от morbid_viper(5-02-2004)

рейтинг (-45)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

С този речник ще се опитаме да дадем основни познания на хора, незапознати с тази компютърна терминология. Това е първо публикуване и е замислено като приложение към цикъла статии, които сме подготвили и ще допълваме по-нататък. Ще се радваме да получим допълнения и поправки към него. Можете да ги изпращате на адресите, посочени накрая.

А
IP адрес – мрежовия слой от TCP/IP протокола, широко използван в Ethernet мрежите. Той предоставя рутиране, фрагментация и асемблиране на пакетите. Накратко — уникален адрес за всеки компютър или друго устройство, който го идентифицира в мрежата. В момента най-широко се използва v4 (версия 4) на протокола. Представлява четири числа от 0 до 255, разделени с точка, например: 60.10.11.2, 198.12.220.1. През последните години се появи и v6 на протокола, наричана още New Generation. Основните промени са увеличаване на адресното пространство като вече се използват 16 разредни адреси, вместо досегашните 4; добавяне на криптиране; различни полета за автентификация, автоматична настройка; поддръжка за чувствителен към забавяне трафик, например поточно видео и звук. Запомнянето на такива подредби числа е доста трудно, а и ненужно. Много по-лесно е да се запомни например linux-bg.org, вместо 212.50.10.132. Този превод се извършва с помощта на DNS сървър.

Б
Бинарен вид на програма — компилирано приложение, което операциионната система изпълнява. Това приложение може да се изпълнява само на операциионната система, за която е компилирано, и за същата процесорна архитектура. Например, приложение за Windows не може да се изпълнява под Linux, въпреки че могат да работят на една и съща архитектура. Аналогично е положението и със софтуер, компилиран за Linux върху i386. Той не може да се използва под Linux за друга архитектура, например за PowerPC. Това може да се заобиколи с емулация.

Браузър – клиент за http протокол. Съвременните браузъри могат да работят и с много други протоколи, например https, ftp, ftps, gopher, fish, smb и други. Браузърът се свързва към уеб сървъра и изисква от него да му се изпрати страницата във вид на HTML код. Този код после се интерпретира и се предоставя на потребителя в подходящо оформен текст и графика. Съвременните браузъри не са само средство за показване на страници. Те могат да изпълняват малки програми, което позволява страниците да станат интерактивни. Тези програми обаче, могат да съдържат злонамерен код, който в зависимост от браузъра, може да нанесе сериозни щети на операционната система. Браузърът на Microsoft Internet Explorer е печално известен със своите слабости в сигурността, позволяващ изпълнението на злонамерен код. Браузъри като Mozilla, Konqueror, Opera и вече остарелият Netscape предоставят много по-добра сигурност.

Бъг – с този термин се означава грешка в програмата, която води до неправилното й функциониране. Според теорията на програмирането за бъг може да се счита и всяка неочаквана от потребителя реакция от страна на изпълнената програма.

BSD – семейство UNIX операционни системи с отворен код, но разпространяваща се под BSD лиценз. Това са едни от първите UNIX ОС за i386 фамилия процесори. В момента работят на почти всички известни процесорни архитектури. Различава се от Linux главно по това, че следва точно UNIX стандарта и дистрибуциите се подготвят от инженерен, добре координиран екип, а не от много хора, пръснати из целия свят, повечето от които пишат в свободното си време. Друга характерна черта е, че базовите инструменти и ядро се пишат координирано и в синхрон едни с други. Най-популярни са FreeBSD, OpenBSD, NetBSD.

BSD лиценз — Лицензът, под който се публикуват всички BSD-базирани операционни системи, както и много други приложения. Той има следните три условия: имаш право да правиш производни продукти, базирани на оригиналния код, но без да го променяш; задължително трябва да се запазят имената на хората, създали отделните части от приложението; да не се приписва чуждия труд като свой. Това означава, че може да се вземе даден изходен код на BSD-лицензирано приложение и да се изгради на негова основа дори комерсиално такова, без да има задължението да се публикува и сорс кода, за разлика от GPL.

