от Станимир Иванов(9-10-2006)

рейтинг (20)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Българският модел

Идеята за създаването на тази програма бе продиктувано от липсата професионални центрове за обучение по Линукс в страната, наблюдение върху работата на ЛПИ-България и сдружения поддръжници на FOSS. Определено влияние оказаха и бавното развитието на FOSS в България, проектите за електронно правителство, засилващите се позиции на монопола на Майкрософт, влиянието му в образователната ни система, политическите и обществени позиции на гигантът у нас.

Цели

Създаване на национална мрежа от Линукс университетски центрове за обучение в страната с активното участие на общността.

Мотивация

 • Съвпада с целите и идеите на Линукс общността
 • Появата в България на филиал на международна , независима организация с авторитетна сертифицираща програма – Линукс Професионален Институт
 • Запазва организацията, изпълнението и контролът на качеството в общността
 • Разпространение в академичните среди – инкубатори на новото ИТ поколение
 • Липса на частни организации предлагащи професионално Линукс обучение
 • По-бързо и лесно организиране чрез една национална програма
 • Университетите лесно се кооперират с нестопански организации
 • Университетите имат изградена материално-техническа база и поток от студенти. Подходящи са за акомодиране на Линукс центрове за обучение
 • По-тесни връзки с академичните организации и разширяване на Линукс общността – програмите за обучение и сертифициране превръща студентите в поддръжници
 • Подпомагане на националната академична система за мигрирането и от Microsoft базирано обучение, към FOSS
 • Превръщане на университетите в основен поддръжник на FOSS – сигнал към обществото и ИТ индустрията за промени

Една разгърната университетска мрежа за обучение на Линукс специалисти опонира на аргумента „без поддръжка“, така често използван от противниците на FOSS. Един добре обучен Линукс специалист с международен сертификат в портфолиото си, успешно би се справил с подобни аргументи. Навлизайки на пазара на труда в ИТ индустрията, Линукс професионалистите ще се стремят да въвежда FOSS решения в бизнеса. Те успешно ще могат да мигрира ИТ структурата на фирмата си към Линукс базирани решения. Участвайки в ИТ проекти в частния, държавния или обществения сектор, Линукс специалистите ще могат убедително да налагат FOSS реализации. Ще се повиши използването на свободен софтуер и от крайните потребители, тъй като ще има по-голям брой Линукс специалисти, които да ги обучават и им помагат при усвояването му. Те постепенно ще изместват ИТ решенията в България към по-широко използване на FOSS. Всичко това би имало положително влияние върху развитието, информационното общество в страната и избягва зависимостта от собственическият софтуер.

На по-късен етап Линукс университетските центрове, не само ще генерират специалисти, но ще участват и в разработката и усъвършенстването на FOSS като част от тяхната академична програма. Линукс центровете ще започнат да изнасят know-how към началните и средните училища, лобирайки и помагайки на учителите по информатика да мигрират към използване на FOSS. Една академична мрежа от Линукс центрове ще се превърне в авторитетна консултантска организация при изграждането на държавни и обществени ИТ проекти.
Инсталфестове, опенфестове, FOSS семинари и конференции, публикации в медиите и т.н., ще бъдат обичайната седмична програма на повечето Линукс университетски центрове.

Мрежа

Списъкът е непълен, но предлага едно добро начало.
Градове: София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Сливен, Шумен, Ямбол, Смолян, Велико Търново, Благоевград, Силистра, Разград, Стара Загора, Добрич, Габрово, Ловеч, Пазарджик

