Цена: 4 лв.
Брой CD-та: 1


Производител: http://www.knopper.net/
Сайт: http://www.knopper.net/knoppix/index-en.html

Knoppix е стартиращо CD с голяма колекция от GNU/Linux софтуер и автоматично откриване на хардуера - подържа много графични карти, звукови карти, SCSI, USB и други периферни устройства. Knoppix може да бъде използван като Linux демо, като обучаващо CD, като спасителна система или може да се адаптира и използва като платформа за комерсиални софтуерни продукти.
За да използвате Knoppix не е необходимо да го инсталирате на вашия диск, но има и тази възможност. Knoppix е базиран на Debian GNU/Linux. ...