В
Вирус – злонамерена програма, която може да се саморазпространява. Въпреки че някои вируси са безвредни, повечето имат за цел да повредят или откраднат данни от компютърните системи. С по-масовото използване на Internet вирусите имат все по-голямо поле за разпространение. Почти 100% от вирусите са за различните версии на операционните системи на Microsoft, както и популярния офис пакет на същата компания (макро-вируси).

Г

GNU (GNU's Not Unix)операционна система, която поддържа и развива идеята за отворения код, предоставя и защитава GPL лиценза. Може да използва Linux, Hurd или NetBSD ядро. Всъщност Linux е просто съкратено название на GNU/ Linux.

GPL (General Public License) — най-либералният лиценз за разпространение на софтуер, проповядващ правото на всеки да има достъп до дадено приложение и неговите изходни файлове. Изисква от разработчика да предостави достъп до кода на програмата, както и правото на потребителя да променя кода и да създава приложения на базата на този код, при положение, че и той на свой ред ги предоставя на други потребители под същия лиценз. По този начин се гарантира, че никой няма да вземе това приложение и да смени лиценза му с друг, собственически, и така да не може да се използва свободно. GPL по същество не ограничава правото на производителя да изисква такса за използването на софтуерния продукт, но не налага ограничения върху броя на копията, които даден клиент може да направи, като и правото му да ги предоставя за ползване от други потребители. Към всички остава задължението да предоставят публичен достъп до кода на програмата и да запазят авторските права на отделните части.

GUI (Graphical User Interface) — графичен потребителски интерфейс. Това е съвременният начин за връзка на потребителя с компютъра. Най-често се използва мишка или друго посочващо устройство и набор от менюта и икони.

Д

Демо версия – (също и Trail версия). Версия на програма която има за цел да представи възможностите на даден продукт. Демо програмите предоставят ограничени възможности в сравнение с пълните версии или спират да функционират след определено време. При заплащането на съответната сума, функциите на демо програмата могат да се увеличат и дефакто софтуера да стане нормална версия. Кодът на програмата не се предоставя.

Дистрибуция (Linux) – това е операционна система в готов за инсталиране вид, събрана от дадена организация, компания или просто група хора. Различното в дистрибуциите са програмите за инсталиране, настройка и управление, както и настройките по подразбиране за различните приложения. Могат да се продават или свалят безплатно, като някои включат и комерсиална поддръжка. В момента най-разпространените дистрибуции са RedHat, SuSE, Debian, Mandrake и Slackware.

DNS сървър – в Интернет имената на машините са във вид на уникални числа, наречени IP адреси. За да се улесни намирането на определена машина, е създадена системата за имена на домейни Domain Name System (DNS). Тя превръща IP адресите в имената, които познаваме и обратно, например mail.yahoo.com, www.kernel.org, www.linux.org Преди клиента да се свърже към сървър, предоставящ дадена услуга, той първо трябва да превърне името на домейна в неговия IP еквивалент. За тази цел той се свързва към DNS сървъра и отправя запитване. След получаването на отговор, клиентът се обръща към интересуващия го сървър по IP адрес.

Java – език от високо ниво, съчетаващ в себе си най-доброто от компилаторите и интерпретаторите, а именно по-добра бързина на изпълнение в сравнение с интерпретаторите и възможност за изпълнение на програма, независимо от вида на процесорната архитектура и операционната система.

Е

Емулация — изпълняване на приложение, което е компилирано за друга операциионна система и/или процесорна архитектура. Емулаторът превежда машинния код от едната архитектура към другата.

EULA (Еnd User License Agreement) — условията, с които трябва да се съгласи потребителя преди да използва дадения продукт. В това споразумение е описано подробно какво може, а най-често не може да прави потребителя с дадена програма.

