от RED(7-12-2005)

Сън Майкросистъмс обявиха без много шум появата на проекта OpenSPARC. Като част от проекта Сън ще публикува целия Verilog изходен код за техния най-нов микропроцесор. Според първоначалния план изходния код ще стане публично достояние към март, 2006-та година.
Целта на проекта е да увеличи иновациите и подобренията в UltraSparc.

Източник: Slashdot.


<< Линукс стартиран върху Palm Treo 650 | Texas Instruments вгражда Линукс >>