от Krasen Tsonevski(10-02-2008)

рейтинг (30)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Настоящата статия не е изчерпателно ръководство по темата, а просто споделен опит. Не претендирам, че съм познавач и специалист в областта. Възможно е и да съм допуснал и някоя грешка при писането на тази статия, за което моля да ме извините! При Ubuntu & Debian работи !


1.Нужни пакети

net-snmp --> http://net-snmp.sourceforge.net/
gd --> http://www.libgd.org/
mrtg --> http://oss.oetiker.ch/mrtg/
dcron --> предполагам, че дистрото Ви ще го има :)
apache --> http://www.apache.org/

2. Създаване на работтна директория

mkdir /etc/mrtg/
mkdir /etc/cron.mrtg
mkdir -p /var/www/mrtg/

3. Промяна на snmpd.conf

pico /etc/snmp/snmpd.conf


----------------------------------------------------------
com2sec local     127.0.0.1/32    public
com2sec local     192.168.20.0/24 public

group MyROGroup v1         local
group MyROGroup v2c        local
group MyROGroup usm        local

view all    included  .1                               80

access MyROGroup ""      any       noauth    exact  all    none   none

syslocation MyLocation
syscontact Me <>

------------------------------------------------------------

4. Пускане на демона

/etc/init.d/snmpd start
/sbin/rc-update add snmpd default

5. Конфигурационнен файл

pico /etc/mrtg/mrtg.cfg

Добавяме следните редове за:

5.1 CPU
WorkDir: /var/www/mrtg/

LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Target[localhost.cpu]:ssCpuRawUser.0&ssCpuRawUser.0: + ssCpuRawSystem.0&ssCpuRawSystem.0: + ssCpuRawNice.0&ssCpuRawNice.0:
RouterUptime[localhost.cpu]:
MaxBytes[localhost.cpu]: 100
Title[localhost.cpu]: CPU Load
PageTop[localhost.cpu]: <H1>Active CPU Load %</H1>
Unscaled[localhost.cpu]: ymwd
ShortLegend[localhost.cpu]: %
YLegend[localhost.cpu]: CPU Utilization
Legend1[localhost.cpu]: Active CPU in % (Load)
Legend2[localhost.cpu]:
Legend3[localhost.cpu]:
Legend4[localhost.cpu]:
LegendI[localhost.cpu]:  Active
LegendO[localhost.cpu]:5.2 CPU Temp

LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt
Target[localhost.cpu-temp]: .1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.1&.1.3.6.1.4.1.2021.13.16.2.1.3.1:public@localhost
PageTop[localhost.cpu-temp]: <H1>CPU Temperature</H1>
WorkDir: /var/www/mrtg
Options[localhost.cpu-temp]: nopercent,growright,gauge,noinfo,pngdate,nobanner
Factor[localhost.cpu-temp]: 0.001
PNGTitle[localhost.cpu-temp]: CPU Temperature
Title[localhost.cpu-temp]: CPU Temperature
kMG[localhost.cpu-temp]: C
MaxBytes[localhost.cpu-temp]: 100000
YLegend[localhost.cpu-temp]: Temperature (c)
ShortLegend[localhost.cpu-temp]: C
LegendI[localhost.cpu-temp]: CPU Temperature:
LegendO[localhost.cpu-temp]:
Legend1[localhost.cpu-temp]: CPU Temperature
Legend2[localhost.cpu-temp]:
#Unscaled[localhost.cpu-temp]: ymwd
#WithPeak[localhost.cpu-temp]: ymwd
XSize[localhost.cpu-temp]: 360
YSize[localhost.cpu-temp]: 75
#YTics[localhost.cpu-temp]: 10
Colours[localhost.cpu-temp]: DKBLUE#61A0DF,DKBLUE#0000DD,DARKGREEN#006600,VIOLET#FF00FF


5.3 Memory

LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/HOST-RESOURCES-MIB.txt
Target[localhost.mem]: .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0&.1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0:public@localhost
PageTop[localhost.mem]: <H1>Free Memory</H1>
WorkDir: /var/www/mrtg
Options[localhost.mem]: nopercent,growright,gauge,noinfo
Title[localhost.mem]: Free Memory
MaxBytes[localhost.mem]: 1000000
kMG[localhost.mem]: k,M,G,T,P,X
YLegend[localhost.mem]: bytes
ShortLegend[localhost.mem]: bytes
LegendI[localhost.mem]:  Free Memory:
LegendO[localhost.mem]:
Legend1[localhost.mem]: Free memory, not including swap, in bytes


