Покажи Публикации - mimosh
* Виж публикациите на потр. | Виж темите на потр. | Виж прикачените файлове на потр
Страници: 1 [2] 3 4 ... 21
16  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / [Решен] Проблем с LibreOffice -: Jun 20, 2018, 10:41
Здравейте, има следният проблем с LibreOffice

При отваряне на файлове се получава следното съобщение
Цитат
/media/Media/milen_work/Проекти - shared/0 - Предадени обекти/арх. Узунов/Юри Големилов - блок 181, гр. Златоград/Записка ЕЕ.odt??????? - shared не съществува.

На практика файлът е със следният път
Цитат
/media/Media/milen_work/Проекти - shared/0 - Предадени обекти/арх. Узунов/Юри Големилов - блок 181, гр. Златоград/Записка ЕЕ.odt

т.е. разликата е
Цитат
??????? - shared

Това се получава, когато се опитам да отворя файла директно от Dolphin. Когато отворя първо Libre-то и после файла няма проблем.

Системата е Ubuntu 16.04.3, LibreOffice 6 инсталиран от ppa

Файловете са на отделен диск който се монтира с Fstab със следният ред
Цитат
UUID=9a655270-00a5-49de-a5ee-b0cea0a531f9 /media/Media           ext4    defaults        0       2

Диска е с chmod 777

Файловете се записват от Уиндоус 8.1 (виртуален, KVM) през Samba с командата force user = mimosh

Някакви насоки къде може да е проблема или къде да чета?
Грешката се получава с всички файлове на кирилица.
17  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Re: Software RAID 1 -: Apr 18, 2018, 08:08
Това беше странно.

Сега му дадох
Цитат
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb1

Доколкото разбирам поради някаква причина при някой от рестартите (спирания на тока) втория диск не се е свързал и е бил отбелязан като FAIL.
Сега се синхронизира

Цитат
very 2,0s: cat /proc/mdstat                                                                                                                                            Wed Apr 18 08:07:31 2018

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb1[3] sda1[2]
      622914688 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
      [>....................]  recovery =  2.8% (17805184/622914688) finish=384.0min speed=26258K/sec

md1 : active raid1 sdb5[3] sda5[2]
      2082752 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
        resync=DELAYED

unused devices: <none>

По-късно, като се синхронизира, ще пиша какъв е резултата и след рестарт.
18  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Re: Software RAID 1 -: Apr 18, 2018, 07:25
Цитат
cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8        0     625131864 sda
   8        1     623045898 sda1
   8        2                   1 sda2
   8        5        2083840 sda5
  11        0       1048575 sr0
   9        1        2082752 md1
   9        0     622914688 md0
   8       16    625131863 sdb
   8       17    623045898 sdb1
   8       18                  1 sdb2
   8       21       2083840 sdb5

По принцип този Райд е направен от съществуваща не Райд инсталация.
/dev/sda1 е кореновия дял
/dev/sda5 беше swap файл

Оригиналният диск с данни беше този, който в момента е външен. Направен е Райд масив в който е добавен диск SDA и са копирани данните и този диск е сложен вътре в лаптопа и зарежда първи. След това е добавен вторият, външен диск и данните се синхронизираха. Това може би преди две години. От тогава си мисля че работи и не съм го поглеждал.
19  Linux секция за начинаещи / Настройка на хардуер / Software RAID 1 -: Apr 17, 2018, 22:32
Здравейт,
Имам нужда от малко помощ

Та значи имам сървър (лаптоп), който е с Убунту 14.04. На него имам сложени два диска, един вътрешен и един външен на USB. Двата диска са настроени в софтуеърен RAID 1. Лаптопа се използва за OwnCloud сървър.

Днес обаче забелязах че външният диск не е активен в райда. Доколкото успях да чета и да гледам логовете не виждам да има някъкъв проблем с диска, което ме навежда на мисълта че има някакъв проблем с настройките.
Прилагам логове.

Цитат
dmesg | grep sda
[    2.651586] sd 0:0:0:0: [sda] 1250263728 512-byte logical blocks: (640 GB/596 GiB)
[    2.651593] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    2.651661] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.651664] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.651700] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.725947]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    2.726575] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.979038] md: bind<sda5>
[    2.987031] md: bind<sda1>

Цитат
dmesg | grep sdb
[    3.822156] sd 6:0:0:0: [sdb] 1250263726 512-byte logical blocks: (640 GB/596 GiB)
[    3.822712] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    3.822716] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[    3.823356] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[    3.823363] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.828728]  sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 >
[    3.832352] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk

Цитат
cat /etc/mdadm/mdadm.conf
# mdadm.conf
#                                                                                                                                                                                               
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.                                                                                                                               
#

# by default (built-in), scan all partitions (/proc/partitions) and all
# containers for MD superblocks. alternatively, specify devices to scan, using
# wildcards if desired.
#DEVICE partitions containers

# auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes

# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>

# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR root

# definitions of existing MD arrays

# This file was auto-generated on Tue, 03 Jan 2017 10:35:00 +0200
# by mkconf $Id$

DEVICE /dev/sda* /dev/sdb*

ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=ubuntu-14:0 UUID=feb04b3a:fcf99205:3b958b70:9cad3d6e
ARRAY /dev/md1 metadata=1.2 name=ubuntu-14:1 UUID=d3730e9b:6b2b597a:a52afdb6:4a975456


