1. "NT vs UNIX от гледна точка на сигурността" написан на 7-01-2005г.
2. "Въведение към защитните стени" написан на 7-01-2005г.
3. "За авторското право ..." написан на 28-01-2005г.
4. "Софтуерът трябва да бъде почти безплатен, а не ..." написан на 31-01-2005г.
<< 2005_02 | 2004_12 >>