от Тодор Петков(23-04-2003)

рейтинг (85)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Описание: Mplayer е многоплатформена мултимедийна програма за GNU/LINUX, която върви и на много други UNIX системи, както и процесори с различна от "стандартната" x86 архитектура. Възпроизвежда повечето MPEG/VOB, AVI, ASF/WMA/WMV, RM, QT/MOV/MP4, OGG/OGM, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM и RoQ файлове, поддържани от много от обичайните, XAnim и Win32 кодеци. Може да гледате VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5 и дори WMV филми (без използването на библиотеката avifile)

Поддържани видео кодеци
~ MPEG1 (VCD) и MPEG2 (SVCD/DVD/DVB) видео
~ MPEG4, DivX , Open Divx (Divx4), Divx 5.02, Xvid и други MPEG4 варианти
~ Windows Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) и v9 (WMV3) използван в .wmv файлове
~ Real Video 1.0, 2.0 (G2), 3.0 (RP8), 4.0 (RP9)
~ Sorenson v1/v3 (SVQ1/SVQ3), Cinepak, RPZA и други обичайни Quick Time кодеци
~ Intel Indeo кодеци (3.x,4.1,5.0)
~ VIVO v1, v2
~ MJPEG варианти, Huff YUV, ZLIB/MSZH, ASV2 и други capture/hardware формати
~ FLI, Roq и други стари/необичайни анимирани формати

Поддържани звукови кодеци
~ MPEG layer 1, 2 и 3 (MP3) звук
~ AC3/A52 (dolby digital) звук (software or SP/DIF)
~ WMA (Divx Audio) v1, v2 (native codec)
~ WMA 9 (WMAv3), Voxware звук, ACELP.net и подобни (using x86 DLLs)
~ Real Audio: COOK, SIPRO, ATRAC3, DNET (използване на RP плъгини)
~ Quick Time: Qclp, Q-Design QDMC/QDM2, MACE 3/6 (използване на QT DLL)
~ Ogg Vorbis звуков кодек
~ VIVO звук (g723, Vivo Siren) използване на x86 DLL
~ alaw/ulaw, (ms)gsm, pcm, *adpcm и други стари звукови формати
~ faac (freeware advanced audio coder)

Поддържани видео изходни устройства
~ Основни: x11, xv, gl, gl2, dga, fbdev, svga:, sdl, ggi, aalib, vesa, directfb
~ Специфични за видео картата: vidix, xvidix, mga, xmga, syncfb, 3dfx, tdfxfb
~ Други: png, jpeg, gif89a, yuv4mpeg, pgm, md5, null

Поддържани звукови изходни устройства
~ OSS драйвер
~ ALSA 0.5 драйвер
~ ALSA 0.9 драйвер
~ SDL драйвер (помага в много ситуации!)
~ ESD (чрез SDL)
~ ARTS
~ NAS (Мрежова Звукова Система) драйвер
~ SUN звуков драйвер за BSD и Solaris8 потребители

Предимства
Поддържа почти всички известни видео/звукови формати. Работи много добре на "слаби" компютри. Удобен за настройка както от графичния, така и от конзолния интерфейс. Няма проблем със субтитри на кирилица. Плейлиста.

Недостатъци
Трудно се инсталира (за начинаещи Linux потребители). Трябва допълнително да се инсталират skin-ове, шрифтове и кодеци.

