от linux-bg team(2-07-2012)

рейтинг (24)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Както обявихме, екипът на „Линукс за българи“, със съдействието на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с ресор информационни технологии и съобщения, г-н Валери Борисов, стартира пилотен проект „Внедряване на свободни технологии в държавната администрация“. Тук ще публикуваме някои извадки от доклада по Фаза I - миграция на работна станция в дирекция „Канцелария“ на МТИТС към Linux дистрибуцията Ubuntu 12.04 LTS, които решихме, че ще представляват интерес за нашите потребители или пък ще послужат като текстови образци за други проекти с подобни цели.

...

Извършени дейности:

 1. Избор на графична среда, която възможно най-пълно да се доближава до навиците на потребителите в дирекция „Канцелария“. Средата трябва да бъде съобразена с хардуерната конфигурация на наличните работни станции.
 2. Тестване на работоспособността на използваната в MТИТС система за електронен документооборот – Eventis – в Интернет браузър Mozilla Firefox.
 3. Конфигуриране на принтер Canon IR 2022 и настройка за двустранно разпечатване на страници.
 4. Конфигуриране на професионален скенер Fujitsu FI-6130dj с две сканиращи глави. Допълнително изискване бе възможността за сканиране към файл в PDF формат с автоматично премахване белите листове.
 5. Достъп до потребителската електронна поща, управлявана от Microsoft Exchange 2010 сървър, без персонализиране на профил.
 6. Инсталиране на драйвери за електронен подпис на смарт карта и конфигуриране на Mozilla Firefox за работа с него.
 7. Интегриране, при необходимост, на работната станция със съществуващата Microsoft Active Directory.
 8. Извеждане на икони за бърз достъп на най-често използваните програми върху работния плот.
 9. Запознаване на потребителите с работната среда на Ubuntu 12.04.

...

Технически аспекти на дейностите

При инсталирането и конфигурирането на пилотната работна станция са взети под внимание всички дефинирани задачи. Избрана е разработваната от Canonical Ltd. дистрибуция Ubuntu и, по-точно, версия 12.04 LTS с 5-годишна поддръжка.

Изборът на Ubuntu 12.04 е породен от високото качество на системата, удължената техническа поддръжка, сходната визия за обикновения и бизнес потребителя, леснотата за инсталиране на софтуерни пакети и работа с тях. Операционната система притежава много добра интеграция в хетерогенни среди и отлично взаимодействие с продуктите на Microsoft.

За графична система е избрана GNOME Classic – много лека и потребителски интуитивна графична система. Тя е предпочетена пред други масови графични системи като KDE, Unity и т.н., за конфигурацията на които биха били необходими допълнителни дейности.

Интернет браузърът Mozilla Firefox е добре познат на потребителите на Microsoft Windows. Процентът на използването му в глобален мащаб непрекъснато нараства. Деловодната система Eventis е предварително тествана от разработчика за работа с Mozilla Firefox, като при тестовете не са открити проблеми.

Операционната система Ubuntu 12.04 разпозна всички функции на скенера Fujitsu FI‑6130dj, което подпомогна лесното му конфигуриране. За сканиране и обработка на сканирани изображения е разработен специален скрипт.

Скриптът автоматично сканира документа, едновременно използвайки и двете сканиращи глави, премахва белите страници, предварително изрязвайки рамката, която се получава от некачествено сканиране. На следваща стъпка скриптът увеличава изображението, преглежда го и, на база процентно съдържание на черни точки, премахва или оставя страницата в документа.

Скриптът е тестван с множество документи, запълнени в различна степен, и е оптимизиран максимално за предвидените дейности. Като краен файл, документът се показва във формат PDF – като черно-бял документ с оптимизирано качество и оптимизиран размер.

Инсталирането и конфигурирането на принтера отне повече време от предвиденото поради факта, че вграденият драйвер за този модел принтери на Canon е за PCL поддръжка. За съжаление, хардуерен модул с поддръжка на PCL не е инсталиран в принтера и се наложи ръчно конфигуриране на UFR драйвери. Тестовете са успешни за едностранно и двустранно разпечатване на страници.

За конфигуриране на електронния подпис бе необходимо да се инсталират следните пакети - libacr38u, opensc, libccid, pcscd. Настройката на Mozilla Firefox става чрез добавяне на библиотеката /usr/lib/opensc-pkcs11.so в Device Manager чрез нов PKCS модул.

За връзка на работната станция с Microsoft Active Directory се използва пакета – likewise-open.

...

Анализ на постигнатите резултати

Резултатите от изпълнението на Фаза I са много добри. За това говори, на първо място, положителното отношение към системата на потребителите в МТИТС и ускоряването на процесите в дирекция „Канцелария“. Бяха обхванати успешно и цялостно всички дейности на служителите – работа със системата за документооборот, електронна поща, сканиране и разпечатване на документи.

След приключване на Фаза I бяха отчетени следните преимущества при използване на Linux дистрибуцията Ubuntu 12.04:

 • По-качествено и бързо сканиране на изображението
 • Автоматично премахване на белите страници.
  Отпада необходимостта служителите ръчно да преглеждат документите и да премахват празните страници.
 • Автоматично генериране на крайния документ в PDF формат.
  Отпада необходимостта този процес да се извършва ръчно от служителите.

За Министерството на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията използването на базирана на Linux операционна система носи видими ползи, като например:

 • Чувствително минимизиране на настоящите разходи за софтуерни лицензи, след отпадане на:
  • Лиценз за Microsoft Windows
  • Лиценз за Microsoft Office
  • Лиценз за софтуер за генериране на PDF файлове
  • Лиценз за антивирусен софтуер
 • Увеличаване на продуктивността на работата на служителите при голямо натоварване, породено от автоматизирането на процеса по оформяне на сканираните документи

...

След като Фаза I на проекта вече завърши, и то с отлични резултати, сега предстои Фаза II - внедряване на избраните програмни продукти по всички работни станции в дирекция „Канцелария“ на МИТС. Разбира се, когато и тя стане факт, отново ще споделим с посетителите на „Линукс за българи“ какво се е получило. Междувременно, очаквайте и статия, в която ще разкажем малко повече за скрипта, който съставихме с оглед на лесното сканиране на документи в дирекция "Канцелария“ на МТИТС.<< Проект на „Линукс за българи“ и МТИТС - скрипт за сканиране | Raspberry Pi – една добра идея >>