З

Затворен код – политиката на някои компании е да не предоставят на потребителите си сорс кода на продуктите си, а само техния компилиран (бинарен) вид. Така компаниите се опитват да предпазят продуктите си от репродуциране и/или създаване на производни. Така обаче е трудно да се откриват грешки в програмите и да се гарантира сигурността и неприкосновеността на личната информация.

И

Изходен (сорс) код – код на програма, написан на език за програмиране от високо ниво. Превежда се на машинен език от компилатор или интерпретатор. Езикът от високо ниво описва команди към компилатора и е подобен по синтаксис с човешките езици, но е стриктен и еднозначен.

Интерпретатор – интерпретаторът също като компилатора превежда сорс кода на програмата, но за разлика от компилатора това става по време на изпълнение на програмата. Предимството на такъв подход е, че програмата може да се редактира по всяко време и може да се изпълнява за всички платформи, за които има интерпретатор.

К
Клиент – приложение, който се свързва със сървър за получаването на дадена информация.

Компилатор – програма, която превежда изходния код на дадена програма на машинен език. Компилираната програма може да се изпълнява само на дадена операционна система.

CLI (Command Line Interface) — интерфейс с команден ред. Използва се клавиатура, и командите и параметрите се набират ръчно. Пример за операционна система, която използва такъв модел е DOS. UNIX-базираните ОС обикновено също използват CLI, но е много по-мощен и полезен, отколкото в DOS. Това не им пречи да имат и GUI – обикновено се съвместяват и допълват.

Л

Лиценз – представлява документ в писмена или електронна форма, който урежда условията за ползване на даден софтуерен продукт. Лицензите се определят от компаниите-производители, които решават как да се разпространява техния продукт. По своята същност лицензите могат да изискват или не такси за закупуване/ползване.

Linux (GNU/Linux)UNIX-базирана операционна система с отворен код. Разпространява се под GNU GPL лиценз, който позволява да се правят неограничен брой копия на приложението, както и промени в тях. Linux не следва точно стандартите на UNIX операционните системи, но възприема много от тях, което е повод тя да бъде бъркана с UNIX.

М

Машинен език — единственият език, който се разбира от процесора на компютъра. Всички програми се привеждат по един или друг начин до този език. Нарича се също асемблерен или бинарен език. Всеки различен клас процесори има свой машинен език и той е несъвместим с тези на другите.


Междуплатформеност – способността на дадена програма да се изпълнява от различни операционни системи, работещи на различни процесори.

Мултимедия – обобщено название на звук и видео софтуер и хардуер.

О

Операционна система – съвкупност от ядро, файлова система и приложен софтуер. Тези три компонента не могат да се използват самостоятелно.

П

Пач (patch) – “кръпка” която има за цел отстраняването на бъг или добавянето на функционалност в програма. Може да се приложи към сорс код или компилирана програма.

Пощенски сървърсървър, изпълняващ функции по приемане и изпращане на поща. Условно такива сървъри предоставят две независими услуги - изпращане на поща и проверка на съдържанието на потребителската кутия. Изпращането на пощата се извършва от сървър, известен като SMTP сървър. Втората услуга, проверката на пощата, се извършва от POP или IMAP пощенски сървъри. Когато потребителят проверява пощата си, например с Outlook, програмата се свързва с такъв пощенски сървър. На базата на потребителското име и парола той доставя съобщението на съответния потребител.

Протокол – набор от команди за комуникация и управление между различни услуги, програми, дори хардуер. Понятие обхващащо комуникацията на хардуерно и софтуерно ниво.


Процесор - CPU (Central Processing Unit) — процесорът на компютъра е единствената единица, която може да извършва изчисления и да прави адресиране, т.н. “сърце” на компютъра. Съществуват различни класове процесори, наречени още процесорни архитектури – i386, PowerPC, SPARC, Alpha, IA64 и много други. Например компютрите, които се използват най-масово (с процесори на Intel и AMD) са i386, а тези на Apple са PowerPC.

