware, MikroTik - сървърно
 • Window Manager: console only
  • Профил
  • WWW
Защото вероятно браузера му праща някаква си там служебна парола за анонимоус лоджин.
Активен

CPU - Intel Quad-Core Q8400, 2.66 GHz; Fan - Intel Box; MB - Intel G41M-T2; RAM - DDR2-800, Kingston HyperX, 2X2048 MB; VC - onboard, Intel G41 Express Chipset; HDD - SeaGate, 160 GB, SATAII; SB - Realtek HD Audio; DVD-RW - TSSTcorp DVD-RW; LAN - Realtek PCI-E GBE Controller; PSU - Fortron 350 Watt.

Подобни теми
Заглавие Започната от Отговора Прегледи Последна публикация
proftpd
Настройка на програми
webster 0 1052 Последна публикация Feb 27, 2003, 00:44
от webster
ProFTPD
Настройка на програми
Gorbachov 1 1127 Последна публикация Jun 25, 2003, 18:09
от sunhater
ProFTPd
Настройка на програми
mozly 12 2230 Последна публикация Nov 24, 2003, 19:45
от mozly
квоти при ProFTPd
Настройка на програми
FuckBTK 4 1167 Последна публикация Dec 31, 2004, 02:54
от FuckBTK
Proftpd mod
Настройка на програми
Rikko 5 1033 Последна публикация Feb 07, 2005, 20:25
от Rikko