от dope_hat(7-07-2007)

рейтинг (24)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Ще ви запозная с необходимите неща за да може да си направите такава страница. Има много информация в Интернет за това какво ви трябва на една линукс / bsd машина за да тръгне подобно нещо, но е доста разпръсната и понякога не­ефективна.
Всичко това в момента е пробвано и направено на машина с операционна система – Ubuntu 7.04 – с ядро – 2.6.20­16

Скоро ще го тест­вам и на Slackware 11/12 и FreeBSD
Необходимите неща които ви трябват са следните:

Промяна на /etc/apt/sources.list – която трябва да съдържа следните хранилища

deb http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty universe multiverse
deb http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-updates universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security universe multiverse

deb-src http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty universe multiverse
deb-src http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-updates universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu feisty-security universe multiverse

Последвано от apt­-get update :)


Изтеглете следните неща

аpache2 + mod_rewrite
flvtool2
ffmpeg
php5
php5-cli
lamemp3
ffmpeg-php5
php5-mysql
php5-dev
ruby
mysql
GD Library 2 или по висока версия
mplayer + mencoder
libogg + libvorbis


ЗАБЕЛЕЖКА:


Някои от небоходимите неща е нужно да си ги свалите ръчно:
mplayer и mencoder от http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.h...
flv2tool от http://inlet-media.de/flvtool2
Libogg + Libvorbis от­ http://www.xiph.org/downloads
lamemp3 encoder от http://lame.sourceforge.net/
ffmpeg-­php от http://ffmpeg­-php.sourceforge.net/

Всичко останало може да си инсталирате чрез инструмента apt­-get

За да работи коректно ffmpeg компилиран с необходимите настройки, изпълнете следните стъпки:

apt-get update
apt-get build-dep ffmpeg
apt-­get install liblame-­dev libfaad2-­dev libfaac-­dev libxvidcore4-­dev liba52-­0.7.4 liba52-­0.7.4-­dev libx264-­dev checkinstall build-­essential subversion


apt-get source ffmpeg

След това влезте в директорията ( ще е нещо като ffmpeg­0.cvs20060823 )

Компилирайте го със следните опции:

./configure --libdir=/usr/lib --shlibdir=/usr/lib --enable-gpl --enable-pp --enable-vorbis --enable-libogg --enable-a52 --enable-dts ­--enable-dc1394 --enable-libgsm --disable-debug --enable-mp3lame --enable-faad --enable-faac --enable-xvid --enable-pthreads --enable-x264 --enable-shared --enable-static

ЗАБЕЛЕЖКА:

Възможно е при самото компилиране да ви изведе грешка във /ffmpeg­0.cvs20060823/libavcodec/x264.c и по
– точно реда който съдържа ( x4­>params.rc.i_rf_constant = avctx­>crf; ) и заради това да не може да се компилира. За да го оправите отворете с предпочитания от вас редактор файла x264.c намерете къде се намира този ред  x4­>params.rc.i_rf_constant = avctx­>crf; и променете i_rf_constant да бъде f_rf_constant и
след това запазете файла и пуснете да се компилира наново. След като свърши процеса, изпълнете make && make install

Желателно е преди да компилирате ffmpeg да инсталирате Libogg и Libvorbis
       
ffmpeg-­php се инсталира по следния начин: след като го изтеглите cd ffmpeg-­php-­x.x.x/
phpize
./configure && make && make install

ако ви изкара грешка че няма такава команда phpize инсталирайте чрез apt­-get – php5-­dev

За да добавите необходимите extension-­и към php5 отворете ( vi /etc/php5/apache2/php.ini ) и добавете следните редове:

extension=mysql.so
extension=ffmpeg.so

Също така са необходими някои допълнителни настройки в този файл:


safe_mode = off
register_argc_argv = on
open_basedir = (no value)
output_buffering = on
upload_max_filesize = 100M ( препоръчителен размер на качвания видео файл в мегабайти )
post_max_size = 100M


За да активирате модула mod_rewrite на apache2 изпълнете:

cd /etc/apache2/mods-enabled
ln -s /etc/apache2/mods-available/rewrite.load rewrite.load


Всичко останало което не се инсталира чрез apt­get се компилира и инсталира по стандартния начин:

./configure && make && make install

като не би трябвало да срещнете някакви спънки!
До тук, всичко това ви е необходимо за да може да конвертирате файловете в .flv формат които да бъдат гледани чрез flash player, който да може да пуска коректно качените от вас клипчета. Уеб интерфейса, ако разбирате от php / web програмиране може да си направите сам. Тази статия има за цел
да запознае хората какво им е нужно освен един уеб интерфейс да направят система за видео споделяне. Ако не сте flash гуру и мразите flash ( като мен ) може да си изтеглите свободния JW FLV Player от

http://www.jeroenwijering.com/?item=Fla...

Който се разпространява под Creative Commons License  и е с доста приятен и културен изглед.
                                                          .
Информация за това какво ви е нужно да направите в уеб страницата си за да има функция за качване и конвертиране на видео клипчета може да намерите от http://google.com ! Няма да препоръчвам това или онова, нека всеки според вкусовете си и предпочитанията да намери необходимото за него.

След като изпълните следните стъпки, за да видите дали всичко работи добре и в частност ffmpeg дали конвертира правилно един *.avi файл да речем може да направите следното:
Изтеглете или си намерете *.avi / *.mpg / *.mpeg файл ( за пример ще ползваме Metallica.avi ) и изпълнете следната команда:

ffmpeg -i Мetallica.avi -acodec mp3 -ar 22050 -ab 128 -f flv metallica.flv

Ако всичко е наред, трябва да започне конвертиране на файла и да получите готов файл с разширение *.flv който за пробата може да прегледате с любимия си видео плеър ( mplayer / totem и т.н.  ) Надявам се статията поне на някой да е била полезна, ако има въпроси и затруднения може да ги споделяте тук или на email –

Възможно е скоро да има промени и обновяване на статията, както с обяснения за това, как да пуснем същото чудо под slackware и freebsd така и с готов уеб интерфейс който ще се разпространява под свободен лиценз.

Стоян Трошанов


<< ГНУ/Линукс и Екология | Бързо и евтино - watchdog >>