от Мирчо Мирев(23-02-2010)

Всички, които имат сертификат за първото ниво на ЛПИ, получават автоматично възможност да получат
сертификата CLA (Certified Linux Administrator) на Novell без допълнително да заплащат или да се явяват
на изпит. Нужно е само да се регистрират на адрес:
http://practicum.novell.com/LPI2CLAForm...

Тази възможност е резултат от сключеното наскоро партньорство между LPI Inc. и Novell, според което
всичи, които са изпълнили изискванията за ниво LPI 1, отговарят и на изискванията на CLA-
сертификата. С тази стъпка ЛПИ затвърждават позицията си на водещ стандарт в линукс-сертифицирането,
необвързано с конкретна дистрибуция.

Повече информация на
http://www.lpi.org/eng/certification/lp...

За информация, в България ЛПИ-изпити се провеждат от ЛПИ-Франкофония, Master affiliate на ЛПИ.
Следващата дата за изпит е 6 март 2010г. За повече информация: Деница Дайновска, тел. +359 2 9461075, .


<< Нова файлова система в Linux ядрото | iPad - свободата, Санчо, свободата... >>