от Rumen(3-08-2004)

рейтинг (32)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Знаете ли, че можете да свържете OpenOffice.org офисният пакет към PostgreSQL база-данни? Може би Вашата база данни съдържа важна информация за потребители или наличности, която Вашите колеги биха могли да използват за изготвяне на персонални писма за продажби. С помощта на OpenOffice.org Writer (компонента за писане на текстове), и връзка към Вашата PostgreSQL база данни Вие можете да направите точно това за всеки един клиент. Сигурно може да се помисли и за много други начини за използване на подобна връзка.

Настройката на връзката е сравнително лесна: просто си сваляте драйвера и конфигурирате няколко неща. Ще сте в състояние да се свържете със Writer и Calc програмите. Ще опиша свързването със текстовия редактор (Writer), с използване на PostgreSQL базата-данни, която е на локалната машина. Можете да приложите същата процедура и за електронни таблици (Calc).

ИНСТАЛИРАНЕ НА PostgreSQL ДРАЙВЕРА

Свързването на OpenOffice.org към PostgreSQL база данни е лесно. Сваляте PostgreSQL драйвера (zip файл) от сайта на OpenOffice.org. [1]. Виж Връзки в края на статията - позиция 1.

След това, копирате .zip файла (без разпакетиране-unzipping) на точното място. Използвах OpenOffice.org1.1.x/user/uno_packages, но и OpenOffice.org1.1.x/share/uno_packages може също така да свърши работа при многопотребителска система.

НЕ РАЗПАКЕТИРАЙТЕ (unzip) .zip файла, просто го копирайте така както си е.

Единственият проблем, който имах по време на инсталацията бе, че трябваше да търся, за да намеря командата pkgchk. При мен тя бе в /home/rreilly/OpenOffice.org1.1.2/program директорията.

Тъй като настройката бе само за локален компютър, сложих файла в OpenOffice.org1.1.2/user/uno_packages директорията и изпълних pkgchk командата. Командата pkgchk се намира в пакета на OpenOffice.org и е тяхната plug-in пакетна система. След това се рестартира OpenOffice.org и всичко вече е настроено.

След като веднъж драйвера е правилно инсталиран, може да се избере PostgreSQL тип за източник на данни (datasource) в OpenOffice.org datasources прозорец.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ OpenOffice.org's ИЗТОЧНИК НА ДАННИ

PostgreSQL драйвера работи прекрасно след като веднъж е инсталиран. Ето стъпките които използвах за да конфигурирам моят PostgreSQL източник на данни (datasource).

   * Стартира се OpenOffice.com и се създава нов текстови документ
   * Кликва се на Tools менюто и се избира Data Sources
   * Избира се New Data Source (в лявата част на Data Source Administration прозореца)
   * Осветява се "Data Source 1" полето
   * Задава се име на източника на данни (datasource)

Имаше работещ PostgreSQL сървър на компютъра с име-на-машина (hostname) 'curley' (192.168.2.40) така, че аз именувах  източника на данни 'curley-pgsql'. Ако Вие се свързвате към корпоративен PostgreSQL сървър, можете да го именувате по друг начин, например 'corp-pgsql'.

Тъй като моята примерна PostgreSQL база данни, с име 'rreilly', бе на локалната машина, просто оставих Data Source URL полето празно. То възприе "localhost" име на машина и база данни именувана от потребителя.

След това, кликвате на 'Tables' етикета. Списък с публичните ("public") таблици се появява и кликвате на символа + за да отворите разширен списък на наличните таблици. Една от таблиците в моята база данни се появи, "области" след което активирах 'view' кутията, така че тя да се показва когато се свързва с текстовия редактор (Writer). Оставяйки кутията неактивирана прави тази конкретна таблица невидима, когато се свържете с този източник на данни. Може би ще желаете да оставите някои таблици 'невидими' за да намалите претрупването с данни.

Преди на напусна прозореца 'datasource administrator', кликнах върху празен етикет, следващ общия етикет. Този етикет посочва на OpenOffice.org да изисква валидни потребителско име и парола за достъп до PostgreSQL базата данни. Активирах "required password" полето и добавих "rreilly" към полето с име на потребител.

Накрая, кликвате 'close' бутона за да се върнете към OpenOffice.org документа.

Вече сме готови да започнем вмъкване на данни в нашия текстови документ.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ОТ БАЗАТА В ДОКУМЕНТА

Използването на новия източник на данни бе толкова просто колкото кликване върху View менюто горе, и след това избиране на Data Sources. Нова секция от прозорец се появява върху документа, която съдържа наличните източници на данни. Избира се 'curley-pgsql' datasource и след това се придвижваме надолу по дървото до таблицата "states". След кликване на "states",  се появява прозорец за въвеждане име на потребител и парола. Въвежда се паролата и тогава можете да видите как данните се появяват по средата на прозореца, в красиво подредени редове.

