от Nick Angelow(4-03-2005)

Новият президент на Open Source Initiative втвърдява правилата за подбор на лицензи, с цел намаляване на тяхното количество

Новият президент на OSI Ръс Нелсън (Russ Nelson) има намерение да въведе по-строги правила за приемане или отхвърляне на отворени лицензи. Според едно от новите правила, кандидатите за нови отворени лицензи не трябва да дублират вече съществуващи такива. Освен това, те трябва да бъдат прости и разбираеми. Тези мерки трябва да предотвратят лавинообразното нарастване на броя на отворените лицензи, който вече надхвърли числото 50. OSI съще така не отрича възможността за "сваляне" на лицензи, намиращи се в обръщение.

Допълнителна информация за любознателните и ненаситните:
o Open-source overseer proposes paring license list
o Open-source board eyes fewer licenses
както и на други места в мрежата.


<< Отново нечетна номерация на ядрата на Linux? | IBM търси нови начини ... >>