от dino(31-12-2005)

Оказва се, че първоизточник на тази "новина" е хумористичният сайт The Onion. Извинявам се на всички, които съм подвел.Макар и малко закъсняла тази новина е достатъчно важна.

На 5.12.2005 RIAA е обявила, че ще предриема наказателни мерки срещу физически лица, които распространяват без специално разрешение информация за появата на нови заглавия, изпълнители, албуми и софтуер.

В заявлението за пресата, подписано от директора на RIAA по въпросите на борбата с пиратството Брад Бъклес (Brad Buckles, RIAA anti-piracy director) се казва "We will aggressively prosecute those individuals who attempt to pirate our property by generating 'buzz' about any proprietary music, movies, or software, or enjoy same in the company of anyone other than themselves." ("Агресивно ще преследваме тези индивиди, които крадат собственоста ни, генерирайки съобщения за каквито и да е собственически музика, филми и програми, както и срещу тези, които им се радват [на подобни съобщения] в компанията на други хора").


<< Линус казва "не" на GPL v3 | в. 24-часа: 2007: Големият брат слухти в ... >>