1. "Как да помогнете в превода на KDE2 на български" написан на 6-07-2001г.
2. "Въведение в XML" написан на 29-07-2001г.
<< 2001_09 | 2001_03 >>