1. "Проблемът софтуерни патенти" написан на 7-04-2004г.
2. "Именовани пространства в C++" написан на 26-04-2004г.
<< 2004_05 | 2004_03 >>