от Владимир Витков(8-11-2007)

Представям ви статия за реализиране на автоматизирано архивиране на данни чрез rsnapshot и ssh.
Основните теми в изложението покриват самата реализация и са центриране около сигурността, използваемостта и минимизация както на усилията така и на генерираният трафик от тази система.

Автор: Владимир Витков
Статия: На български | In English


<< Още един "зелен" компютър с Линукс | Skype 2.0 beta (с поддръжка на видео) >>