от Zvezdichko(8-02-2008)

рейтинг (20)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Сметнах, че една подобна статия ще е доста полезна за хора, които имат предпочитания към дадена дистрибуция, обаче за нея все още няма прекомпилирани пакети за KDE 4. Това е алгоритъма по който аз успях да сваля, компилирам и успешно да подкарам KDE 4. Не давам гаранция, че това е универсален алгоритъм, както и че той ще работи и при вас. Възможно е в процеса на компилирането да възникнат грешки, възможно е вашата дистрибуция да има по-различни характеристики – например различна версия на компилатора, различна версия на qt4.
Машината, на която успешно компилирах и инсталирах KDE 4 имаше следните параметри:

1.Хардуерни параметри: Процесор Intel Celeron 1.5 GHz, 1 GB рам, 20 GB свободно място на дяла, на който разположих пакетите.
2.Софтуерни параметри: Slackware 12.0, стабилна версия (не current), версия на компилатора gcc – 4.1.2, версия на qt библиотеките – 4.3.3 (KDE 4 може да не тръгне на версия по-ниска от 4.3)
3.Общо време за изтегляне, компилиране и инсталиране на пакетите приблизително 6 часа и половина (времето зависи от скоростта на интернет връзката, хардуерните параметри и други фактори)

И така, ето кои са стъпките:

1.Удовлетворяване на зависимостите

За да може да компилираме пакетите първо трябва да удовлетворим зависимостите между софтуерните пакети. На сайта на KDE (http://techbase.kde.org/Getting_Started...) има списък с дистрибуции, който помага в някои случаи за това как да удовлетворите зависимостите, но списъка не е пълен! Аз така и не намерих в него информация как да се справя ако имам Slackware.
В случая за Slackware вие може да свалите и инсталирате някои пакети от http://www.slackbuilds.org. Там има: boost, qt4,  redland, clucene. Там обаче НЯМА Strigi и Blitz, а както Strigi, така и Blitz са необходими пакети за да компилирате KDE 4.
Blitz може да свалите от тук:
http://sourceforge.net/projects/qimageb...
А Strigi оттук:
http://strigi.sourceforge.net/


2. Създаване на нов user акаунт и подготовка за по-нататъшно компилиране


Препоръчва се да създадете нов user account. Това става с командата adduser или useradd. Задайте му име kde-devel. При създаването на акаунта задайте да използва командния интерпретатор bash (Bourne again shell).
След това отидете тук:
http://techbase.kde.org/index.php?title...
и копирате съдържанието на файла в .bashrc, който трябва да се намира в домашната директория на kde-devel, обикновено /home/kde-devel.

3.Компилиране

Следвате стриктно стъпките на адрес:
http://techbase.kde.org/Getting_Started...

cd  
cs #Това е bash функцията, която би следвало да имате ако сте създали коректно #файла .bashrc
mkdir KDE && cd KDE
svn checkout svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/KDE/4.0/kdelibs
cd kdelibs
cmakekde
за kdelibs и за останалите пакети – kdepimlibs, kdebase, kdeadmin, kdeartwork... и всичко останало което желаете. Някои пакети имат специфични изисквания за зависимости – имайте го впредвид! Например kdeedu си иска eigen.


4.Подготовка за стартиране

За да стартирате KDE трябва да бъде създаден съответния файл .xinitrс (или ако използвате KDM-да създадете файл за мениджъра) в /home/kde-devel. Файлът .xinitrc трябва да има следния ред:

/home/kde-devel/kde/bin/startkde

Сега отидете в /home/kde-devel/kde/bin и отворете файла startkde. Добавете следните редове в него:

export LD_LIBRARY_PATH=/home/kde-devel/kde/lib
export KDEDIRS=/home/kde-devel/kde
export PATH=/home/kde-devel/kde/bin/:$PATH
export KDEHOME=~/.kde4

... за да оправите пътеките.

След това с командата startx под user kde-devel трябва да сте в състояние да стартирате KDE 4, но на мен ми излезе съобщение за грешка: Could not start D-Bus. Този проблем под Slackware 12 оправих като отидох в /etc/profile.d/ копирах файла qt.sh в qt4.sh и го редактирах така че реда:

QTDIR=/usr/lib/qt
да бъде променен на:
QTDIR=/usr/lib/qt4

Тогава startx успешно стартира X с работна среда KDE 4.0.1.

5.Инсталиране на KDE 4 в друга директория за да може да го използват всички потребители на системата

За да инсталирате KDE 4 в /usr/local например може да изпълните за различните компоненти в /home/kde-devel командата make install DESTDIR=/usr/local/kde4. Другия вариант е просто да копирате директориите bin, lib и останалите от /home/kde-devel в /usr/local.
Като при създаването на .xinitrc и редактирането на startkde трябва да имате впредвид да зададете правилните пътеки.
Успех!


<< | Как да гледаме БЕЗПЛАТНО българска телевизия по интернет? >>