Peer-to-peer (Р2Р) — Съвременните програми могат да проявяват свойство полиморфизъм, бидейки клиенти и сървъри едновременно. Такава е например kazzaa.

Perlмеждуплатформен скриптов език. Особено популярен при разработването на динамични уеб страници. Неговата сила е в извличането и обработката на текст.

PHPмеждуплатформен скриптов език. В момента най-разпространен сред разработчиците на динамични уеб страници поради относителната лекота на работа с него.

POP3 и IMAPпротоколи за получаване на поща.

С

Свободен софтуер – това са приложения, които се разпространяват без каквито и да било ограничения. Това включва и изходния код. Най-често "свободен софтуер" и "софтуер с отворен код" са синоними. Това зависи от лиценза, под който се публикува приложението. Всеки свободен софтуер е с отворен код, но обратното не винаги е вярно.

Скрипт – програма написана за интерпретатор. Скриптът може да съдържа команди за настройка на операционната система, както и за генериране на уеб страници.

Софтуер – програмите, които се изпълняват от компютъра. Абстракция, включваща в себе си всичко свързано с управлението и работата на компютъра, което не може да се “пипне” с ръка. Например твърдите дискове и CD-тата не са софтуер, а са носители на такъв. Операционната система e софтуер, както и програми като Word и Internet Explorer.

Софтуер с отворен код – това е софтуер, при който производителя на даден продукт предоставя и достъп до изходния код на програмата. В зависимост от лиценза може да бъде и свободен софтуер. Съществуват комерсиални продукти, които предоставят и изходния код. Техният лиценз обаче, разрешава само преглед на този код, но не и промяна, публикуване и др. Такъв софтуер не е свободен.

Софтуерен патент – патент върху алгоритми или оригинални решения в даден софтуерен продукт. Използването им от други разработчици изисква плащането на лицензионна такса от съответните, което по същността си оскъпява крайния продукт. Софтуерните патенти все още не са въведени в страните от Европейския съюз, но са в сила в САЩ.


Сървър — приложение, което предоставя дадена услуга на клиентите, които са свързат с него и изискват информация по предварително определен протокол. Например уеб услугата се предоставя от HTTP сървър, т.е. приложение, което работи по протокола http.

С — най-разпространеният език от високо ниво. Използва се за писане както на приложен софтуер, така и на операционни системи. Създаден е за написването на UNIX. Неговият синтаксис е използван за основа на много други езици – C++, Java, Perl и други.

С# — аналог на Java, но при него целта е да се постигне не толкова междуплатформеност, а съвместимост между програмите писани на различни езици.

SMTPпротокол за изпращане на поща.

SQL – език за заявки към база от данни. Подържан от повечето съвременни програми за бази от данни. Отличава се с простота и относителна универсалност.

Сървър база данни – сървър предоставящ услуги по съхранение и търсене в структурирана информация, наречена база данни. Няма ограничения във вида на съхраняваната информация. Съхраняването и търсенето в базата данни става посредством запитвания (заявки) на специален език, най-често SQL.

Т

Tilix – българска Linux дистрибуция.

У

Уеб поща – с масовото навлизане на Internet особено популярно е предлагането на безплатни или планети пощенски услуги като Yahoo! или Hotmail. По същество това са комбинация от традиционни пощенски сървъри и клиент във вид на динамична уеб страница.

Уеб сървър – това е сървър който предоставя уеб страниците, които четем в интернет. Приложения като уеб браузър и други се свързват и изискват ресурс (уеб страница, картинка, музикален файл, видео файл) по протокол за връзка, наречен HTTP. Визуализацията и обработката на информацията е отговорност на браузъра.