Цитат
cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sda1[2]
      622914688 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
     
md1 : active raid1 sda5[2]
      2082752 blocks super 1.2 [2/1] [U_]


Цитат
sudo mdadm --detail /dev/md0
[sudo] password for mimosh:
/dev/md0:
        Version : 1.2
  Creation Time : Tue Jan  3 10:38:47 2017
     Raid Level : raid1
     Array Size : 622914688 (594.06 GiB 637.86 GB)
  Used Dev Size : 622914688 (594.06 GiB 637.86 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 1
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Tue Apr 17 22:29:00 2018
          State : clean, degraded
 Active Devices : 1
Working Devices : 1
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0

           Name : ubuntu-14:0  (local to host ubuntu-14)
           UUID : feb04b3a:fcf99205:3b958b70:9cad3d6e
         Events : 3900012

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       2       8        1        0      active sync   /dev/sda1
       1       0        0        1      removed
20  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: На какъв език се пише в терминала -: Mar 28, 2018, 15:47
Въпроса е грешно зададен или не е обяснено какво точно искаш да постигнеш?

Командите са си команди, ако искаш да правиш скриптове това е съвсем различна работа.  Уточни какво искаш да знаеш.

Предполагаем отговор на въпроса https://maker.pro/education/basic-linux-commands-for-beginners
21  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: KVM(QEMU) или VirtualBOX -: Feb 26, 2018, 15:44
За мен лично на Кубунту 16.04 с последните ъпдейти Уиндоус 8.1 като гост (за работа с офис пакет - LibreOffice Writer и MS Excel, и Аутокад 2014) работи по-добре на KVM отколкото на Virtualbox.

За 5-6 години не съм имал никакъв проблем с ъпдейт на VirtualBox. Дори напоследък го ползвах от собствените хранилища на Virtualbox.
22  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: virt-manager bridget networking -: Feb 19, 2018, 08:05
Извинявам се за възкресяването на старата тема, обаче си реших проблема и реших да напиша как е станало това.

1. При настройка на virt-manager създавам нова мрежа, която да е  рутирана към безжичната (snapshot55.png).
2. Инсталирам Уиндоус (в моя случай 8.1) с настройките на мрежата показани във втория прикачен файл (snapshot66.png).
    След инсталацията на Уиндоус имах връзка в локалната мрежа между хоста и госта, без да имам интернет.
3. Създавам скрипт с iptables правила.

Цитат
#!/bin/bash

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlp3s0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i wlp3s0 -o virbr1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

На Уинодус  вече имам интернет и локална мрежа.
ПС: Относно идеята да ползвам Уиндоус 8.1 и Аутокад във виртуална машина, мога да кажа че KVM става за ползване за ралика от Virtualbox.
ПС: Единственото което не тръгна е мрежово MFU на Brother, вързано на безжичната мрежа, или по-точно скенера му, тъй като при инсталация на софтуеъра, същия не засича у-вото. Иначе принтера тръгна при инсталация през Контролният панел.
23  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: virt-manager bridget networking -: Oct 03, 2017, 08:31
ето и резултата от включен бридж
Цитат
mimosh@mimosh-laptop:~$ ifconfig
br1       Link encap:Ethernet  HWaddr 7a:78:db:8e:99:cf 
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

enp2s0    Link encap:Ethernet  HWaddr 68:f7:28:76:ba:07 
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback 
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:2105 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:216218 (216.2 KB)  TX bytes:216218 (216.2 KB)

virbr0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00 
          inet addr:192.168.100.1  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlp3s0    Link encap:Ethernet  HWaddr d0:7e:35:af:8b:6f 
          inet addr:192.168.0.104  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:52203 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:65876 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:19849107 (19.8 MB)  TX bytes:65393746 (65.3 MB)

mimosh@mimosh-laptop:~$ iwconfig                                                                                                                                                               
wlp3s0    IEEE 802.11abgn  ESSID:"mimosh"                                                                                                                                                       
          Mode:Managed  Frequency:2.452 GHz  Access Point: 90:F6:52:25:FA:9C   
          Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power=22 dBm   
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=60/70  Signal level=-50 dBm 
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:1533   Missed beacon:0

enp2s0    no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

virbr0    no wireless extensions.

virbr0-nic  no wireless extensions.

br1       no wireless extensions.

mimosh@mimosh-laptop:~$ brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br1             8000.000000000000       yes
virbr0          8000.000000000000       yes
mimosh@mimosh-laptop:~$

IP на Ундаус е зададено от мен статично, но няма връзка с мрежата на хоста и с интернет също. Въведени са също и Gateway и DNS