1.Софийски университет “Св. Климент Охридски”1504 бул. “Цар Освободител” 15
http://www.uni-sofia.bg
2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”4000 ул. “Цар Асен” 24
http://www.uni-plovdiv.bg
3. Технически колеж - Смолян в структурата на ПУ “Паисий Хилендарски”4700 гр. Смолян, ул. “Есперанто”9, тел. 0301/33627
4. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”5003 ул. “Теодосий Търновски” 2
http://www.uni-vt.bg
5. Технически колеж - Благоевград в структ. на ЮЗУ “Неофит Рилски”2700 гр. Благоевград, ул. “Алекси Величков”56, тел. 073/21026, факс 21026
6. Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”9712 тел. (+359 54) 830 495 телекс 73421 факс (+359 54) 830 371 www.shu-bg.net
7. Русенски университет “Ангел Кънчев”7017 ул. “Студентска” 8 http://www.ru.acad.bg
8. Технически колеж - Силистра в структ. на РУ “Ангел Кънчев”7500 гр. Силистра, пк 81, тел. 086/28793, факс 62026
9. Технологичен колеж - Разград в структ. на РУ “Ангел Кънчев” 7500 гр. Разград, бул. “Априлско въстание”3, тел. 084/21051, 23698, факс 27135
10. Тракийски университет – Стара Загора, 6000 Студентски град http://www.uni-sz.bg
11. Технически колеж - Ямбол в структ. на Тракийски университет 8600 гр.Ямбол, ул.”Граф Игнатиев”38, тел. 046/43328
12. Университет “Проф. Асен Златаров”, Бургас 8010 ул. “Проф. Якимов” 1
http://www.btu.bg
13. Университет за национално и световно стопанство – София1100 Студентски град “Хр. Ботев” http://www.unwe.acad.bg
14. Икономически университет – Варна 9002 бул. “Княз Борис I” 77
http://www.ue-varna.bg
15. Технически университет – София 1756 Студенски град “Хр. Ботев”
http://www.tu-sofia.bg/
16. Технически колеж “Джон Атанасов”- Пловдив в структ. на ТУ - София 4004 гр. Пловдив ул. “Братя Чапликови” 71-а, тел. 032/773456
17. Колеж - Сливен в структ. на ТУ – София, 8800 гр. Сливен, ул. “Бургаско шосе” 59. тел. 044/89142, факс 89351
18. Технически университет - Варна 9010, ул. “Студентска” 1
http://www.test.tu-varna.acad.bg
19. Добруджански технологичен колеж - Добрич в структ. на ТУ - Варна 9300 гр. Добрич, жк “Добротица” 12, пк 058/29252, факс 25498
20. Технически университет – Габрово 5300 ул. “Хаджи Димитър” 4
21. Технически колеж - Ловеч в структ. на ТУ - Габрово5500 гр. Ловеч, ул. “Д-р Съйко Съев”31, тел. 068/45003, факс 42038
22.Бургаски свободен университет, 8000 ул. “Александровска” 101 http://www.bfu.bg
23. Варненски Свободен Университет http://www.vfu.bg


Професионалното ИТ образование в България

Основните професионални сертификати в областта на ИКТ, с добре развита мрежа от центрове за обучение в България са CISCO Академиите и MICROSOFT Академиите.
  CISCO България
 • основан 1999г
 • над 77 Академии в почти всички градове в страната
 • Най-популярният ИТ сертификат в България


 • Microsoft България
 • Повече от 40 Академии (в акредитирани институции)
  широко разпространение в МОН, МВР, държавната администрация планове за сертифициране в началните училища (Microsoft infant users?!)


 • ЛПИ България
 • основан 2003г
 • Няма данни


Организации

Линукс Професионален Институт
 • Професионално сертифициране от-и-за Линукс общността
 • Международни контакти, престиж и авторитет
 • Акредитира и подкрепя Линукс университетските центрове
 • Работи с общността


 • Сдружения и FOSS организации
 • Лоби в общността, академичните, обществените и медийни организации


 • Какво е необходимо

  Методиката е важен момент при работните ни срещи с университетското ръководство. Очевидно е че няма да минем с просто пускане на листовки по пощата. Важно е да изработим официално писмо-предложение, придружено с добре подбрани промоционни материали и описание на програмата на един Линукс университетски център. Начинът на контактуване също не е без значение. Някъде ще са необходими срещи с ректорите на университетите, другаде просто ще ползваме контактите и връзките на хора от общността. За да не се получава сблъсък на интереси, ни е необходимо да знаем как да предлагаме и изискваме.

  Финансиране

  Болна тема. Очевидно са нужни сериозни усилия и време за създаването на национална университетска мрежа. Можем да подходим по еволюционния модел или по революционния, или да ползваме смесица от двата. Еволюционният модел е по-евтин, но пък отнема повече време, другият начин е бърз, но скъп.

  Коментари , мнения и препоръки са добре дошли.

  Станимир Иванов
  ЛПИ-България
  Бургас, 25 Юли 2004


  << Създаване на програма за обучение и сертифициране по Linux | ЛаТеХ >>