Инсталация:
1. Сваляне на нужните файлове:
1.1 По време на писане на това ръководство последната официална версия на Mplayer е 0.90, затова ще използвам нея за пример.
Изтеглете http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/MPlayer-0.90.tar.bz2, както и повечето архиви с кодеци
от http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/ Препоръчвам изтеглянето на следните:
http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/win32codecs.tar.bz2
http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/qt6dlls.tar.bz2
http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/qtextras.tar.bz2
http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp9codecs.tar.bz2
http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/rp9win32codecs.tar.bz2
http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/xanimdlls.tar.bz2
http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/mjpeg2kdlls.tar.bz2
http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/vanguard.tar.bz2
http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/dmocodecs.tar.bz2
След това от същата страница свалете и skin - например http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/default-1.7.tar.bz2
Проверете дали имате библиотеките libsndfile, libfaad и libdivencore. Това става с командата ldconfig -p|egrep 'libsndfile|libdivxencore|libfaad'. Ако излезе нещо като:
libsndfile.so.1 (libc6) => /usr/local/lib/libsndfile.so.1
libsndfile.so (libc6) => /usr/local/lib/libsndfile.so
libfaad.so.0 (libc6) => /usr/local/lib/libfaad.so.0
libfaad.so (libc6) => /usr/local/lib/libfaad.so
libdivxencore.so.0 (libc6) => /usr/local/lib/libdivxencore.so.0
значи ги имате и може да пропуснете точки 1.2, 1.3 и 1.4. В случай че нещо от тези редове не излезе (ако е /usr/lib/
или друга директория вместо /usr/local/lib/, не се притеснявайте:), то 1.2, 1.3 и 1.4 трябва да се свалят.
1.2 Свалете http://download.divx.com/divx/divx4linux501-20020418.tgz
1.3 Свалете http://www.audiocoding.com/files/faad2-1.1.tar.gz
1.4 Свалете http://www.zip.com.au/~erikd/libsndfile/libsndfile-1.0.4.tar.gz
1.5 Свалете http://georgi.unixsol.org/programs/mplayer/mplayerfonts_win1251_v1.tar.gz
За по-удобно свалете всичко това в една директория, например ~root/src
2 Pазархивиране на нужните dll-и, които са взети от страницата на mplayer, както и сорса на mplayer.
Ще използвам ~root/src за директория, в която ще разархивирам сорсовете. В нея e всичко, свалено досега.
Изпълнете следните команди,
bunzip2 -c MPlayer-0.90.tar.bz2|tar xv
cp win32codecs.tar.bz2 qt6dlls.tar.bz2 qtextras.tar.bz2 rp9codecs.tar.bz2 rp9win32codecs.tar.bz2 xanimdlls.tar.bz2 mjpeg2kdlls.tar.bz2 vanguard.tar.bz2 dmocodecs.tar.bz2 dlls/
cd dlls/
for i in `ls -w1`; do bunzip2 -c $i|tar xv;done
mkdir -p /usr/lib/win32/ && cp */* /usr/lib/win32/
cd ..
3 Тази точка е за случаите, когато някоя от трите изброени горе библиотеки ги няма. Ако имате libfaad, то значи имате и
libsndfile, но ще разгледам инсталирането на всяка от тях:
3.1 libdivxencore - изпълнете следното:
tar zxvf divx4linux-20020418.tgz
cd divx4linux-20020418
sh install.sh
ldconfig
cd ..
3.2 libsndfile - изпълнете следното:
tar zxvf libsndfile-1.0.4.tar.gz
cd libsndfile-1.0.4
./configure
make
make install
ldconfig
cd ..
3.3 libfaad - от този пакет реално трябва само libfaad.so. При мен имаше грешка при цялостната компилация, затова
тук съм описал само как да се сложи нужната библиотека:
tar zxvf faad2-1.1.tar.gz
cd faad2
chmod +x bootstrap
sh bootstrap
./configure
cd libfaad
make
make install
ldconfig
cd ..
4. Компилиране на mplayer:
cd MPlayer-0.90
./configure --help
Излиза списък с опции, които е желателно да бъдат огледани от Вас. Примерът тук е с включена поддръжка на ГПИ
(GUI или Графичен Потребителски Интерфейс), големи файлове (над 2 гигабайта), realplayer и xanim dll-и:
./configure --enable-gui --enable-largefiles --with-xanimlibdir=/usr/lib/win32 --with-reallibdir=/usr/lib/win32
Ако всичко се изпълни без грешки, напишете:
make
Ако и тук мине без грешки:
make install
По подразбиране инсталацията се прави в /usr/local/ Ако желаете различен път, използвайте опцията --prefix=wanted_dir
в реда с ./configure, написан по-горе, например:
./configure --prefix=/home/user/soft
като не забравяйте да добавите и другите опции. Ако искате българизиране, т.е. програмата да извежда част от
съобщенията на български, използвайте --language=bg като друга опция при ./configure
Накрая се върнете в горната директория:
cd ..
5. Инсталиране на skin, шрифтове и конфигурационните файлове:
Ще използваме сваления скин на име "default", както и шрифтовете от страницата на Георги Чорбаджийски
mplayerfonts_win1251_v1.tar.gz
5.1 Инсталиране на skin:
mkdir -p /usr/local/share/mplayer/Skin
bunzip2 -c default-1.7.tar.bz2 |tar xv -C /usr/local/share/mplayer/Skin
cd ..
5.2 Инсталиране на шрифтовете. Тук използвам arial за шрифт по подразбиране с големина 24:
mkdir -p /usr/local/share/mplayer/font/
tar xzvf mplayerfonts_win1251_v1.tar.gz
cd windows1251
cp -r *-*/ /usr/local/share/mplayer/font/
cd /usr/local/share/mplayer/font/
cp arial-24/* .
cd ..
6 Нагласяне на mplayer за конкретен потребител (командите се изпълняват като такъв, а не като root):
cd ~
mkdir -p .mplayer/
mkdir -p .mplayer/Skin/
mkdir -p .mplayer/font/
cd .mplayer
cp /usr/local/etc/mplayer/codecs.conf .
cd Skin
cp -r /usr/local/share/mplayer/Skin/default/ .
cd ..
cd font
cp /usr/local/share/mplayer/font/arial-24/* .
cd ..
cp /usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf config

Отворете файла config, намиращ се в ~/.mplayer, с текстов редактор и проверете какво пише на реда с vo=. Сложете за начало x11, като после може да смените с друг видео драйвер. След това като root напишете:
echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq.
Добавете тази команда в някой от скриптовете за първоначално зареждане, например /etc/rc.d/rc.local
Готово! Пускате X, пишете в терминал gmplayer file.avi или mplayer file.avi и гледайте. Не забравяйте да разгледате
директорията DOCS/ в сорсовте на mplayer, както и да прочетета man mplayer и разгледате настройките в /.mplayer/config

Всичко дотук бе изпробвано по време на писане на ръководството. Ако нещо при Вас не работи, пишете на zakk@online.bg,
за да бъде проверено и коригирано при нужда. Операционната система, на която това е пробвано и работи, е GNU/Linux, дистрибуция slackware 9.0, kernel 2.4.20

Автори:
Мplayer e марка на Arpad Gereoffy
Това ръководство е написано от Тодор Петков (zakk@online.bg), като в него е използвана част от ръководството на
Мирослав Йорданов за инсталиране на Mplayer090rc3 (http://wiki.netuser.cc/bin/view/Open/Mplayer090rc3), както и съветите на други хора. Ако някой е помагал и желае името му да бъде упоменато тук, нека пише на автора и ще бъде включен.

Внимание: Авторът не носи отговорност за евентуални вреди, които могат да бъдат нанесени от използването на софтуера, използван тук. Използвайте на собствен риск.

Официалната страница на това ръководство е http://zakk.on.online.bg/Mplayer-bg-howto.html Следете я за бъдещи обновявания и поправки. Надявам се това да бъде от полза.
23.04.2003<< Инсталация и конфигурация на Fluxbox | Инсталиране и конфигурация на Linux Terminal Server Project >>