Използването на данните е просто като "влачене" на данните, които искате от прозореца 'data source' надолу във Вашия документ. След като избрах ред, който исках да взема, се появи прозорец "insert database columns". Можете да вмъкнете данните като таблица, като полета или като обикновен текст. Най-често ще вмъквате като таблица или текст. Можете да вмъкнете и цялата таблица, ако желаете.

Прозореца "insert database columns" е особено полезен при работа с текст. Когато избирате текстови режим, се появява голямо поле, където можете да подредите данните и да добавите допълнителен текст. Също можете да форматирате полета с дати като mm/dd/yy, или числови полета като цели числа, десетични и т.н. Когато кликнете OK, текста (включително избраните полета в този ред) се появяват във Вашия документ аранжирани по начин които искате.

Ако имате големи таблици с данни, Вие вероятно ще искате да използвате 'query' функциите. Ето някои бързи примери които пробвах.

   * Отваряте прозорците 'Design Query' и 'Add Tables'
   * Осветени, тогава добавяте таблицата "states", която се е появила в прозореца 'Design Query'
   * Двойно кликване върху 'state_name' и 'state_code', тогава те се появяват в прозореца 'Design Query'
   * Кликва се върху "sort" падащо меню на колоната 'state_name' и се избира "ascending"
   * Кликва се върху "run query" бутона в лявата страна на database меню лентата (изглежда като пакет с дискове със стрелка надолу до тях)

Така областие са чисто подредени по азбучен ред. Следва:

   * Кликва се на 'File' и се избира 'Save As', задава се име 'ascend=states', следва OK
   * Затваря се прозореца 'Design Query'

Новото запитване (query) след това се появява с прозореца за избор на данни под 'Queries'. Кликвайки вурху запитването (query) отново показа данните, подредени по азбучен ред. Доста добре, нали?

Има още доста опции, които можете да използвате за да направите запитване, но аз просто исках да Ви покажа един базов пример. Ако знаете SQL, също така можете да си направите запитване (query), използвайки само SQL команди.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ В ТЕКСТОВИЯ РЕДАКТОР

Много други възможности са налични, използвайки източници на данни.

Ако съхранявате данни с Вашите адреси в адресната книга на Mozilla, можете безпроблемно да се свържете  към тази таблица, избирайки 'address book' тип данни. Връзките към 'Address book' тип данни с само за четене.

Представете си че, имате пакет таблици в редактора на таблици (Calc) и искате да използвате данни от тях във Вашите документи, например за да създадете таблица. Просто използвайте тип данни 'spreadsheet'. Можете да кликнете върху кутията (box) отдясно на полето 'Data Source URL' и да получите директория с файлове, следва избор на таблица. Преглед и прехвърляне на данни от таблици също е в режим само за четене.

Вие също така можете да вземете данни от MySQL база данни. Настройката на драйвера е малко по-сложна, тъй като също се използва ODBC връзка. Не съм инсталирал драйверите за MySQL, така че се налага да търсите в Google за информация за инсталиране.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Свързването на OpenOffice.org текстовия редактор към PostgreSQL дава много възможности за подобряване процеса по подготовка на документите. То е особено полезно при голям обем, повтарящи се докумети, с променливи данни.

Сега е време да използвате Вашето въображение за да видите как тези инструменти могат да се включат във Вашите бизнес процеси. Седнете с Вашите колеги и помислете как можете да улесните някои задачи с използване на предварително подготвени данни на Вашите сървъри за бази данни. Говерете с администраторите на базите данни и разберете какви данни има на Вашите корпоративни сървъри. Поискайте им речник на данните и го проучете. Работете с тях за да изградите достъп и да използвате част от тези ценни данни за успеха на Вашия бизнес.

Rob Reilly е професионален писател за технологии и консултант, чиито статии се появяат в различни  Linux медиини сайтове. Той предлага професионални журналистически услуги и семинари върху Linux десктоп приложения, портативни компютри и техники за представяне пред публика.

PS: За съжаление не мога да проверя на практика как работи връзката между OpenOffice & PostgreSQL, тъй като нямам PostgreSQL база данни, моля ако някои има да ми прати нещо просто за проба, благодаря.

Връзки:
  1. "the OpenOffice.org site." - http://dba.openoffice.org/drivers/postgresql/postgresql-sdbc-0.5.0.zip
  2. "Rob Reilly" - mailto:robreilly@earthlink.net

Date   2004.07.30 8:00
Author   warthawg
Topic  
http://software.newsforge.com/article.pl?sid=04/07/22/160206>>


<< Сигурни Уеб-услуги: основи на PKI - Част 1 (превод) | Криптиране на дялове с dm-crypt (превод) >>