от stealth(21-12-2014)

Европейската фондация за свободен софтуер (FSFE) коментира одобреният на 17-ми декември бюджет на Европейският съюз, който включва и 1 милион евро за одит на свободен софтуер, използван от държавните институции в ЕС. Одитът има за цел да открие и премахне дупки в сигурността на проверяваните програми.

„Въпреки че тези институции са тясно свързани с несвободни файлови формати, голяма част от тяхната инфраструктура е базирана на свободен софтуер. Приветстваме това решение - заявява президентът на ЕФСС Карстен Герлоф - Както повечето публични органи, европейските институции силно зависят от свободният софтуер за всекидневното си функциониране. Хубаво е да видим, че Европейският парламент и Европейската комисия ще инвестират поне малко за подобряването на качеството на програмите, които използват.

Източник: EU to fund Free Software code review


<< Мюнхен се присединява към DF борда | Нови лицензи за държавната администрация >>