Датa: [18-02-2020]
Автор: Антон Зиновиев <anton@lml.bas.bg>

Пакет за българизация на Линукс.

Промени: Пакетът вече предлага автоматизирана инсталация и конфигурация, така че може да се използва и без да се четат дълги инструкции (поради това може и да не се хареса на опитните потребители, които искат да конгролират всичко, които става на системите им). На конзолата потребителят за първи път има възможност да избира начин за превключване между кирилица и латиница. Клавиатурата в графичната среда X Window предлага нови начини за превключване между кирилица и латиница, както и възможност за въвеждане на специални символи. Лампичката "SkrollLock" се използва като индикатор КИР/ЛАТ. Пакетът включва и шрифтове за DosEmu. Пакетът не съдържа шрифтовата колекция на Edict Software и шрифтове за KOI8-R, благодарение на което размерите му значително са намалени в сравнение с предната версия.

сваляне: ftp://lml.bas.bg/home/anton/linux/bglinux-2.0.tar.gz
официална страница: http://lml.bas.bg/~anton/linux/bglinux.html
Алтернативен адрес за сваляне: http://linux.zonebg.com/mirrors/bglinux/download/

Лиценз: GPL

<<Терминус( вер. 3.40) | Dicport( вер. 1.2)>>