1. "Какво е SSH" написан на 16-06-2000г.
2. "Инсталиране и конфигуриране на Samba (част 1)" написан на 16-06-2000г.
3. "Инсталиране и конфигуриране на Samba (част 2)" написан на 16-06-2000г.
4. "Инсталиране и конфигуриране на Samba (част 3)" написан на 16-06-2000г.
5. "Първи стъпки с MySQL" написан на 15-06-2000г.
<< 2000_06 | 2000_03 >>