от linux-bg team(12-07-2012)

рейтинг (12)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Това е първото интервю от нашия малък проект за срещи с партньори, което публикуваме. То е с доц. д-р Здравко Илиев, ръководител на катедра „Автоматизация на минното производство“ в Минно-геоложки Университет „Св. Иван Рилски“.

Може би си спомняте, че конференцията ни от януари тази година се проведе в МГУ - именно доц. Илиев беше сред главните инициатори от страна на учебното заведение. Няколко месеца по-късно той ще ни разкаже за това как са повлияли представените лекции и какви свободни технологии намират приложение в минно-геоложката сфера.

„Линукс за българи“:
Кажете няколко думи за съвместната Ви работа с „Линукс за българи”.

доц. Илиев:
С „Линукс за българи” се запознах преди година и половина на организирана от тях конференция, на която се разглеждаха въпросите за хардуера с отворен код. За първи път там чух и за системата Arduino, на която първоначално не обърнах голямо внимание, но, след като се запознах по-детайлно с нея, се оказа, че това е една хубава система, подходяща за обучение на студенти. От друга страна, студентите също проявиха интерес и така започнах да посещавам по-често конференциите на „Линукс за българи”.

В края на януари тази година (2012) организирахме среща съвместно с „Линукс за българи” в Минно-геоложки университет, на която присъстваха студенти от различни висши учебни заведения (Технически университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, и др.). Интерес имаше и от страна на преподавателите, които се заинтересуваха от възможностите на Linux, свободния достъп и удобството при работа.

„Линукс за българи“:
Интересни ли бяха конференциите на „Линукс за българи” за вас?

доц. Илиев:
Да! Определено бяха интересни. На тях се представят много нови технологии от гледна точка на приложението на хардуера и софтуера с отворен код. На една от конференциите беше представена и система за магнитна левитация, която предизвика вниманието на студентите. Любопитна, от гледна точка на учебния процес, беше и представената технология за управление на много дисплеи от един компютър.

Конференциите, организирани от „Линукс за българи“, са винаги на високо ниво и предизвикват интереса на студентите. Доказателство за това е, че голяма част от магистрантите, които обучаваме в областта на автоматиката, също си инсталираха Linux. Не може обаче да се отрече, че инерцията на Windows все още е твърде голяма.

„Линукс за българи“:
Ще застъпите ли в обучението на бъдещите студенти повече темата за свободния софтуер с отворен код?

доц. Илиев:
В две от специалностите, които изучават студентите – „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и „Компютърни технологии в инженерната дейност“, упражненията по „Микропроцесорна техника“, „Измерване на неелектрични величини“ и „Проектиране на вградени системи“ и сега се осъщетвяват изцяло с използване на свободен софтуер и хардуер. Това позволява на студентите свободно да изтеглят необходимите им програмни продукти и самостоятелно, извън учебните зали, да работят върху зададените им проекти. Нещата вървят безпроблемно и бързо, като по този начин в рамките на аудиторната им заетост остава повече време за навлизане в детайлите на съответния проект.

Напоследък се забелязва, че студентите от по-горните курсове проявяват все по-засилен интерес към системите с отворен код, в резултат на което в последните две години имаме около 10 разработени дипломни проекта с подобни системи.

„Линукс за българи“:
Според вас ще имат ли успех проекти, които използват хардуер с отворен код?

доц. Илиев:
Наред с дипломните проекти, за които споменах, в катедрата имаме разработени няколко устройства, базирани на свободния хардуер и софтуер с отворен код. Част от тях са внедрени в промишлеността, едното в Мини Марица изток ЕАД (устройства монтирани на роторни багери за измерване натягането на подемните въжета на роторната стрела). Другото е свързано с оценка на колебанията и вибрациите в металната конструкция на голямогабаритните добивни машини и се намира на етап опитен образец и промишлени изпитания. В момента работим и върху още един проект, базиран на използването на системи с отворен код.

„Линукс за българи“:
Как приемате идеята за създаване на Linux обучителен и сертификационен център в Университета?

доц. Илиев:
Определено към идеята за създаване на Linux обучителен и сертификационен център интерес има. Проведените разговори с Ректора на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, проф. Любен Тотев, и заместник-ректора по развитието на академичния състав дадоха зелена светлина. Остава да се уточнят допълнителните подробности и подобен център ще бъде създаден. Моето желание е този център да бъде комплексен и да провежда обучение не само от гледна точка на сертифицирането, а изобщо по системи с хардуер и софтуер с отворен код. Има много полезни неща, разработени в средата на Linux, и нужда те да бъдат популяризирани и обяснени по-детайлно, за да могат да бъдат успешно използвани в практиката.

„Линукс за българи“:
Бихте ли участвали пак в организацията на нова конференция заедно с „Линукс за българи”?

доц. Илиев:
Да. Конференцията беше много успешна. Имаше много добри отзиви и положителна оценка от страна на колегите. С удоволствие ще участвам пак.



<< Интервю на „Линукс за българи“ със Симеон Янчев от „Роботев“ | Интервю с Линус Торвалдс за Linux-BG >>