от Zerg(18-02-2005)

рейтинг (-71)   [ добре ]  [ зле ]

Printer Friendly Вариант за отпечатване

Брюс Перенс
статията е превод от руски
ПО - програмно осигуряване (софтуер)б.пр.

Последната тактика в битките около патентите за програмно осигуряване се състои в това, да се даряват на разработчиците на open source права върху патенти. Но няма ли да се окажат тези подаръци мечешка услуга?

Това не е единственото настъпление на фронтовете на патентната война. В сряда в Европа може да бъде утвърден закон за софтуерните патенти, което ще предизвика лавина от съдебни искове, засягащи както комерсиалното ПО, така и обществото open source, на двата бряга на Атлантика.

Да го разгледаме по подробно.

Неотдавна Sun Microsystems разреши на разработчиците на open source да използват нейните софтуерни патенти. Но снабди своя патентен дар с вериги: около 1600 патента могат да се използват само по лиценза Sun Common Development and Distribution License, несъвместим с лиценза General Public License, използван за Linux.

По този начин, твърдейки, че тя прави патентите достъпни за разработчиците на open source, Sun получи възможност да преследва тези, които работят на Linux, а не на Solaris. Заблудата тук е в това, че open source лиценза от Sun се явява производен от подобен лиценз, използван в проекта Mozilla. Но разработчиците на Mozilla направиха голяма част от своето ПО достъпно по GPL, а също така по условията на своя собствен лиценз. Ако Sun иска да стане партньор на open source обществото, то отрязването на разработчиците на Linux не е най-добрата отправна точка за това.

Още един патентен подарък направи IBM. Но Big Blue разреши да се използват нейните патенти по всеки от повече от 50 open source лиценза, признати от организацията Open-Source Initiative на 11 януари.

Дата е избрана не случайно. IBM — една от главните сили, лобиращи за патентоване на програмното осигуряване в Европа. Възможно е, че този акт на IBM ще помогне да се убедят европейските законодатели в съвместимостта на open source с патентното ПО. Обаче дарът на IBM от 500 патента бледнее на фона на 1500-те патента на ПО, които компанията оформя всяка година, 30 хил. патента, вече издадени от Европейското патентно бюро и стотици хиляди патенти, ежегодишно издавани в САЩ.

По данни на Американската ассоциация по правови вопроси в областа на интелектуалната собственост, защитата по иск за нарушаване на интелектуална собственост струва приблизително $3 млн. Още до началото на пълноценно изслушване патентния иск може да банкрутира типична компания по разработка на ПО от малък или среден размер, какво остава за разработчик на open source.

IBM предложи да се създадат патентни open source общества, които да се управляват, очевидно, от Open Source Development Labs, отрасловата организация, вече събрала многомилионен фонд за юридическа защита на разработчици на open source. Но тази сума може да бъде изядена от един-два патентни иска.

В управлението и администрацията на OSDL има много представители на най-големите в света държатели на патенти за ПО, такива като IBM, Intel и Hewlett-Packard. Макар и техните дълбоки джобове да могат да смекчат надвисналото финансово натоварване, няма никакви основания да считаме, че OSDL ще започне да действа срещу софтуерните патенти в интересите на по широка общност на разработчиците на open source.

Най уязвимата страна тук е не open source, а общността от малки и средни разработчици на комерсиално ПО и предприятия с електронен бизнес. Днес всяка значителна програма и всеки комерсиален Web-сайт нарушава един или няколко патента, издадени в САЩ. Тези компании само започват да осъзнават, колко много ще загубят.

В същото време на европейските предприятия се внушава, че тяхното общество е по-малко склонно към водене на дела, и че патентни искове няма да има. Те погрешно предполагат, че техните патентни бюра ще се придържат към по-високи стандарти, отколкото в САЩ. Обаче вече издадените софтуерни патенти в Европа, просто повтарят текста на съответните американски версии, и едни и същи компании ще започнат да подават искове от двете стани на Атлантика.

В началото на този месец 61 члена на Европейския парламент подписаха резолюция с молба да се възобновят дебатите за софтуерните патенти, тъй като политиците са повели процеса в друго направление. Обаче бюрократите се опитаха отново да заобиколят избраните представители, като два пъти планираха стъпки, позволяващи да се прекара закона за софтуерните патенти без гласуване. Представителите на Полша успяха да осигурят отсрочка, но крайното решение може да се състои още на 2 февруари на съвещанието на комитета по юридическите дела на Европарламента - (JURI).

Много собственици на софтуерни патенти не са подавали искове, изчаквайки въвеждането на софтуерните патенти в Европа, като по този начин дават доводи против закона, за който се борят. Ако закон влезе в сила, чакайте лавина от искове както в САЩ, така и в Европа.

Европейците започват да разбират, че борбата около софтуерните патенти не е борба между движението open source и останалия свят. Те трябва да подкрепят тези членове на Европарламента, които искат възобновяване на дебатите. И този път те трябва да приемат активно участие в тези дебати.

Европейците все пак имат дебати. В САЩ софтуерните патенти и способи на водене на бизнеса са резултат от две съдебни решения. И американците все още им предстои да разработят закон за решаване на тези проблеми.

За автора

Брюс Перенс е член на съвета на директорите на Open Source Risk Management, компания, която продава нещо като застраховки за използване на Linux. Той се явява също така и съучередител и директор на организация на разработчици на open source Software in the Public Interest. Той ръководи независима консултанска фирма и работи като старши научен сътрудник по open source ПО в Института по кибербезопасност при Вашингтонския университет.

Източник: ZDNet.ru


<< Металицензиране | Софтуерът трябва да бъде почти безплатен, а не ... >>