Windows – търговското название на група операционни системи, разпространявани от Microsoft. Макар и да изглеждат еднакво и програмите да са съвместими, то това са различни OS, имащи различни особености. Първите Windows до версия 3.11 не могат да се нарекат операционна система, а графична настройка над тогавашната операционна система на Microsoft – DOS. Идеите, залегнали в DOS и Windows еволюират в Windows 95. Windows се развива през версия 98 до версия Millennium (МЕ) през годините. Поради недостатъци в архитектурата Microsoft прекрати по-нататъшното развитие на тази операционна система и се концентрира върху втората си OS базирана на NT. Това са Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP и сървърните операционни системи като NT 4 Server, 2000 Server и 2003 Server. Основен недостатък на всички продукти на Microsoft е, че се разпространяват под един от най-ограничителните и скъпи лицензи. Потребителят няма на практика никакъв поглед върху операционната система и как тя работи. Няма право да се опитва да разбере това при негово желание, също така и да прави промени по нея. Гаранцията, която Microsoft дава е само при положение, че Windows се използва само с техни продукти. На практика това означава, че вие няма да получите поддръжка от тях във връзка с операционната система, ако сте си инсталирали програма като FlexType например.

Ф

Файл – обособена поредица от данни, записана на физически носител. Множество файлове се организират във файлова система. Чрез файловата система операционната система има достъп до файловете, а чрез нея и приложенията.

Файлова система – начин на организация на файловете върху даден физически носител. Съдържат описание на имената и атрибутите на файловете, информация за мястото им на диска, както и самите файлове. Всяка операционна система работи с една или повече файлови системи. Файловата система е от голямо значение за бързодействието на компютъра, както и сигурността на данните. Примери за файлови системи са FAT, NTFS, Ext2, Ext3, ReiserFS, UFS, JFS и много други.

Freeware – програми, предоставени за безплатно ползване, но без да се предоставя изходния им кода. Такива са например IrfanView, Icq, MSN Messenger, Yahoo! Messenger.

FTP (File Transfer Protocol) - протокол за пренос на файлове. Използван от сървъри за съхранение на файлове в интернет. Сървърите които предоставят тази услуга се наричан FTP сървъри. Те позволяват сваляне и качване на файлове и контрол на достъпа до тях.

Х

Хардуер – всичко което може да се “пипне” в една компютърна система, например процесор, памет и др.

HTML (Hyper Text Markup Language) — Език за описване на начина, по който се визуализира информация. Използва се изключително за разработката на уеб страници. Не е програмен език.

HTTP (Hyper Text Transport Protocol) – протокол за обмен на данни и команди между уеб сървъра и браузъра.

Ч

Червей (worm) – злонамерена програма, която използва проблемите (бъгове) в операциионните системи и/ или приложения за да заразява и да се саморазпространява. Може да се каже, че червеите са вид вируси.

Ш

Shareware – програма, предоставена за безплатно ползване за определен период от време, след което се изисква заплащането на определена сума. След изтичането на дадения период програмата не престава да функционира, а приканва потребителя да заплати за нея или да спре да я използва. Изходният код на програмата не се предоставя на потребителите. Примери за това са WinZIP, WinRAR и др.

Ю

UNIXоперационна система създадена през 70-те от Bell Labs. През годините на базата на нея са създадени много операционни системи, някои от които се използват и до днес. UINX-базираните операционни системи имат много общи черти в подредбата на директориите, начина на зареждане, използваните програми и протоколи за комуникация. Различават се основно по използваните файлови системи, също и по изпълнимия код на програмите. Това означава, че програма, компилирана за дадена операционна система, не може да се изпълни на друга.

Я

Ядро – част от операционната система, която се грижи за връзката между отделните части на компютъра. Чрез драйверите свързва хардуера с приложенията. Отговаря за управлението на процесите на приложенията, както и ресурсите, които те заемат.Авторските права принадлежат на:

Велислав Върбанов — varbanov@abstractica.com

Борислав Митев — morbid_viper@mail.bg

Версия: 1.3 Януари 2004 г.

Цитиране, копиране и разпространение на целия материал или части от него е разрешено на всякакъв носител, ако е запазена тази последна бележка.

<< Какво е Open Source бизнес модел | Как дяволът чете евангелието...... >>