5.4 Open TCP Connection

Target[tcpopen]: .1.3.6.1.2.1.6.9.0&.1.3.6.1.2.1.6.9.0:public@localhost
Options[tcpopen]: nopercent,growright,gauge,noinfo
WorkDir: /var/www/mrtg
Title[tcpopen]: Open TCP connections
PageTop[tcpopen]: <h1>Open TCP connections</h1>
MaxBytes[tcpopen]: 1000000
YLegend[tcpopen]: # conns
ShortLegend[tcpopen]: connections
LegendI[tcpopen]:  Connections:
LegendO[tcpopen]:
Legend1[tcpopen]: Open TCP connections


5.5 Swap


LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Target[localhost.swap]: memAvailSwap.0&memAvailSwap.0:public@localhost
PageTop[localhost.swap]: <H1>Swap Memory</H1>
WorkDir: /var/www/mrtg
Options[localhost.swap]: nopercent,growright,gauge,noinfo
Title[localhost.swap]: Free Memory
MaxBytes[localhost.swap]: 1000000
kMG[localhost.swap]: k,M,G,T,P,X
YLegend[localhost.swap]: bytes
ShortLegend[localhost.swap]: bytes
LegendI[localhost.swap]:  Free Memory:
LegendO[localhost.swap]:
Legend1[localhost.swap]: Swap memory avail, in bytes


5.6 Ping

WorkDir: /var/www/mrtg
Title[localhost.ping]: Round Trip Time
PageTop[localhost.ping]: <H1>Round Trip Time</H1>
Target[localhost.ping]: `/etc/mrtg/ping.sh`
MaxBytes[localhost.ping]: 2000
Options[localhost.ping]: growright,unknaszero,nopercent,gauge
LegendI[localhost.ping]: Pkt loss %
LegendO[localhost.ping]: Avg RTT
YLegend[localhost.ping]: RTT (ms)

5.7 Network Stats

EnableIPv6: no
WorkDir: /home/www/mrtg
Options[_]: bits,growright
Refresh: 300
RunAsDaemon: Yes
Title[ppp0]: eth0 Network Stats
Target[ppp0]:`/etc/mrtg/net.sh eth0`
MaxBytes[ppp0]: 1250000
--------------------------------------------------------------

6. Script

Ping.sh
pico /etc/mrtg/ping.sh

-------------------------------------------------------------
#!/bin/sh
PING="/bin/ping"
# Google, for example
ADDR="google.com"
DATA=`$PING -c10 -s500 $ADDR -q `
LOSS=`echo $DATA | awk '{print $18 }' | tr -d %`
echo $LOSS
if [ $LOSS = 100 ];
then
              echo 0
else
       echo $DATA | awk -F/ '{print $5 }'
fi----------------------------------------------------

pico /etc/mrtg/net.sh


-----------------------------------------------------
#!/bin/bash
#/usr/local/mrtg-2/bin/ifstat.sh
/sbin/ip -s link show dev $1|grep -A 1 RX|tail -n1 |awk '{print $1}'
/sbin/ip -s link show dev $1|grep -A 1 TX|tail -n1 |awk '{print $1}'
echo $1
echo $1

--------------------------------------------------------
/bin/chmod +x /etc/mrtg/ping.sh
/bin/chmod +X /etc/mrtg/net.sh
7. Index Page

/usr/bin/indexmaker --output=/var/www/mrtg/index.html \
--title="Power Under Control :)" \
--sort=name \
--enumerate \
/etc/mrtg/mrtg.cfg


8.Run MRTG

/usr/bin/mrtg --daemon /etc/mrtg/mrtg.cfg

9. Test

lynx http://localhost/mrtg/

Ами това е! Има още много възможности от рода на FTP SSH WWW MYSQL IRC статс на брой канекции и температура на вашия хард и така нататак, но мисля че това е най необходимото ;)


<< | Как да гледаме БЕЗПЛАТНО българска телевизия по интернет? >>