от contact_bogomil(11-11-2005)

Поредното изследване на Форестър за ползването и намерението за ползване на продукти с отворен код, буди добри надежди. Голям дял печели MySQL (с 15% дял за увеличение), и Struts с 12%Може би по - интересните изводи са, защо бизнеса '''предприема''' тази стъпка, което е показано на следващата графика и какви са '''недостатъците'' на това решение, което съвпада горе долу и с проведената дискусия по време на OpenFest - BizCon 2005.Ако направим малък анализ на ситуацията, може да се види, че бизнеса минава на решения с отворен код и тези тенденции се запазват и ще продължават да растат въпреки данните от графика 2.

Доброто е, че повечето компании предлагащи продукти с отворен код осъзнават, че поддръжката и нерешените лицензни проблеми са пречки и започват да ги решават.

Източник: OpenSource Mag


<< Карти на България , реализирани под GFDL | В търсене на по-добрия десктоп >>