от Един българин(2-11-2007)

рейтинг (18)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Тази статия изразява лично мнение и е критически настроена към текущата процедура по регистрация на .bg домейни. Въпреки че ключови моменти са подкрепени с цитат авторът не носи отговорност за достоверността на тези цитати и за достоверността на информацията представена в части от статията, неподкрепени с цитат, за която се предполага, че е публично достъпна в интернет или е публичен домейн.

Последната година беше доста бурна като се случиха някои интересни събития около ситуацията с .bg домейните. Не можем да отречем факта, че Регистър.БГ предприеха сериозни стъпки за улесняване на трудната процедура по регистриране на домейни. На първо място това е пълното автоматизиране на процедурата. Регистрирането на домейн от тип .bg, което не е анонимно изисква някакъв документ за идентификация на регистранта. Така че ако искаме да имаме напълно автоматична процедура по регистриране по интернет без обикалянето по офиси и фирми електронния подпис е адекватно решение. Регистър.БГ успешно внедри технологията за електронен подпис [2] .
Също така искам да отбележа, че Регистър.БГ не е асоцииран (или поне аз не притежавам такава информация) с някакъв арбитър, който да разрешава споровете за имена, които понякога възникват. Вместо това при всяко регистриране на домейн име се изисква някакво сериозно основание. Но миналата година бяха предприети сериозни стъпки, при които бяха въведени зони, за които не се изисква основание. Тези зони са от типа .a.bg, .b.bg, c.bg, 1.bg. и така нататък. В тези зони има достатъчно количество свободни имена [2] .
Стъпките, които Регистър.БГ предприе обаче продължават да търпят критика. Връхната точка бе откриването на инициативата Точка.БГ, която целеше да бъдат събрани всички мнения за текущата процедура по регистрация на .bg домейни и евентуално да бъдат предприети някакви действия [6]. Причините за неуспех на тази инициатива са много - от една страна явната незаинтересованост на много участници в уеб сайтове, а от друга страна фактът, че има българи, които чувстват сигурност при текущата процедура. Вероятно причината за това е, че ако някой изяви претенции за регистрираното име той ще трябва да се обърне към българското правосъдие. Докато при много други регистри се открива процедура от арбитъра, който решава въпроса в полза на едната или другата страна, процедура, която е изключително улеснена и при която домейнът може да бъде отнет. Така че защитната реакция на много хора при тази ситуация е напълно оправдана.
Но защо много хора искат отмяна на текущите правила и въвеждане на стандартен тип регистрация с арбитър? Може би защото спорове се случват рядко и то най-вече е ако регистрирана търговска марка.
Да започнем от цифровите сертификати. Въпреки че Регистър.БГ поддържа електронни подписи оказва се, че не всички сертификатори работят[4]. Изненада! Какво би станало, ако имате сертификат за електронен подпис но той не се поддържа от Регистър.БГ?
Що се касае до домейните от еднобуквените зони те също търпят много критика. От месеци наред идеята се критикува като напълно безсмислена [3]. Наистина ръстът на домейни в еднобуквените зони не е голям, но вече има сайтове, които разчитат на такива имена. Примери: pochivka.v.bg ; cosmos.1.bg ; linux.4.bg ; halacheva.1.bg ; plasticsurgery.a.bg
Разбира се щом нещо не удовлетворява хората те търсят алтернативни варианти.
Първото нещо, което бе предприето бе внедряването на домейните на кирилица .бг, .инфо и .име (www.uninet.bg) . Първата ми реакция когато видях това беше: а значи можело нещата в България да станат по нормалния начин и значи законодателството на България позволява да съществува регистър, който да не се отличава от примерно Афилиейт и който да позволява политика за регистриране на домейни, каквато има и за .com, .net., .org, .info
Другото нещо е появата на Регистратор.БГ който регистрира домейни без основание. Всъщност той стартира процедура за добиване на основание, например регистриране на ДЗЗД и тогава се пристъпва към закупуването на домейна. Така е закупен напримерно disney.bg (за повече информация - вижте справките на register.bg). Общата цена възлиза грубо на 200 лева.
И сега познайте какъв абсурд се получи в нашата страна! Регистър.БГ позволява работа с регистратори. Това е много хубаво. Но се очертава една интересна тенденция. Много доставчици на хостинг услуги в България очевидно отказват да станат официални регистратори. Защо ли, се питам аз? Може би защото цялата процедура се счита за все още тромава...
Иначе няма друг начин за това как да обясним хода на ICN.bg, които имат сключен договор с Регистратор.БГ и регистрират .bg домейни по една доста скъпа процедура [1]. Паралелно, ICN.bg и Superhosting.bg са официални регистратори на .бг (кирилски домейни) [5]. Абсурдната ситуация, която се очертава е следната - разликата в цените на двата типа домейни е колосална - на .бг домейните тя е грубо казано 12 лева с ДДС, а на .bg домейните - 200 лева. Абсурд за чудо и приказ!
Но всичко това е мое лично мнение. Не карам никой да се съобразява с него. Но не съм чул, нито видял по света ситуация сходна с нашата.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Регистратор.БГ (http://www.registrator.bg/)
2. Регистър.БГ - отворено писмо - https://www.register.bg/user/static/rules/bg/OpenLetter.html
3. Programental - Регистър.БГ разшири възможностите за регистрация на домейни http://programental.org/?p=48
4. Вени Марковски - Цифрови сертификати и защо не всички работят? http://bg.linux-bg.org/forum/topic.php?id=28&page
5. Superhosting.bg Регистрация на домейни на кирилица. http://www.superhosting.bg/web-hosting-page-news-01.php
6. Точка.БГ http://bg.linux-bg.org/


<< | >>