Данните на Уиндоус са в прикачен файл снимка, тъй като не ми се преписваше  :)
24  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: virt-manager bridget networking -: Sep 30, 2017, 11:24
Цитат
imosh@mimosh-laptop:~$ ifconfig
enp2s0    Link encap:Ethernet  HWaddr 68:f7:28:76:ba:07 
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback 
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:6653 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6653 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:858637 (858.6 KB)  TX bytes:858637 (858.6 KB)

virbr0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00 
          inet addr:192.168.100.1  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlp3s0    Link encap:Ethernet  HWaddr d0:7e:35:af:8b:6f 
          inet addr:192.168.0.104  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::9096:207b:3730:74d9/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:128480 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:169775 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:46437531 (46.4 MB)  TX bytes:39489275 (39.4 MB)

mimosh@mimosh-laptop:~$ iwconfig
wlp3s0    IEEE 802.11abgn  ESSID:"mimosh" 
          Mode:Managed  Frequency:2.452 GHz  Access Point: 90:F6:52:25:FA:9C   
          Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power=22 dBm   
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=68/70  Signal level=-42 dBm                                                                                                                                             
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0                                                                                                                             
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:14269   Missed beacon:0

enp2s0    no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

virbr0    no wireless extensions.

virbr0-nic  no wireless extensions.

mimosh@mimosh-laptop:~$

bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
virbr0          8000.000000000000       yes

Това в момента е с коментирани редова за бриджа в нетуоркс файла, защото няма интернет както казах като не са коментирани. След няколко дни ще дам без коментирани редове.
25  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / [Решено] virt-manager bridget networking -: Sep 29, 2017, 09:13
Здравейте,
от известно време се боря с virt-manager, като се опитвам да направя гост операционната система да е в една мрежа с хоста.
За хост ползвам Кубунту 16.04 за гост уиндоус 10 или 8.1

До тук какво съм пробвал.
от това ръководство https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/virtualization_deployment_and_administration_guide/sect-network_configuration-bridged_networking
си правя Bridge (или поне така си мисля), като задавам да се направи бридж между безжичната карта и гост машината.
При това положение се създава br1 (доколкото разбирам виртуална карта).
Във /etc/network/interfaces се създават следните редове
Цитат
auto br1
iface br1 inet dhcp
   bridge_ports wlp3s0
   bridge_stp on
   bridge_fd 0.0

Обаче при това положение след рестарт безжичната мрежова карта въобще не работи.

Моля за помощ и разяснения как трябва да се случи, или поне за насоки откъде да си прочета.
Познанията ми по мрежи са по-скоро начални да не кажа елементарни.

Досега съм ползвал Virtualbox, обаче там Уиндоус 10 и 8.1 с Аутокад имат нянкаво забавяне та затова се опитвам да го тествам във virt-manager-a.
26  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Vivacom TV Go въпрос -: Sep 08, 2017, 15:19
Чета тука сега, че може да гледаш ТВ на лаптопа. От виваком обаче са дали възможност да гледаш само на Уиндоус 10 и то като си дръпнеш приложението от AppStore.

Та въпроса е има ли начин да се пусне на Линукс.
27  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Проблем с драйвърите за линукс минт -: Jun 09, 2017, 15:39
А защо не сложиш Убунту 14.04, то се поддържа до 2019г.
Ако не се лъжа тия карти се поддържаха там.
28  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Re: Звукът в Линукс -: Apr 07, 2017, 16:17
И ако не ползваш малоумщината звук през блутут, ще бъдеш още по очарован от звукът в Линукс!, да не говорим за УбунтуСтудио, и т.н.....

От доста време (мисля от Кубунту 10.04) съм с линукс на домашният компютър и още тогава забелязах каква огромна разлика има в звука.
Просто в случая ми направи впечетление че звукове от различни програми могат да се управляват различно. Предполагам нещо не толкова трудно за постигане, не е направено в Уиндоус. Там за да се включи/превключи звука от блутут на вградения на лаптопа една камара прозорци трябва да се отворят и една камара цънканки трябва да се нацъкат.
29  Хумор, сатира и забава / Живота, вселената и някакви други глупости / Звукът в Линукс -: Apr 07, 2017, 08:06
Здравейте,
искам просто да споделя въудушевлението си от аудио миксера на КДЕ.
Наскоро си купих рисийвър, който поддържа връзк апрез блутуут. Оказа се че настройката с Кубунту 16.04 с КДЕ от бакпортс се настройва изключително лесно и каква ми беше изненадата, когато разбрах че на всяка програма може да бъде зададен на кой изход да се чува.

Опитах същото нещо и под Ундоус 8.1 (на жена ми компа), естествено ударих на камък. След доста ровене се оказа че там може да смениш устройството генерално за цялата система, като зададеш у-во по подразбиране.

30  Linux секция за начинаещи / Настройка на програми / Re: Прехвърляне на данни между два лаптопа. -: Feb 06, 2017, 10:35
Може би по-лесният вариант щеше да е да вземеш някакво евтино рутерче да боднеш двата лаптопа в него и те ще са си постоянно свързани.

Доколкото имам спомен *бунту версиите имаше някакъв начин през нетуорк менаджера да се споделят връзки, т.е. да ти вдига DHCP сървър.

Другия вариант е просто задаваш на единия лаптоп 192.168.0.1 а на другия 192.168.0.2 и би трябвало да стане.
Страници: 1 [2] 3 4 ... 21