от Zerg(2-06-2006)

Европейската комисия е заявила, че възнамерява да изключи компютърните програми от списъка с възможни за патентоване обекти на интелектуалната собственост.

Европейското патентно ведомство ще разглежда следващите заявки в съответствие с новия закон. В черновата на законопроекта се говори, че патентите, получени за компютърни програми, могат да бъдат признати за недействителни в хода на съответен съдебен процес.

Даденото заявление противоречи на миналогодишното, относно това, че Европейското патентно ведомство ще продължава да издава патенти за програмно осигуряване, което съдържа технологични иновации.

Удивление по повод на кардиналната промяна на решението на Комисията изрази организацията Foundation for a Free Information Infrastructure, която проведе не една кампания за отмяна на софтуерните патенти.

Оригинал тук


<< Надеждa за патентното право в САЩ | Свободния софтуер освобождава Венецуела >>