от Nick Angelow(4-03-2005)

Първите пакети за работа с потребителски интерфейс бяха публикувани на страницата на компанията

Компанията Adobe публикува на своята страница изходният код на инструментите за разработка на потребителски интерфейс (UI). Проектите носят имената "Adam" ("Адам") и "Eve" ("Ева"), и са обединени под общата марка Adobe Source Libraries (ASL). Както се обяснява в документацията, Adam представлява "engine" и декларативен език за описание на поведението на потребителския интерфейс UI, т.е. взаимната връзка между данните, съхранявани в неговите елементи. Eve е съпътстващ език за 'маркиране', позволяващ да се укажат визуалните характеристики на елементие. Цялата библиотека ASL е реализирана на езика C++. Твърди се, че с помощта на тези елементи може да бъдат създавани междуплатформени приложения. "Адам и Ева" са лицензирани при условията на лиценза MIT. Вероятно, в бъдещето Adobe ще отвори изходният код, реализиращ стандарта XMP.

Допълнителна информация може да се намери там:
"Adobe releases open-source interface software" (ZDNet)
"Adobe се заема с Linux" (LC Team)


<< IBM търси нови начини ... | FSF призовава за създаване на отворен BIOS >>