от Мирчо Мирев(3-12-2012)

Португалското правителство е публикувало списък на отворените стандарти, които ще могат да се ползват от държавните корпорации, и е приело ODF за единствения редактируем формат за документи. Това се разбира от доклад на Португалската бизнес асоциация за отворен код (Portugese Open Source Business Association).
Подобно решение превръща лансирания от Microsoft ISO стандарт OOXML в неприемлив, макар и технически той да е отворен стандарт. Office комплектът на Microsoft обаче остава в играта, доколкото може да работи с ODF документи. Други одобрени формати и протоколи са: PDF, XML, XMPP, IMAP, SMTP, CALDAV и LDAP.
Това решение е част от програмата на страната за реформа на информационните и комуникационните технологии, като плановете са да се спестят 500 000 000 евро на година, а така също и да се осигури икономически стимул на местните ИКТ фирми.
За повече информация: http://www.h-online.com/open/news/item/...


<< Германия е против софтуерните патенти | Съд: Google победи Oracle >>