от jet(23-01-2015)

На сайта на Министерството на връзките масовите комуникации на Руската Федерация (Минкомсвязь России) е поставена секция за използуването на свободен софтуер.

Страницата изглежда все още в бета версия, но там се описват предимствата на свободния софтуер и как той трябва да се използва в държавната администрация.

Като предимства се изтъкват: цената, антикорупционността, сигурността, гъвкавостта за адаптиране и накрая, че може да се поддържа от собствени кадри и фирми.

Връзка


<< Борба за свобода в ерата на технологиите | Мюнхен се присединява към DF борда >>