1. "XFce" написан на 6-10-2000г.
2. "AutoRPM" написан на 11-10-2000г.
3. "DivX ;-) - революцията във видеозаписването." написан на 20-10-2000г.
4. "Kirilica za X11" написан на 25-10-2000г.
5. "smb.conf" написан на 25-10-2000г.
6. "Ogg Vorbis" написан на 26-10-2000г.
7. "KDE2 е главно предимство за Linux като десктоп система" написан на 27-10-2000г.
8. "Глас през IP за Linux" написан на 27-10-2000г.
<< 2000_11 | 2000_09 >>