Снимки от архивите: 03 - 2007

Петък (2 Март)
  1) Мама каза че уиндолс не и харесва :) (2-03-2007)
  2) Debian и KDE (2-03-2007)
  3) Fluxbox (2-03-2007)
Вторник (13 Март)
  4) Ей това е Slackware 11 (13-03-2007)
  5) Slackware11 + Webmin + Noia Kde икони (13-03-2007)
  6) Sidux - Debian On the Bleeding Edge (13-03-2007)
  7) Debian + Gnome (13-03-2007)
  8) Fedora Core 6- Gnome, gDesklets, LAptop Linux (13-03-2007)
  9) openSUSE 10.2 and KDE 3.5.5 (13-03-2007)
  10) Debian + Xfce4 (13-03-2007)
  11) Debian (13-03-2007)
  12) Slackware 11 (13-03-2007)
  13) Slackware 11 (13-03-2007)
  14) СуСЕ 10.2 с LG3D (13-03-2007)
  15) Slackware 11 и Gnome 2.16.2 (13-03-2007)
Четвъртък (15 Март)
  16) GNOME-2.18 (15-03-2007)
Четвъртък (22 Март)
  17) Fedora Rawhide (22-03-2007)
  18) Ubuntu 6.10 Edgy Eft + Beryl (22-03-2007)
  19) Xubuntu with Gnome (22-03-2007)
  20) FreeBSD MacOS X трансформация (22-03-2007)
  21) Debian Etch (22-03-2007)
  22) Cerebro (22-03-2007)
  23) Too Late (22-03-2007)
  24) Debian+E17+ VMware+ FC6+E17 (22-03-2007)
  25) Debian с Fluxbox. (22-03-2007)
Вторник (27 Март)
  26) Gnome rocks (27-03-2007)
  27) Малко Debian etch, малко FVWM Crystal (27-03-2007)
  28) Debian Sarge (27-03-2007)

<< 2007_04 | 2007_02 >>