Снимки от архивите: 12 - 2004

Сряда (1 Декември)
  1) Kalango 3.0 с KDE 3.3.1, Baghira и MPlayer (1-12-2004)
Четвъртък (2 Декември)
  2) Още един GNOME (2-12-2004)
Петък (3 Декември)
  3) Закуска (3-12-2004)
Събота (4 Декември)
  4) Slackware 10 С KDE 3.3.2 (4-12-2004)
Вторник (7 Декември)
  5) Suse 9.2 Pro (7-12-2004)
  6) Slackware-current (7-12-2004)
  7) XFce - открояваща се семплост (7-12-2004)
  8) Ice Queen Fluxbox (7-12-2004)
Петък (10 Декември)
  9) Крайно непрактично (10-12-2004)
Вторник (14 Декември)
  10) Gentoo и KDE (14-12-2004)
Сряда (15 Декември)
  11) Debian SID+KDE 3.3.1 (15-12-2004)
Четвъртък (16 Декември)
  12) Добрият стар Gnome (16-12-2004)
Петък (17 Декември)
  13) Debian + KDE 3.3.1 (17-12-2004)
  14) Моят Slax (17-12-2004)
Понеделник (20 Декември)
  15) Gnome 2.8 (20-12-2004)
  16) SimplyMEPIS 2004.04 (20-12-2004)
  17) Berry linux 0.51 (20-12-2004)
Четвъртък (23 Декември)
  18) Ubuntu Warty 4.10 cd (23-12-2004)
  19) Познайте какво е това (23-12-2004)
  20) Отново Ubuntu Linux (23-12-2004)
Понеделник (27 Декември)
  21) Debian 3.1 Gnome 2.8 Kylix 3.0 Open Edition (27-12-2004)
  22) SUSE 9.2 (27-12-2004)
  23) Моето SUSE-9.2 Profesional (27-12-2004)
  24) Mandrake 10.0 (27-12-2004)
Сряда (29 Декември)
  25) Novell Linux Desktop 9 (29-12-2004)

<< 2005_01 | 2004_11 >>